B9 Oturumu: Sınıf Mücadelesinin Önündeki Teorik Açmazlar ve Enternasyonalizmin Olanakları

7 Eylül Cumartesi 14:00
Yürütücü: Serap Sarıtaş
Katılımcılar: Ramazan Türkmen, Mehmet Özyiğit, Selçuk Yetik.

Yürütücü: Serap Sarıtaş


Katılımcılar: Ramazan Türkmen, Mehmet Özyiğit, Selçuk Yetik

21. Yüzyılla beraber işçi sınıfının toplumsal mücadelenin ve devrimci dönüşümün öznesi olmadığı tartışmaları, bilimsel alanda egemenliğini artırmıştır. Diğer taraftan uluslararasında sömürü ilişkilerinin üstünkörü değerlendirmeleri işçi sınıfının enternasyonalist birliğinin kurulmasının önünde teorik-pratik bir engel olarak çıkmaktadır. Aynı zamanda 2008-9 küresel krizi, dünya kapitalizmini derin bir bunalımın içine sürüklemiş ve bu süreçte işçi sınıfı ve sınıf mücadelesi kavramlarıyla birlikte, işçi sınıfının bilimi olan Marksizm’in pek çok kavramı yeniden tartışılmaya başlanmıştır. Bu oturumun amacı işçi sınıfı mücadelesinde sınıf kavramı, kriz ve özellikle gelişmiş ülkelerin işçi sınıflarının az gelişmiş ülkelerin işçi sınıflarının sömürüsünden pay alma tartışmaları gibi temel kavramların bu mücadelenin önünde yol açtığı teorik ve pratik açmazları tartışmak ve bu bağlamda enternasyonalizmin olanakları üzerine bir tartışma geliştirmek, işçi sınıfı mücadelesi içinde yürütülen teorik tartışmalara Marksizm üzerinden katkı koymaktır. Oturumu nalana katkısı, işçi sınıfının bilimi olarak Marksizmin temel kavramlarının muğlak tanımlamalarının ve teorik sapmalarının, yine işçi sınıfının eylem kılavuzu olan Kapital ekseninden tartışılmasını sağlamaktır.

Oturumda ele alınacak temel sorular:

İşçi sınıfı ve işçi sınıfının görünüm biçimleri arasındaki ayrımlar üzerinden bilimsel olarak bir sınıf tahlili nasıl yapılmalıdır?

Kapitalizmin tarihsel krizleri ile konjonktürel krizler ve kriz teorileri arasındaki tutarlı bir bağlantı nasıl kurulabilir?

Uluslararasında artı değer transferi ve gelişmiş ülkelerin işçi sınıfları az gelişmiş ülkelerin işçi sınıflarının sömürüsünden pay alır mı? Bu durum işçi sınıfının enternasyonal birlikteliğinin gerçekleştirilmesinin önünde nasıl bir teorik-pratik engel oluşturmaktadır?