15. KARABURUN BİLİM KONGRESİ TAKVİMİ

Kongre Takvimi

  • 1 Ocak 2020                    Bildiri Çağrısı
  • 1 Nisan 2020                   Başvurular İçin Son Gün
  • 27 Nisan 2020                 Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması
  • 22 Haziran 2020             Geçici Programın İlânı
  • 9 Ağustos 2020               Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Gün
  • 24 Ağustos 2020             Kongre Programının İlânı
  • 3–6 Eylül 2020               15. Karaburun Bilim Kongresi

15. Karaburun Bilim Kongresi Bildiri Çağrısı