Çalışma Grupları

*        Eğitim İçin Küresel Eylem Dalgası: Tek Dünya, Tek Mücadele (Yürütücü: Mo, MalburgÜniversitesi – Almanya) * “C6 Panel ve Forum” kapsamında gerçekleştirilecektir.

*        Akademi ve Özgürlük (Yürütücü: Özge Altın, Bilgi Üniversitesi)

*        Akademi, Gündem ve Eleştirel Pedagoji (Yürütücü: Mine Gencel Bek, Ankara Üniversitesi)

*        Akademinin Otonomisi (Yürütücü: Özlem Duva Kaya, Ege Üniversitesi)

*        Hâkim Medyaya Karşı Alternatif İletişim Stratejileri (Yürütücü: Gülseren Adaklı, Ankara Üniversitesi)

*        Bir Kolektif Bellek Çalışması: 12 Eylül (Yürütücü: D. Emrah Zıraman, Dokuz Eylül Üniversitesi)

*        Akademinin Tarihinde ve Bugün İşsizliğe Bakış Açısı (Yürütücü: Ahmet Önder, Ege Üniversitesi)