B3 Oturumu: Hukukun Krizi ya da Krizin Hukuku

5 Eylül 2019 Perşembe, 13:30
B3 Oturumu: Hukukun Krizi ya da Krizin Hukuku
Yürütücü: Ayşegül Karpuz, Konuşmacılar: Orhangazi Ertekin, Erdoğan Akdoğdu, Seher Dursun

Yürütücü: Ayşegül Karpuz


Orhangazi Ertekin, Erdoğan Akdoğdu, Seher Dursun

Krizde hukukun araçsallığı, kriz ve hukukun olanaklarını tartışacağımız oturumun üç bölümden, üç ayrı konuşmacıdan oluşmasını planlamaktayız.

1- Türkiye de yargı geleneği ve bu geleneğe dair tarihsel bir değerlendirme amaçlanmaktadır.

2- AKP’nin yargıyı araç olarak kullanmasına ilişkin iki temel eğilim ele alınacak, tek tek örnek olgular üzerinden taktik ve yöntemleri gözden geçirilecektir.

Birinci blok faili mechul davaları, 12 Eylül davaları, Ergenekon davası gibi “açılım süreci  olarak adlandırılan sürece ilişkin davalar. İkinci blok gezi yargılamaları, 10 Ekim katliam davası, Suruç katliam davası, sosyal medya, BAK davaları, klasik örgüt davaları, Soma katliam davası gibi davalar.

3- Krizin aşılmasında hukukun araçsallığı üzerine sistem içi çözüm önerileri ele alınacak (AKP yargı reformları, kuvvetler ayrılığı üzerinden hukukun üstünlüğü ilkesine çağrı, AB ve müktesebatının çözüm olarak sunulması) Grev ve işe iade , yargılamalarda hak mücadelesi ve teşhir,  işkenceye karşı mücadele gibi sol Marksist yapıların mücadelesinde hukukun araçsallığının değerlendirilmesi ve kapitalizme karşı hukuki mücadele bir olanak mıdır? sorusuna cevap aranacaktır.