Kongre 2017

Program

Tam Metinler (Güncelleniyor) Bilim itaatsiz olana ihtiyaç duyar” Theodor Adorno 12. KARABURUN BİLİM KONGRESİ 6-10

Program

Kongre geçici programı 23 Temmuz 2017’de, kesin programı ise 28 Ağustos 2017’de ilan edilecektir. 

Kapsam

Karaburun Bilim Kongresi’ne çağrımızda genel çerçevesi çizilen ana tema bağlamında belirlediğimiz ve aşağıda sıraladığımız alt

Amaç

              Yirminci yüzyılın başında insanlık, sermayenin sözde barışının çöküşüne tanıklık etti. Birinci ve ikinci emperyalist