DUYURU!!!

Bu yıl 3-6 Eylül 2020’de Karaburun Bilim Kongresi’nin 15.’sini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 2006 yılında başlayan Kongre, yaşanan birçok zorluğa rağmen düzenli olarak her yıl yapıldı. Devletten ve sermayeden bağımsız, akademi dışında yapılan Karaburun Bilim Kongresi; eleştirel bilginin paylaşıldığı, ezilenlerin ve sömürülenlerin bilgisinin üretildiği, egemen anlayış ve ideolojilere biat etmeyenlerin bir araya gelip gerçeklerin ifşasında birbirinden güç aldığı bir özgürlük alanı oldu.

Bu yılki başlığımız “ve Mülksüzler ve Bitmeyen Kavga” adını taşıyor. Yoksulluk, isyanlar, devrimler, darbeler, kadın grevleri, iklim grevleri, ekolojik yıkım, meclis ve Sovyet deneyimleri, enternasyonalizm, göç, emek, kadın emeği, kadın cinayetleri, intihar salgını, akademi ve bilim, doğanın giderek yeni katmanlar halinde metalaşması ve kentlerin yağmalanması gibi zaman içinde artan ve ağırlaşan gündemleri tartışacağız.

Kongre çağrımızı 1 Ocak 2020’de yaptık. Bildiri, oturum ve çalışma grubuyla yapılacak başvuruların son tarihini 1 Nisan 2020 olarak belirlemiştik. Hepimizin bildiği gibi, Aralık ayı sonunda Çin’de başlayan COVID-19 salgını, Türkiye’de 10 Mart 2020 tarihinde görüldü ve 11 Mart’ta da Dünya Sağlık Örgütü bu salgını “pandemi” olarak kabul etti. Aşısı ve tedavisi bilimsel olarak henüz bilinmeyen ve bulaştırıcılığı oldukça yüksek bir etkenin yol açtığı pandemiyle bir alt üst yaşandı; yaşanmaya devam ediyor. Böyle olunca, başvuru tarihini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatmıştık. Düzenleme Kurulu olarak 3 Mayıs’ta toplanarak Türkiye’nin gündemini ve Kongre sürecini değerlendirdik. COVID-19 pandemisinin ağır bir şekilde yaşandığı şu günlerde Kongre’yi hangi koşullarda ve ne şekilde yapabileceğimizi öngörmeye çalıştık, yaptığımız değerlendirmeleri ve ulaştığımız sonucu sizlerle paylaşmak istiyoruz:

Bugün belki de tarihte hiç olmadığı kadar apaçık bir şekilde anlaşılmaktadır ki toplumsal yaşamın sürdürülmesi emekçilerin eseridir. İnsan hayatının devamı başta olmak üzere, bugün toplumsal olan her ne var ise canları pahasına emekçilerin sayesindedir. Hem de sermayenin kanlı düzenine ve kapitalist devletlere rağmen.

Ve yine bir kez daha alenen ortadadır ki, bilimin rehberliği olmadan insanların, hayvanların ve diğer canlıların sağlığı ve refahı mümkün değildir. Akıl ve bilim dışı bir düzen olan kapitalizm, bugün yaşanan COVID-19 pandemisinin temel nedenidir. Kapitalizmin bir yandan ekosistemi tahrip etmesi bir yandan da sağlık hizmetini metalaştırması, piyasalaştırması ve ticarileştirmesi nedeniyle böylesi salgınların ardı arkası kesilmeyecektir.

Tüm bu zor ve ağır koşullara rağmen, Karaburun Bilim Kongresi’ni 3-6 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirme niyetindeyiz. Bu nedenle, Düzenleme Kurulu olarak önümüzdeki dört aylık dönemi toplum sağlığı açısından bilimsel bilgiler temelinde takip etmeye ve tartışmaya devam edeceğiz. Kongre ortamını fizikî mesafe ve hijyen koşulları açısından düzenlemeye çaba harcayacağız; tüm gelişmeleri sizlerle de paylaşacağız. Sizleri Kongre’nin güncellenmiş takvim ve programı hakkında düzenli olarak bilgilendireceğiz. Bildiri, oturum ve çalışma grubu başvurularını 30 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıyoruz. Aynı zamanda sizleri mevcut oturum temalarına ek olarak, COVID-19 pandemisinin toplumsal, ekonomik, politik tüm boyutlarını da tartışmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Karaburun Bilim Kongresi Düzenleme Kurulu