15. KARABURUN BİLİM KONGRESİ TAKVİMİ

Kongre Takvimi

  • 1 Ocak 2020                                                 Bildiri Çağrısı
  • 30 Mayıs 2020                                              Başvurular İçin Son Gün (1 Nisan’dan 30 Mayıs’a ertelenmiştir!)
  • 27 Nisan 2020 (Güncellenecektir)                Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması
  • 22 Haziran 2020 (Güncellenecektir)             Geçici Programın İlânı
  • 9 Ağustos 2020 (Güncellenecektir)              Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Gün
  • 24 Ağustos 2020 (Güncellenecektir)            Kongre Programının İlânı
  • 3–6 Eylül 2020               15. Karaburun Bilim Kongresi

15. Karaburun Bilim Kongresi Bildiri Çağrısı

Bildiri Başvuru Formu