Cinsiyet Halleri ve Toplumsal Mücadele

 • Bawer Çakır & Burcu Karakaş- Erkeklik Ofsayta Düşünce (Futbol, Eşcinsellik ve Halil İbrahim Dinçdağ’ın Hikayesi, Metis Yayınları, İstanbul, 2013
 • Berfu Şeker (Ed.)- Başkaldıran Bedenler (Türkiye’de Transgender, Aktivizm ve Altkültürel Pratikler), Metis Yayınları, İstanbul 2013
 • Cenk Özbay & Serdar Soydan- Eşcinsel Kadınlar (24 Tanıklık), Metis Yayınları, İstanbul, 2003
 • İlker Erdoğan (Ed.)- Medyada Hegemonik Erkek(lik) ve Temsil, Kalkedon Yayınları, İstanbul 2011
 • Martin Duberman- Stonewall İsyanı, (çev: Ceren Günger), Agora Kitaplığı, İstanbul, 2008.
 • Mehmet Bozok- Soru ve Cevaplarla Erkeklikler, SOGEP Yayınları, İstanbul, 2011
 • Murat Hocaoğlu- Eşcinsel Erkekler (25 Tanıklık), Metis Yayınları, İstanbul, 2002
 • Nil Mutluer /Ed.)- Cinsiyet Haleri (Türkiye’de Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Sınırları), Varlık Yayınları, İstanbul 2013
 • Pınar Selek- Maskeler, Süvariler, Gacılar (Ülker Sokak: Bir Altkültürün Dışlanma Mekânı), 3. Baskı, Ayizi Kitap, İstanbul, 2011
 • Pınar Selek-  Sürüne Sürüne Erkek Olmak, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008
 • Selin Berghan- Lubunya (Transseksüel Kimlik ve Beden), Metis Yayınları, İstanbul, 2007
 • Serkan Delice & Cüneyt Çakırlar (Ed.) – Cinsellik Muamması (Türkiye’de Queer Kültür ve Muhalefet), Metis Yayınları, İstanbul, 2012
 • Serpil Sancar-  Erkeklik: İmkânsız İktidar (Ailede, Piyasada, Sokakta Erkekler),
 • Metis Yayınları, İstanbul, 2009
 • Sherry Wolf- Cinsellik ve Sosyalizm (LGBT Özgürleşmesinin Tarihi, Politikası ve Teorisi), (çev: Kıvanç Tanrıyar), Sel Yayıncılık, İstanbul, 2012.
 • Sibel Yardımcı- Özlem Güçlü (Ed.)- Queer Tahayyül, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2013
 • Stevi Jackson & Sue  Scott-  Cinselliği Kuramlaştırmak, (çev: Selen Serezli), Nota Bene Yayınları,  İstanbul, 2012
 • Vanessa Baird, Cinsel Çeşitlilik (Yönelimler, Politikalar, İhlaller), (çev: Hayrullah Doğan), Metis Yayınları, İstanbul, 2004
 • Yıldız Tar- Yoldaş Ben İbneyim (Solun LGBT ile İmtihanı), Ceylan Yayıncılık, İstanbul, 2013
 • Cogito Dergisi Cinsel Yönelimler ve Queer Kuram Sayısı (Sayı: 65-66), Bahar 2011
 • Amargi Feminist Dergi, Dosya: Cinsel Yönelimler- Kabul/Red, Sayı: 17, Yaz 2010
 • Kaos GL Dergisi Sayıları
  • Dosya: Bedensel Direnişler (Sayı: 126) Eylül-Ekim 2012
  • Dosya: Sosyal Politikalar (Sayı: 127) Kasım- Aralık 2012
  • Dosya: Şeyleşme vs. Queer (Sayı: 128) Ocak-Şubat 2013
  • Dosya: Ötekiler/Madunlar/Dışarıda Bırakılanlar (Sayı: 129) Mart-Nisan 2013
  • Dosya: Feminizm ve Queer Yoldaşlığı (Sayı: 130) Mayıs- Haziran 2013
  • Dosya: Barış… Direnişe Devam (Sayı: 131) Temmuz- Ağustos 2013
  • Dosya: Direniş (Sayı: 132) Eylül- Ekim 2013
  • Dosya: Hak (Sayı: 133) Kasım- Aralık 2013
  • Dosya: Kent ve Yerel Seçimler  (Sayı: 134) Ocak- Şubat, 2014