Bilimsel Program

Kongre, iki ayrı binada üç salonda paralel oturumlar olarak gerçekleşecektir.

Açılış ve paneller ile A1, A2, A3, A4 oturumları Karaburun Belediyesi binasında bulunan büyük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

B1, B2, B3, B4 oturumları Belediye binasına 150-200 metre uzaklıktaki Halk Eğitim Merkezi’nde yapılacaktır.

C1, C3, C4 oturumları Karaburun Belediyesi binasında bulunan küçük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Oturumlar, her bildiri sahibinin, 20 dakikada sunuşunu yapması, 10 dakikada soru-cevap ve katkıları alması, dolayısıyla 30 dakika süresi olacak biçimde planlanmıştır.

 Zaman Çizelgesi

8 Eylül 2006 Cuma

10:00 – 11:00 Açılış Konuşmaları:

 Düzenleme Kurulu

  Eğitim-Sen Genel Sekreteri Emir Ali ŞİMŞEK

  Karaburun Belediye Başkanı H. Serdar YASA

  Mordoğan Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR

  Oğuz OYAN

  Kongre Danışmanı Ahmet Haşim KÖSE

   

11:00 – 12:00 Açılış Tebliği:

  Korkut BORATAV

12:00 – 13:30 Öğle Yemeği

13:30 – 15:30 Oturumlar A1 / B1 / C1

15:30 – 16:00 Çay / Kahve Arası

16:00 – 18:00 Oturumlar A2 / B2

18:15 – 19:15 Bildiri – Söyleşi: Sanat ve İktidar

  Simber ATAY ESKİER

  “Sanat Mesenliği ve Fotoğraf Sanatı”

20:30 Akşam Yemeği

9 Eylül 2006 Cumartesi

10:00 – 12:30 Panel: “İktisat, İktidar ve Toplum”

  Oturum Başkanı: Ahmet Haşim KÖSE

  Ahmet ÖNCÜ

  Hüseyin ÖZEL

  E.Ahmet TONAK

  Ahmet Haşim KÖSE

12:30 – 14:00 Öğle Yemeği

14:00 – 16:00 Oturumlar A3 / B3 / C3

16:00 – 16:30 Çay / Kahve Arası

16:30 – 18:30 Oturumlar A4 / B4 / C4

18:45 – 19:45 Söyleşi: Tarih

  İlhan PINAR

  “Batı Avrupa Düşünce Tarihinde İzmir’in Yeri”

20:30 Akşam Yemeği

10 Eylül 2006 Pazar

10:30 – 13:00 Panel: “Bilim, İktidar ve Gerçeklik”

  Oturum Başkanı: İzge GÜNAL

  Yücel ÇAĞLAR

  Aykut ÇELEBİ

  Fuat ERCAN

  Tülin ÖNGEN

13:00 – 13:30 Kapanış: Değerlendirme

  Kongre Danışmanı İzge GÜNAL

14:30 – Karaburun Gezisi

Oturumlar

8 Eylül 2006 Cuma

A1 Oturumu:

Üniversite – Politika – İktidar

Oturum Başkanı: Zuhal OKUYAN

  Gülay GÜNLÜK-ŞENESEN ve Şemsa ÖZAR

  -Üniversite’de Toplumsal Cinsiyet ve İktidar

  Yasemin ÖZGÜN ÇAKAR & Kumru Berfin EMRE

  -Eğitimde Neo-Liberal Politikalar: Türkiye’de İletişim Fakültelerinin Dönüşümü

  İrfan AÇIKGÖZ

  -Üniversiteler ve Siyaset

B1 Oturumu:

Tarih – İktidar

Oturum Başkanı: Ayşen UYSAL

  Fahri DİKKAYA

  -Arkeoloji: Toprağın Altındaki İktidarı Bulmak

  Ahmet Murat AYTAÇ ve Sarp BALCI

  -Türkiye’de ‘Şansın Terbiye Edilişi’ne Geçiş: Mehmed Cavid Bey’in İhsaiyat kitabı

  Halise KARAASLAN ŞANLI

  -Basında ve Mecliste 1948 Tasfiyesine İlişkin Tartışmaların Söylemi

C1 Oturumu:

Mekân – İktidar İlişkisi

Oturum Başkanı: Türkel MİNİBAŞ

  Pervin ŞENOL, Neriman YÖRÜR, Ayşegül ALTINÖRS ve Evren ERDİN

  -İktidar ve Mekânın Yeniden Üretimini Adalet, Hak ve Eşitlik Kavramlarıyla Düşünmek

  Turgut Kerem TUNCEL

  -Panophticon’dan Pelican Bay’e: Geç Modern Zamanlar için Yeni Bir Paradigma Önerisi ve Kentsel Mekânsal Bağlamda Örneklendirme Denemesi

  Işıl BAYSAN SERİM

  -Yeni Biyo-İktidar Modeli Olarak Gen-Politiğin Mekânsal İmgelemi: “Rekombinant Mimarlık”

A2 Oturumu:

Bilim – Felsefe – Yöntem

Oturum Başkanı: Fuat ERCAN

  Oğuz ADANIR

  -Modernleşme Düşüncesi ve Gerçeklik Arasındaki Bağın Çözülmesi

  Bekir BALKIZ ve Vefa Saygın ÖĞÜTLE

  -Sosyolojinin Politik Doğası Üzerine Bazı Tespitler

  Koray YILMAZ

  -İktidarın Meşruiyet Aracı Olarak “Yöntem”den, İktidar Eleştirisinin Bir Aracı Olarak “Yöntem”e: Alternatif Bir Yolsuzluk Okuması

