Başvuru ve Katılım

*  Karaburun Bilim Kongresi, toplumsal sorumluluklar ve gönüllülük üzerinden düzenlenen bilimsel bir etkinliktir. Kongre, eleştirel bilimsel çalışmaların üretimi ve paylaşılması için bir zemin olmak üzere düzenlenmekte; bilim insanları, öğrenciler ve işçiler kadar yerel halkın katılımını da önemsemektedir. Son yıllarda kongreler, bilim insanlarının çalışmasını paylaşarak eleştiriye açtığı ortamlar olmaktan çıkmıştır. Bildiri sunmanın bilim pratiğinin nihai değil bir ara basamağı olduğunun unutulması, kongrelerin sadece bildiri sunanların birbirini dinlediği salonlara sıkışması, üstelik bu salonlara da para ödemeden girilememesinin bilim ortamını zayıflattığı açık bir gerçektir. Düzenleme Kurulu, kongremizde kolektif, kamusal ve eleştirel bilginin peşinde, özgür ve itaatsiz bilimcileri ağırlamaktan onur duymaktadır.

* Kongreye gönderilen bildirilerin daha önce başka bir yerde sunulmuş ve yayımlanmış olması engel oluşturmamaktadır. Aksine Hasan Ünal Nalbantoğlu’nun bize öğretmiş olduğu gibi, bilimci çalışmasını tekrar tekrar gözden geçirme, paylaşma, yayma ve tartışma hakkına sahiptir.

* Karaburun Bilim Kongresi çok yazarlı/kolektif ürünleri, eleştirel yaklaşımları ve akademi dışı katılımları özellikle desteklemektedir.

* Karaburun Bilim Kongresi’ne herhangi bir biçimde katılmak ve düzenlenecek etkinlikleri izlemek için hiçbir özel koşul gerekmediği gibi kayıt/katılım parası alınmamaktadır.

— Tüm başvuruların (bildiri, oturum, çalışma grubu, panel, forum vd.) web sayfasından temin edilebilecek şablon kullanılarak ve kongrekaraburun@gmail.com adresine elektronik posta yolu ile yapılması gerekmektedir.

* Kongre’de bildiri sunmak isteyenlerin çalışmalarının ana temayla ilişkisini, açık bir biçimde savını, anahtar sözcükleri ile temel atıflarını içeren ve beş yüz sözcükten az olmayan özetlerini ya da tam metin taslaklarını en geç 1 Nisan 2013 tarihine kadar kongrekaraburun@gmail.com adresine e-postayla göndermeleri gerekmektedir.

* Bildiri özetlerini ve tam metin taslaklarını değerlendirecek hakemler daha sonra web sitemizde ilan edilecektir. Değerlendirmelerde, özetlerin kongre temasına uygunluğu, özgün/kabul edilebilir bir savının olup olmadığı, savını yeterli bir biçimde ve tutarlı bir yöntemle ele alıp almadığı ve alanındaki tartışmalara katkısı dikkate alınacaktır.

* Bildiri tam metinlerinin kongre takviminde belirtilen tarihte teslim edilmesi gerekmektedir. Tam metinler kongre internet sayfasında yayımlanacaktır. Böylece, oturum başkanları ile tartışmacıların ve o oturuma katılmayı planlayanların metinleri okuyarak gelmeleri ve tartışmalara daha etkin katılabilmeleri amaçlanmaktadır.

* Kongremizde çalışma grupları özellikle desteklenecektir. Katılımcıların katkılarını yalnızca kongre oturumlarında sunulacak bildiriler biçiminde değil, doğrudan belirli bir çalışma grubu içerisine katılarak ya da bizzat çalışma grubu oluşturarak yapmaları da mümkündür.

* Çalışma grubu önerilerinde detaylı çalışma planının, katılımcıların, ortaya çıkacak nihai metnin niteliğinin ve genel tartışmalara katkısının ayrıntılı bir şekilde aktarılması beklenmektedir. Çalışma grubu önerileri Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

* Karaburun Bilim Kongresi, sunulan özet, rapor, bildiri ve konuşmaların yayın hakkını hiçbir biçimde sahiplenmez; aksine kamuya ait olduğunu iddia eder. Kongrede sunulan bildirilerin ve çalışma grubu raporlarının e-kitap(lar) şeklinde yayımlanması için çalışma yürütülecektir.

* Kongre, İzmir’in Karaburun İlçesi ve Mordoğan Beldesi’nde yapılacaktır. Konaklama ve ulaşım bilgileri web sayfamızdan izlenebilir.