Düzenleme Kurulu

 • Ümit AKINCI (Araş.Gör., DEÜ Fen-Ed. Fak.)
 • Ahmet Aydın ARI (Araş.Gör., DEÜ İİBF)
 • Nuri Erkin BAŞER (Araş.Gör., DEÜ İİBF) (Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube)
 • Esin CANDAN (DEÜ İktisat Doktora Öğr.)
 • Nida Kâmil ÖZBOLAT (Araş.Gör., İYTE Mimarlık Fak.)
 • Mustafa ÖZİŞ (Araş.Gör., Gazi Üni. İİBF)
 • Ömer SELVİ (Araş.Gör., İYTE Mimarlık Fak.)
 • Cem Salih ÜN (Araş.Gör., İYTE Fen Fak.)
 • Levent YILMAZ (Araş.Gör. DEÜ İİBF)
 • Prof. Dr. İzge GÜNAL (Kongre danışmanı)
 • Doç. Dr. Ahmet Hâşim KÖSE (Kongre danışmanı)
 • Prof. Dr. Kâmil Okyay SINDIR (Kongre danışmanı) (TMMOB İzmir İKK)
 • Prof. Dr. Mustafa ÜNSAL(Kongre danışmanı) (Karaburun Belediyesi)