Kongre 2014

Amaç

          19. yüzyıl burjuva toplumu giderek bir dünya toplumuna dönüşümün tarihidir. Bu yüzyıl devrimlerin