Ekonomi Politiğin Eleştirisi: Ontolojik Diyalektik ve Politikanın Tarihsel Uğrakları İdeal-politik, reel-politik, onto-politik

 • Elgür, Ersin Vedat, Felsefenin Arzusu: Politika – Diyalektiğin Diyalektik Gelişimi ve Onto-Politika, NotaBene Yayınları, Ankara, 2014
 • Hegel, G. W. F. (1986). Tinin Fenomenolojisi. (Aziz Yardımlı, Çev.). İstanbul: İdea Yayınları (“Giriş” bölümü)
 • Kant, I. (1993). Arı Usun Eleştirisi. (Aziz Yardımlı, Çev.). İstanbul: İdea Yayınları (“Transzendental Diyalektik bölümü)
 • Marx, K. Kapital I, Sol ya da Yordam yayınları, Meta Fetişizmi Bölümü…
 • Marx, K. Grundrisse, Belge Yayınları, (Ekonomi Politiğin Yöntemi bölümü)
 • Göztepe, Özay (Ed.), İlkel Birikim: Sermayenin Kaldıracı, çev. kolektif, NotaBene Yayınları, Ankara, 2014
 • Schelling, F. W. J. (2006d). Yaşamı, Felsefesi, Yapıtları. (Ömer Naci Soykan, Çev. ve Ed.). İstanbul: MVT Yayıncılık (içinde Tarih Nedir? metni (Ali Irgat, Çev.)

TERCİHEN:

 • Sweezy, P., Baran, P., (2007). Tekelci Sermaye. (Gülsüm Akalın, Çev.). İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Ollman, B. (2006). Diyalektiğin Dansı: Marx’ın Yönteminde Adımlar, (Cenk Saraçoğlu, Çev.). İstanbul: Yordam Yayınları.
 • Magdoff, H. (2006). Sömürgecilikten Günümüze Emperyalizm. (Erdoğan Usta, Çev.). İstanbul: Kalkedon Yayınları
 • Braverman, H. (2008). Emek ve Tekelci Sermaye. (Çiğdem Çıdamlı, Çev.). İstanbul: Kalkedon Yayınları
 • Althusser, L. (2002). Marx İçin, (Işık Ergüden. Çev.). İstanbul: İthaki Yayınları.