Kongre 2011

Amaç ve Kapsam

Kongrenin ana teması açısından buraya kadar genel çerçevesi çizilmeye çalışılan durumu değerlendirdiğimizde karşımıza belirli tarihselliklerle