14. Karaburun Bilim Kongresi Gerçekleşen Program

Gerçekleşen Programın PDF Halini Buradan İndirebilirsiniz

Elimize Ulaşan Bildiri ve Oturum Özetlerinin PDF Halini Buradan İndirebilirsiniz

SALONLAR

A Salonu: Karaburun Belediyesi Büyük Salonu (Alt Kat)

B Salonu: Karaburun Belediyesi Küçük Salonu (Üst Kat)

C Salonu: Kent Konseyi Karaburun Gençlik Merkezi

SINIF MÜCADELESİ

krizler ve çıkışlar

"İnsan olmak; gerektiğinde tüm hayatını, 
neşeyle ‘kaderin terazisine’ fırlatmak demektir;
ama her daim, her güneşli günde, her güzelim bulutta
bayram sevinci yaşamaktır"
Rosa Luxemburg, 28 Aralık 1916

Elimize ulaşan özetler için
lütfen oturum başlıklarına tıklayın.

4 Eylül Çarşamba

09.00   Karaburun Sofrası: Hoş Geldin Kahvaltısı (Gevreğini, Peynirini Al da Gel) (Bodrum Cafe)

11.00   Karaburun Oturumu: Karaburun’da ÖÇK Süreci ve Çevre Mücadelesi (Bodrum Cafe)

Yürütücü: Dilek Zeybek (Karaburun Gündelik Yaşam, Bilim ve Kültür Derneği)

 • Goncagül Karaağaç (Karaburun Kent Konseyi)
 • İlhan Yıldız (Karaburun)
 • Beyza Üstün (HDP PM)
 • Arif Ali Cangı (ÇEHAV)

14.00   Açılış Konuşmaları (A Salonu)

14.15   Açılış Oturumu: Marksizm, Kriz, Sınıf ve Mücadele

-Rosa Luxemburg anısına-

Yürütücü ve Çerçeve Sunuş: Melda Yaman       

 • Arzu Çerkezoğlu
 • Ahmet Haşim Köse

16.30   A1 Oturumu: Sınıf ve Kuram

Yürütücü: Serap Sarıtaş

 • Umut Can Yıldız – Eşitlik Mücadelelerine İdeolojik Bir Saldırı Olarak Biyolojik Kadercilik: Evrim Kuramının Çarpıtılması ve Genetik Belirlenimcilik
 • Siyaveş Azeri – Değer Bunalımı, “Sağ Popülizm” ve İnsanlığın Kurtuluşunun Ufku
 • Ahmet Gire – Kapitalist Arzunun Üretimi ve Yazılım
 • Baran Gürsel – Sınıf Mücadelesine Ruhsal Perspektiften Bakmak: Sınıfın Bilinçdışı ve Sınıfın Özdeşimsel Aşamaları
 • Ali Yalçın Göymen – Kriz, Kapitalist Ütopya ve Devrim

B1 Oturumu: Gıda, Tarım, Ekoloji: Direniş ve Dayanışma Bitmez

Yürütücü: Elif Karaçimen

 • Göknur Yumuşak ve Seval Doğanlar – Kadınların Yaşamında Kooperatifçiliğin Yeri ve Önemi
 • Pınar Bilir – Çanakkale’de Çevre/Ekoloji Mücadelesi Sosyopolitik Sonuçları
 • Derya İnce – Yeşil Yola Karşı “Yaşam Savunusu”: Direnişin İzini Sürmek
 • Ekin Değirmenci ve Elif Karaçimen – Tarımda Piyasa, Toplum ve Devletin Çatışmalı İlişkilerini İçeren bir Meta Olarak Çay

5 Eylül Perşembe

10.00   A2 Oturumu: Sendikacılığın Krizi

Yürütücü: Mehmet Türkay

 • Alpay Biber – 80 öncesi Sendikal Mücadele: Deneyimler ve Aktarımlar
 • Hakan Koçak – Türkiye’de Sendikal Hareketin Dinamiklerine Sınıf Oluşumu Perspektifiyle Bakmak
 • Özgür Müftüoğlu – Sendikalar Sınıf Mücadelesinin Neresinde?
 • Perihan Koca – Sendikal Mücadelede Kadın, Feminist Örgütlenme, Grev, Kriz

