Düzenleme Kurulu

Zuhal Okuyan

Ahmet Haşim Köse

Aydın Arı

Aydın Gelmez

Doğan Emrah Zıraman

Erkin Başer

Ferda Dönmez Atbaşı

M. Meryem Kurtulmuş

Suzan Orhan

Tansel Güçlü

Nihat Koçyiğit

Emel Yuvayapan

Mustafa Öziş