15. KARABURUN BİLİM KONGRESİ BİLDİRİ ÇAĞRISI

bilim itaatsiz olana ihtiyaç duyar

15. KARABURUN BİLİM KONGRESİ

3 – 6 Eylül 2020

Karaburun

ve Mülksüzler ve Bitmeyen Kavga

Tarih mülksüzlerin tarihidir, mülksüzlerin bitmeyen kavgasının tarihi!

Ayağının altındaki yerküreyi, başının üstündeki “yıldızlı gökleri” fethe çıkan insan, çok uzun süredir kendi emeğine ve başkasının emeğine, doğanın bedenine ve kendi bedenine sömürge olarak davranıyor. Sömürenler, başımızın üstünde ve ayağımızın altındaki her şeye dokunarak daha çok insanı mülksüz, çok daha az insanı mülk sahibi kılıyor.

Bugün, sermayenin yönetimi ve kuşatması altında mülk sahipleri, yığınların kanını canını pazara çıkarıp yaratıcı gücünü bir vampir gibi soğurmakla kalmıyor; derelere, topraklara, hatta rüzgâra bile göz dikiyor. Her biri doymak bilmez Midas’a benziyor; dokunduğunu altına çevirme telaşında, her şeyi yeniden yeniden kendi suretinde yaratmaya yelteniyor.

Fakat öykü burada bitmiyor, esas burada başlıyor: Mülksüzlerin mülk sahiplerine karşı beş bin yıldır bitmeyen kavgası en az sömürü ve tahakküm kadar gerçek ve tarihin tam ortasından bize bakıyor.

15. Karaburun Bilim Kongresi 3-6 Eylül 2020 tarihinde “ve Mülksüzler ve Bitmeyen Kavga” temasıyla Karaburun’da toplanacak. Yoksulluk, isyanlar, devrimler, darbeler, kadın grevleri, iklim grevleri, ekolojik yıkım, meclis ve sovyet deneyimleri, enternasyonalizm, göç, emek, kadın emeği, kadın cinayetleri, intihar salgını, akademi ve bilim, doğanın giderek yeni katmanlar halinde metalaşması ve kentlerin yağmalanması gibi zaman içinde artan ve ağırlaşan gündemleri tartışacak.

21. yüzyılın ilk 20 yılı biterken dünyanın her köşesinde halkların ayağa kalktığı bir bağlamda toplanacak kongremizin gündeminde, her şeyden önce ve her şeyden çok, Büyük Sorular Kitabı’nın ilk sayfasına çakılı duran soru olacak:

Mülksüzleştirenleri mülksüzleştirip bitmeyen kavgamızı bitmeyen bir barışla mı değiştireceğiz; bir başka deyişle mülksüzleşmenin insan ve gezegen üzerindeki ölüm kalım raddesindeki yıkıcı sonuçlarına karşı kavgayı yeni anlayış ve araçlarla besleyerek zafere kadar sürdürmeye devam mı edeceğiz? Çünkü başka yol yok ve başka her yol barbarlığa çıkıyor.

O zaman gelin Karaburun Bilim Kongresi’nde mücadelemizi örmenin, itinayla besleyip büyütmenin yol ve yordamlarını birlikte arayalım, arayışımız ışıltılar olsun, yolumuzu açsın, güçlenelim, beraberce çağlayalım.

Karaburun Bilim Kongresi,

Karaburun Gündelik Yaşam Bilim ve Kültür Derneği

tarafından düzenlenmektedir.

15. Karaburun Bilim Kongresi Bildiri Çağrısı

Bildiri Başvuru Formu