B2 Oturumu: Sanat ve Gerçeklik

Yürütücü: Emel Yuvayapan Yıldırım

 • Aygün Şen – Bilimkurgu Sinemasında Ekolojik Adalet ve Ekoeleştiri
 • Emine Sevim – Erkek(lik)lerin Krizlerini İzlerken: Taşraya ‘Uzak’tan Bakan Erkekler ile ‘Ahlat Ağacı’nın Altında Yaşayan Erkekler Arasında Betimleyici Bir Karşılaştırma Denemesi
 • Defne Özonur – İdealist ve Materyalist/Maddeci Sanat ve Bir Film Eleştirisi: “Kalandar Soğuğu”
 • Abdulcebbar Avcı – Sanatsal Yantutarlık: Burjuva Estetik Anlayışına Karşı Proleter Estetik Anlayışı
 • Lalehan Öcal – Film Festivalleri Denetiminde Gerçeklikler; “Çin’in Portresi” Yabancılaştırma Etkisine Sahip Bir Belgesel

13.30   A3 Oturumu: MİSAM Oturumu: Kapitalizmin Bitmeyen Krizi

Yürütücü: Erkin Başer

 • Nilgün Erdem – Dış Borç Açmazı: Azgelişmiş Ülke Örnekleri
 • Ferda Dönmez Atbaşı – IMF’nin Bitmeyen Çilesi: Sermaye Akımlarını Ne Yapmalı?
 • Mustafa Kemal Coşkun – AKP ve İşçi Sınıfı

B3 Oturumu:  Hukukun Krizi ya da Krizin Hukuku

Yürütücü: Ayşegül Karpuz

 • Orhangazi Ertekin – Türkiye’de Hukuk Düzeninin İnşası ve Gelişim Süreçleri
 • Erdoğan Akdoğdu – 15 Yılın Toplumsal Davalarından Politikaya Bakmak
 • Seher Dursun – Kapitalizmde Hukuk Kapitalizme Karşı Hukuk, Krizde Hukuk

16.30   A4 Oturumu: İşçi Sınıfı Mücadeleye Devam Ediyor

Yürütücü: Aydın Arı

 • Suna Akbalık – Otomotiv Sektöründe Kriz ve Yeniden Yapılanma Dinamikleri: Renault Fabrikası Örneği
 • Özlem İlyas – Ofissizleşen Emek: Freelance Çalışanlar ile Sınıfı ve Sınıf Siyasetini Yeniden Düşünmek
 • Kriz ve Kadın Çalışma Grubu adına Şahika Hancı – Kadınlar ve Kriz Deneyimleri Raporu
 • İşçi Temsilcileri Konseyi Hazırlık Komitesi adına Şahin Başaraner – Kriz Döneminde İşçi Sınıfının Bir Aracı Olarak Komite ve Konseyler Nedir, Ne Değildir?
 • Fatih Müldür – Emeğin Kategorileri, Kavramsal Tutumlar ve Tutulmalar: Eleştirel Bir Deneme

B4 Oturumu: Ortadoğu’da Ne(ler) Oluyor?

