15. KARABURUN BİLİM KONGRESİ – KAPSAM – 2021

Aşağıda sıralanan alt temalara ilişkin bildiri, oturum, çalışma grubu, panel, forum vb. başvurularda bulunmanızı bekliyoruz:

COVID 19 Pandemisi ve…

 • Kapitalizmin Krizi
 • Kapitalizm ve Salgınlar
 • Sermaye Birikimi
 • Salgının Sınıfsallığı: Emekçiler, İşsizlik, Yoksulluk
 • Uluslararası İş Bölümü, Emek İlişkileri ve “Tedarik Zincirleri”
 • Dönüşen Emek Süreçleri ve İstihdam Biçimleri, Dijital Emek Tartışmaları
 • Kadın Emeği
 • Göçmen Emeği
 • Toplumsal Muhalefet, İsyanlar, Direnişler Mücadeleler
 • İnsanın Tahribatı ve Toplumsal Dayanışma
 • Dijital Dönüşüm: Çevrimiçi Yaşamlar
 • Sağlık Sistemleri, Sağlık Reformları ve Toplum Sağlığı
 • Salgınla Mücadele
 • Bilim, Akademi, Bilimsel Bilgi ve Bilim İnsanlarının Toplumsal Sorumluluğu
 • Doğanın Metalaşması ve Ekolojik Yıkımlar
 • Sığılamayan Evler, Aile, Toplumsal Cinsiyet
 • LGBTİ+
 • Devlet
 • Kentin Ekonomi Politiği
 • Yaşam ve Üretim Alanları
 • Eğitim ve Eğitime Erişim
 • Mekân
 • Medya
 • Artan Otoriterleşme ve Muhafazakarlık
 • Yeni Bir Dünyanın Olanaklılığı
 • Pandemiye Doğan Çocuklar: Oyunsuz, Sokaksız, Okulsuz…
 • Yansımaları: ‘Yaşlıları’ Nasıl Bir Yaşam Bekliyor?
 • Hapishaneler
 • Spor
 • Sanat ve Sanatçılar
 • Özel Oturum: Paris Komünü’nün 150. Yılı

15. Karaburun Bilim Kongresi Bildiri Çağrısı – 2021

Bildiri Başvuru Formu

Oturum Önerisi Başvuru Formu

Çalışma Grubu Başvuru Formu