Bilim Kurulu

 • Ahmet İnam (ODTÜ Fen-Ed. Fak.)
 • Ahmet Öncü (Sabancı Üni. Yön. Bil. Fak.)
 • Aykut Çelebi (Ankara Üni. SBF)
 • Ayşen Uysal (DEÜ İİBF)
 • Beno Kuryel (Ege Üni. Mühendislik Fak.)
 • Bülent Diken (Lancaster Üni. Sosyoloji Böl.)
 • Cem Somel (ODTÜ İİBF)
 • Durmuş Ali Demir (İYTE Fen Fak.)
 • E. Ahmet Tonak (İstanbul Bilgi Üni.)
 • Eyüp Özveren (ODTÜ İİBF)
 • Feride Aksu (Ege Üni. Tıp Fak.)
 • Galip Yalman (ODTÜ İİBF)
 • Göksel N. Demirer (ODTÜ Mühendislik Fak.)
 • H. Ünal Nalbantoğlu (ODTÜ Fen-Ed. Fak.)
 • İşaya Üşür (Gazi Üni. İİBF)
 • İzzettin Önder (İstanbul Üni. İktisat Fak.)
 • Kadir Cangızbay (Gazi Üni. İİBF)
 • Kamil Okyay Sındır (Ege Üni. Ziraat Fak.)
 • Korkut Boratav (TSBD)
 • Mehmet Türkay (Marmara Üni. İİBF)
 • Mustafa Altıntaş (Gazi Üni. İİBF)
 • O. Cengiz Başkaya (Hekim, Manisa Sarıgöl Devlet Hastanesi)
 • Oğuz Oyan (TSBD)
 • R. Funda Barbaros (Ege Üni. İİBF)
 • Samet Bağçe (ODTÜ Fen-Ed. Fak.)
 • Semahat Özdemir (İYTE Mimarlık Fak.)
 • Sezai Temelli (İstanbul Üni. SBF)
 • Sungur Savran (İşçi Mücadelesi)
 • Taner Timur (Ankara Üni. SBF)
 • Tayfun Özkaya (Ege Üni. Ziraat Fak.)
 • Yaşar Uysal (DEÜ İİBF)