Başvuru Bilgileri

  • Bildiri özetleri ve yazar bilgileri internet sayfamızdaki “Özet Gönderme” bağlantısından girilebilir. Burada kullanılan program, yazarlara son tarihe kadar özetlerini değiştirebilme olanağı vermektedir. Lütfen e-posta ile bildiri göndermeyiniz.
  • Bildiri özetleri 300 sözcükten az olmamak üzere, temanın hangi alt başlığıyla ilişkili olduğunu, açık bir biçimde savını, anahtar sözcükleri ve temel atıfları içermelidir.
  • Bildiri özetleri Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirmede özetlerin Kongre temasına uygunluğu, çalışmanın özgün bir savı olup olmadığı, savını yeterli bir biçimde ve tutarlı bir yöntemle ele alıp almadığı dikkate alınacaktır.
  • Düzenleme Kurulu çok yazarlı, eleştirel yaklaşımlı çalışmaları ve akademi dışı katılımı teşvik etmektedir.
  • Karaburun Bilim Kongresi toplumsal sorumluluklar ve gönüllülük üzerinden düzenlenen bir etkinliktir. Kongre, eleştirel bilimsel çalışmaların üretimi ve paylaşılması için bir zemin olmak üzere düzenlenmektedir. Düzenleme Kurulu, Kongre’de sunulan ve sonrasında yayımlanan bildirilerin öğretim elemanı atama/yükseltme kurullarında puan amaçlı kullanılmasını doğru bulmadığını açık olarak belirtir.
  • Bildiri tam metinlerinin kongre takviminde belirtilen tarihte teslim edilmesi gerekmektedir. Tam metinler kongre internet sayfasında yayımlanacaktır. Böylece, katılımcıların metinleri önceden okuyarak gelmeleri ve tartışmalara daha etkin katılabilmeleri sağlanacaktır.
  • Kongreye gönderilen bildirilerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
  • Kongreye gönderilen tüm özet ve makalelerin yayın hakkı Karaburun Bilim Kongresi Düzenleme Kurulu’na aittir. İlerleyen dönemde, kongrede sunulan bildirilerden hakem değerlendirmesiyle seçilmiş bir kısmı, editörlü bir kitapta yayımlanacaktır.
  • Kongre, İzmir’in Karaburun ilçesinde, Belediye ve Halk Eğitim Merkezi salonlarında yapılacaktır. Kongreye katılım için herhangi bir bedel alınmamaktadır. Konaklama ve ulaşım olanakları hakkındaki bilgiler internet sayfamızdan izlenebilir.
  • Kongre sırasında bildirili oturumlara ek olarak, forum biçiminde düzenlenmiş oturumlara da yer verilecektir. Forum konuları ve katılım koşulları daha sonra internet sayfamızdan duyurulacaktır.