Yürütücü: Şebnem Oğuz

 • Fulya Atacan – Ortadoğu’yu Anlamak: Savaş, Otoriteryanizm ve Neoliberalizm
 • İlhan Uzgel – Ortadoğu’da Bağımlılık Siyasetinin Çöküşü ve Büyük Güçler

6 Eylül Cuma

10.00   A5 Oturumu: Sınıf Mücadelesi ile Feminist Mücadelenin Kesişiminde Kadın Olmak

Yürütücü: Melda Yaman

 • Nuran Gülenç ve Necla Akgökçe –Sendikalarda Cinsiyetçiliğin Üretim ve Yeniden Üretim Mekanizmaları ve Bunları Aşındırmak için Kullanılan Yöntemler; Türkiye’de Birleşik Metal İş Sendikası Örneği
 • Selin Top ve Deniz Kimyon – TMMOB’de Kadın Olmak
 • Lale Tırtıl ve Aslı Davas – TTB’de Kadın Olmak

B5 Oturumu: Lenin’in Karargâhı

Yürütücü: Barış Yıldırım

 • Barış Yıldırım – Georgi Plehanov
 • Canan Kaplan – Karl Liebknecht
 • Kavel Alpaslan – Feliks Cerjinski

C5 Oturumu: Kriz Hâli: Devlet, Siyaset, Birikim

Yürütücü: Ferda Dönmez Atbaşı

 • Emre Erol – Burjuvalaşma Süreci: Hong Kong’daki Kamu Konutlarının Finansallaşması ve Metalaşması
 • Yusuf Alkın – Kriz, Emperyalist Kuşatma ve Çıkış Yolu
 • Levent Hekim – Olağanüstü Bir Devlet Biçimi Olarak Sömürge Tipi Faşizm
 • Hülya Kendir – Devletin Dönüşümü: Kamu Hizmetlerinin “Piyasa Dışı Özelleştirilmesi” Üzerine

13.30   A6 Oturumu: Kriz ve Çatışma Zamanlarında Sosyal Hareketlerde Öğrenme ve Bilgi Üretimi

Yürütücü: Fatma Gök

 • Mario Novelli – Kriz ve Çatışma Zamanlarında Radikal Sosyal Hareketleri Araştırmak: Teori, Süreç ve Praksis
 • Fatma Gök – Sosyal Mücadele İçinde Öğrenme Stratejisi Olarak Freire’nin Praksis Perspektifi
 • Birgül Kutan ve Adnan Çelik – Zor Zamanlarda ve Kriz Ortamlarında Toplumsal Hareketler, Bilgi Üretimi ve Öğrenme: HDK Örneği

B6 Oturumu: Ekoloji, Kent, Kriz ve Sınıf Mücadelesi

            Yürütücü: Melih Yalçın

 • Dilan Alataş ve Oğuz Karayemiş – Çocukluk Deneyimi Etrafında Krizi Yeniden Düşünmek
 • İrfan Mukul – Sınıf Mücadelesinin Tarihsel Konağı: Kent Hakkından Kentsel Praksis’e Doğru
 • Erkin Başer – Sınıf Mücadelesinin Mekânı Olarak Kent
 • Mehmet Horuş – Ekoloji Mücadelesinde Politikleşme Eşikleri
 • Beyza Üstün – Yaşamın Felsefesi: Ekoloji Siyaseti

 C6 Oturumu: Tarihin İçinden Direnişler

Yürütücü: Ferda Dönmez Atbaşı

 • Sezen Yılmaz – 19. ve 20. Yüzyılda Osmanlı İşçi Hareketinde Kadınlar
 • Menekşe Aykan – Türkiye Sınıf Mücadelesi Tarihinde Aleviliğin Konumu
 • Akın Sefer – Osmanlı Modernleşme Sürecinde Sanayi İşçileri ve Sınıf Mücadeleleri

16.00   FEMİNİST KADIN FORUMU (Çullu Amfi Tiyatro)

            [Sadece kadınların katılımına açıktır]

16.30   A7 Oturumu: Çatışmalı Ülkelerde Barış Süreçleri

Yürütücü: Yasemin Özgün

 • Ahmet Emin Dağ – Filipinler
 • Celil Kaya – İrlanda
 • Serhat Tutkal – Kolombiya
 • Emran Emekçi – Türkiye

