Kongre 2009

Amaç ve Kapsam

Amaç “80’den Sonra” Türkiye’de yaşanan toplumsal değişim/dönüşüm süreçleri farklı bilimsel disiplinlere referansla çeşitli kongre, konferans

Başvuru ve Katılım

Karaburun Bilim Kongresi’ne katılabilmek, gerçekleştirilecek etkinlikleri izleyebilmek için hiçbir özel koşul gerekmemekte, hiçbir bedel alınmamaktadır.