Kongre 2010

Çalışma Grupları

*        Eğitim İçin Küresel Eylem Dalgası: Tek Dünya, Tek Mücadele (Yürütücü: Mo, MalburgÜniversitesi – Almanya) * “C6 Panel ve Forum” kapsamında gerçekleştirilecektir. *        Akademi ve Özgürlük (Yürütücü: Özge Altın, Bilgi Üniversitesi) *        Akademi, Gündem ve Eleştirel Pedagoji (Yürütücü: Mine Gencel Bek, Ankara Üniversitesi)

Bilimsel Program

Aşağıdaki bağlantılardan katılımcıların tam metinlerine ve özetlerine ulaşabilirsiniz. Özetler davetli konuşmacılara aittir. 2 Eylül Perşembe

Amaç ve Kapsam

“akademi ve gündem” başlığı açık olarak iki temel alanı işaret etmektedir: Bir yanda yükseköğretim ve araştırma