B7 Oturumu: İşçi Sınıfının Yeni Hâlleri

Yürütücü: Doğan Emrah Zıraman

 • Kutlu Tuncel – İşçi Sınıfının Yeni Kültürleri: Neo-Patriyarşi ve Sınıf Olmayan
 • Ebru Işıklı – Yeni İşçi Disiplininin Niyet Edilmeyen Sonuçları
 • Şebnem Oğuz – Küresel Kapitalizmde Göçmen Emeğini Kavramsallaştırılmak: Büyüyen Prekarya mı, Göreli Artık Nüfus mu?
 • Nur Üstündağ – Zorunlu Göçte Nitelikli Olmak: Eğitimli Suriyeli Göçmenlerin İstanbul Emek Piyasasındaki Deneyimleri

C7 Oturumu: Komünist Enternasyonal’in 100. Yıldönümü

Yürütücü: Canan Kaplan

 • Alp Altınörs – Komünist Enternasyonal’in Kuruluşu
 • Haluk Yurtsever – Komünist Enternasyonal ve Dünya Devrimi
 • Fırat Sözeri – Komintern’in Ezilen ve Sömürge Halklara Çağrısı
 • Emel Akal – Birinci Doğu Halkları Kurultayı – Bakü: 1-7 Eylül 1920

7 Eylül Cumartesi

10.00   A8 Oturumu: Sokağın Bilgisi

            Yürütücü: Nihat Koçyiğit

 • Dilek Kanlıbaş Demir – KHK’lerle İhraç Edilen KESK’li Emekçiler Direniyor
 • Hasan Oğuz – Ya Toplu Olarak Ölünce Ya da Direnince Gündem Oluyoruz
 • Yunus Özgür – Havalimanı Direnişi ve Sınıf Sendikacılığının Esasları
 • Sinan Uğur – Aliağa Belediye İşçileri Özgülünde İşçi Direnişleri ve Halkla İlişkiler
 • Fatih Gürhan ve Yücel Özkan – Cargill Direnişi

B8 Oturumu: Akademinin Krizi

            Yürütücü ve Çerçeve Sunuş: Özlem Özkan

 • Doğan Emrah Zıraman – Marksizm mi Marksiyoloji mi? Akademi ve Marksizm İlişkisi Üzerine Bir Tartışma
 • Pınar Eldemir – İstanbul Akademisi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme: Yönetmelikler Ne Anlatıyor?
 • Tuna Altınel – Matematikçinin Burada Ne İşi Var?

C8 Oturumu: İklim Krizi

Yürütücü: Sinan Adıyaman

 • Özgür Gürbüz – İklim Krizi Nedir? Kavramlar ve Yaşanacaklar
 • Yonca Demir – Organik Tarım Türkiye’yi Besler, Yeter Ki Adil Paylaşalım
 • Kenan Kalyon – İklim Krizinin Politik Ekonomisi

13.00   Çalışma Gruplarının Sunumları (C Salonu)

14.00   A9 Oturumu: Yerel Yönetimler, Kriz ve Çıkışlar

Yürütücü: Onur Hamzaoğlu

 • İlkay Girgin Erdoğan
 • Tunç Soyer
 • Adnan Selçuk Mızraklı

B9 Oturumu: Sınıf Mücadelesinin Önündeki Teorik Açmazlar ve Enternasyonalizmin Olanakları

Yürütücü: Serap Sarıtaş

 • Ramazan Türkmen –  İşçi Sınıfı ve Görünüm Biçimleri
 • Mehmet Özyiğit – Kriz Teorilerinin Krizi
 • Selçuk Yetik – İşçi Sınıfının Artı-Değerden Pay Alması Tartışmaları ve Enternasyonalizm

17.00   Kapanış Oturumu: Sınıf Mücadelesi ve Sosyalist Siyaset

Yürütücü: Yasemin Özgün

 • Levent Dölek (DİP)
 • Nuray Sancar (EMEP)
 • Oya Ersoy (Halkevleri)
 • Nusrettin Maçin (KKP)
 • Naim Göktaş (ÖDP)
 • Erdal Kara (SYKP)
 • Can Soyer (TİP)