Bilim Kurulu

 • Prof. Dr. Tayfun AKGÜL (İTÜ Elek.-Elektronik Fak.)
 • Prof. Dr. Korkut BORATAV (TSBD)
 • Prof. Dr. Kadir CANGIZBAY (Gazi Üni. İİBF)
 • Prof. Dr. Durmuş Ali DEMİR (İYTE Fen Fak.)
 • Prof. Dr. İzge GÜNAL (DEÜ Tıp Fak.)
 • Prof. Dr. Ahmet İNAM (ODTÜ Fen-Ed. Fak.)
 • Prof. Dr. Türkel MİNİBAŞ (İstanbul Üni. İktisat Fak.)
 • Prof. Dr. H. Ünal NALBANTOĞLU (ODTÜ Fen-Ed. Fak.)
 • Prof. Dr. Zuhal OKUYAN (DEÜ Tıp Fak.)
 • Prof. Dr. Oğuz OYAN (Bağımsız Sosyal Bilimciler)
 • Prof. Dr. İzzettin ÖNDER (İstanbul Üni. İktisat Fak.)
 • Prof. Dr. Tülin ÖNGEN (Ankara Üni. SBF)
 • Prof. Dr. E. Ahmet TONAK (Bağımsız Sosyal Bilimciler)
 • Prof. Dr. Mehmet TÜRKAY (Marmara Üni. İİBF)
 • Prof. Dr. Mustafa ÜNSAL (Karaburun Belediyesi)
 • Prof. Dr. İşaya ÜŞÜR (Gazi Üni. İİBF)
 • Doç. Dr. R. Funda BARBAROS (Ege Üni. İİBF)
 • Doç. Dr. Bülent DİKEN (Lancaster Üni. Sosyoloji Böl.)
 • Doç. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN (Ankara Üni. SBF)
 • Doç. Dr. Fuat ERCAN (Marmara Üni. İİBF)
 • Doç. Dr. Ahmet Hâşim KÖSE (Ankara Üni. SBF)
 • Doç. Dr. Ahmet ÖNCÜ (Sabancı Üni. Yön. Bil. Fak.)
 • Doç. Dr. Semahat ÖZDEMİR (İYTE Mimarlık Fak.)
 • Doç. Dr. H. Tarık ŞENGÜL (ODTÜ İİBF)
 • Yrd. Doç. Dr. Sezai TEMELLİ (İstanbul Üni. SBF)
 • Yrd. Doç. Dr. Ayşen UYSAL (DEÜ İİBF)
 • Yrd. Doç. Dr. Galip YALMAN (ODTÜ İİBF)