6. Karaburun Bilim Kongresi


dünyanın dört bucağı: kapitalizm ve mücadele

Hasan Ünal Nalbantoğlu’nun anısına

 

08-11 Eylül 2011

Karaburun-Mordoğan

İzmir

Bildiri Çağrısı

Bu yıl altıncısını yine Karaburun ve Mordoğan’da düzenleyeceğimiz Karaburun Bilim Kongresi’nin ana temasını “dünyanın dört bucağı: kapitalizm ve mücadele” olarak belirledik. 8-11 Eylül 2011 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz kongrede, dünyanın dört bucağını değişik biçimlerde denetleyen, ekonomik müdahalelerden fiili savaşlara kadar iktidarını tahkim etmenin bir dizi yolunu hayata geçiren kapitalizmi ve yine bu iktidar biçimlerine karşı dünyanın dört bir yanında baş gösteren mücadele pratiklerini tartışmalarımızın odağına taşımayı hedefliyoruz.
Bugün yaşanan döneme bir milat ilan edeceksek, kuşkusuz bu Soğuk Savaş’ın bitişi olacaktır. Soğuk Savaş’ın bitişinin kapitalizmin tarihsel gelişimi açısından kritik ve öncelikli önemi, kapitalizmin mekânsal yayılımının önünde herhangi bir engelin kalmamış olması ve mekânsal sınırının sonuna gelindiği gerçeğidir. Bu gerçekliğin operasyonel süreçler açısından izlenebilir olduğu en önemli gelişme, mevcut mekânsal sınırların yeniden gözden geçirilmesine dönük emperyalizmin kendi içinde yaşadığı çatışmaların geriye dönük bir denetim savaşı sürecine girilmesiyle oldu. Burada kritik olan, mekâna dönük yeniden denetim çatışmalarını anlamlı kılan, aynı zamanda kapitalizmin ve dolayısıyla sermayenin birincil çelişki ve çatışmasının sistemin kendi içine taşınmış olmasıdır.

Söz konusu çatışmaları “normalleştiren” ve bir anlamda geniş kitlelerin gözünde meşrulaştıran en önemli etken, genel olarak kapitalizmin dünyanın dört bucağında kendini yeniden üretmesinin bir ifadesi olarak da anlamlandırılacak neoliberal hegemonyanın inşa edilmiş olmasıdır. Bütün bağlamlarda bir dizi karşı çıkışa rağmen, bu hegemonya aracılığıyla uzun süredir meşruiyetini sürdürdüğü bu süreç, kapitalizmin aynı zamanda dünya ölçeğinde yeni ve toptan bir entegrasyon sürecine işaret eder.

{slide= Amaç ve Kapsam} {include_content_item 96 0 1} {/slide}
{slide=Başvuru ve Katılım} {include_content_item 18 0 1} {/slide}
{slide=Karaburun Ekonomi Politik Atölyesi} {include_content_item 24 0 1} {/slide}
{slide=Kongre Takvimi} {include_content_item 87 0 1} {/slide}
{slide=İletişim} {include_content_item 21 0 1} {/slide}