  Devrim ÖZKAN

  -Sosyal Bilimlerde Evrensellik ve Tarihsel Tikellikler İkiliği

B2 Oturumu:

Üniversite – Bilim – İktidar

Oturum Başkanı: E. Ahmet TONAK

  Yeşim EDİS ŞAHİN ve Ayça ERŞEN

  -Bilimin Ekonomi Politiği

  Güven SELÇUK

  -Emek Gücünün ve Üretim İlişkilerinin Yeniden-Üretimi Bağlamında Eğitimin ve Bilimin İdeolojik İşlevleri

  Oğuz TOPAK

  -Üniversiteler, Bilimsel Üretim ve Emek Rejiminin Dönüşümü

Bildiri – Söyleşi:

Sanat – İktidar

Oturum Başkanı: Mustafa ÜNSAL

  Simber ATAY ESKİER

  -Sanat Mesenliği ve Fotoğraf Sanatı

9 Eylül 2006 Cumartesi

Panel:

“İktisat, İktidar ve Toplum”

  Oturum Başkanı: Ahmet Haşim KÖSE

  Ahmet ÖNCÜ

  Hüseyin ÖZEL

  E.Ahmet TONAK

  Ahmet Haşim KÖSE

A3 Oturumu:

Bilim İnsanı – İdeoloji – İktidar

Oturum Başkanı: Tülin ÖNGEN

  Erdal DAĞTAŞ

  -Medya-Sermaye İlişkileri: Kitle İletişim Alanında Bilimsel Çalışmaların Konumu ve İktidarın Gücü

  Vehbi BAŞER

  -İrrasyonel-Bürokratik İç İktidar Ürünü Olarak Prebendal Bilim İnsanı: Yumuşakbaşlı Bir Uğraşı Olarak Bilim

  Özgür NARİN

  -Bilim ile İktidar Arasındaki İlişkinin Çözümlenmesine Dair Eski Bir Öneri: Bilimin “Gerçek Boyunduruk Altına Alınışı”

  Tayfun YILMAZ

  -Bilimsel Yöntemin Şekillenmesinde İdeolojik Hegemonya

B3 Oturumu:

İktisat – Toplum- İktidar

Oturum Başkanı: Yaşar UYSAL

  Şansel ÖZPINAR

  -Bir Meşrulaştırma Aracı Olarak İktisat Bilimi

  Timuçin YALÇINKAYA

  -İktisat Biliminin Güvenilirlik Sarsıntısı Bağlamında İnsanlar, İktisatçılar ve İktidarlar

  Altuğ YALÇINTAŞ

  -İnsan Düşüncesinde Belirsizlik, İdeoloji ve İşlem Maliyetleri

  Filiz ÖZAĞ

  -Kapitalist Dünya Sistemi, Liberal Devlet ve Dış Ticaret

C3 Oturumu:

Bilim – Teknik – İktidar

Oturum Başkanı: Sezai TEMELLİ

  Adviye ERBAY

  -Bilim ve İdeoloji: Tekniğin İktidarı

  Barış ALPASLAN & Utku AKSEKİ

  -Bilim ve Teknoloji Politikaları: Kim İçin? Ne İçin? Nasıl?

  İbrahim ARAP

  -Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Politikası ve Avrupa Birliği

A4 Oturumu:

Bilim – Bilgi – İktidar

Oturum Başkanı: Ahmet Haşim KÖSE

  Muammer TUNA

  -Modern Çağda Bilimin İşlevselliği

  Güncel ÖNKAL

  -Sosyo-Politik Bilgi Akışı Karşısında Bilimsel Değişimin İmkânı ve Ahlakı

  Jale KARAKAŞ

  -İktidarın Meşrulaştırılmasında Felsefe ve Hukuk “Bilgi Alanları”nın İşbirliği

  Funda GÜNSOY KAYA

  -‘Kriz’den ‘Karar’a: Politik Olanın Dönüşü

B4 Oturumu:

Bilgi – Birey – İktidar

Oturum Başkanı: H. Neşe ÖZGEN

  Aydan GÜLERCE

  -Politik İktidar, Psikolojik Bilgi ve Öznellik

  Nuray ERGÜNEŞ ve Melda YAMAN ÖZTÜRK

  -Erkek Akıl

  Gonca ÖNDER ve Ceren MERT

  -Kartezyenden Panoptisizme: Bireyin Çözülüşü ve Bilim / İktidar ile Olan İlişkisi

  Ferda DÖNMEZ ATBAŞI

  -Akademik Birey ve Ürünü: Yabancılaşma Sorunu

C4 Oturumu:

  Davetli Konuşmacı:

  Hasan Ünal NALBANTOĞLU

  -Üniversite A.Ş. Koşullarında Bilgi ve İktidar İlişkisinin Dönüşümü

Söyleşi:

Tarih

Oturum Başkanı: Mustafa ÜNSAL

  İlhan PINAR

  -Batı Avrupa Düşünce Tarihinde İzmir’in Yeri

10 Eylül 2006 Pazar

Panel:

“Bilim, İktidar ve Gerçeklik”

Oturum Başkanı: İzge GÜNAL

  Yücel ÇAĞLAR

  Aykut ÇELEBİ

  Fuat ERCAN

  Tülin ÖNGEN

Kapanış: Değerlendirme

  Kongre Danışmanı İzge GÜNAL