February 20, 2019
   Kongre hashtag'imiz:  #Karaburun2018   twitter-logo2    Facebook-Logo

bilim ve iktidar

08-10 Eylül 2006

Karaburun-İzmir

Karaburun Bilim Kongresi 8-10 Eylül 2006 tarihleri arasında Karaburun'da toplandı.
Bilimsel program 35 tebliğ, bir davetli konuşmacı ve iki panel olarak gerçekleştirildi.
Sosyal program iki söyleşi, bir sergi ve bir gezi olarak gerçekleştirildi.
Kongre hakkında bilgilere sol taraftaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
Kongreye sunulan bildirilerden seçilmiş bazılarının editörlü bir kitapta toplanması düşünülmektedir. Bu konuda yakın zamanda bildiri sahiplerine duyuru yapılacaktır.
Düzenleme Kurulu, katılan ve desteleyen tüm kişi ve kurumlara teşekkürlerini sunar ve gelecek seneki kongrenin hazırlıklarına başlandığını duyurmaktan memnuniyet duyar. 

Kongre hakkında basında çıkan yazılara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Evrensel Gazetesi 9 Eylül 2006
Evrensel Gazetesi 10 Eylül 2006
Evrensel Gazetesi 12 Eylül 2006
Evrensel Gazetesi 16 Eylül 2006
E. Ahmet Tonak'ın Birgün Gazetesinde yayınlanan yazısı
Pusula programı sayfasındaki kısa tanıtım yazısı

 

Amaç

Karaburun Bilim Kongresi’nin ilki, bilim insanlarının kaçınılmaz olarak sorumlu oldukları bir konuya, bilim – iktidar ilişkisine yoğunlaşmaktadır. Ticarî sponsor desteği almadan, sadece Düzenleme Kurulu’nun ortak, özgür iradesiyle düzenlenen Kongre, Türkiye’nin seçkin bilim insanlarından oluşan bir bilim kurulunun denetleyeceği tebliğlerden oluşan bağımsız bir kongredir.

Kongrenin ilk temasının “bilim ve iktidar” olarak seçilmesindeki amaç; bilim – iktidar ilişkisine eleştirel katkılar sunmak, bilim - bilim insanı - bilgi üretim koşulları ile tüm iktidar türleri arasındaki ilişkileri sorgulamak olarak tanımlanabilir. Böylelikle bilimsel bilginin ve üniversiter yapının alternatif bir tartışma platformuna taşınması mümkün olacaktır. Ayrıca Karaburun Bilim Kongresi disiplinler arası etkileşimlerin artmasında ve genç bilim insanlarının desteklenmesinde önemli katkılar sunacaktır.

 • Bilim Tarihi, Aydınlanma ve Modernite

  Bu alt başlık altında modernliğin bilgi teorisi temellerinin hâlen süren tartışması ele alınacaktır. Aydınlanma-Modernite-Modernizm olgularını bilginin tarihsel seyri içinde eleştirel yeniden okumalara tâbi tutan bildiriler beklenmektedir. Bilimsel disiplinler ve bunların oluşumları üzerine, sosyal bilim-doğa bilimi ayrımı hakkında, Rasyonalizm-Pozitivizm-Eleştirel Gerçekçilik tartışmalarına ilişkin bildiriler konunun işlenişi açısından yararlı olacaktır.

 • Bilim, İdeoloji ve İktidar

  Bu alt başlık altında bilimin çeşitli iktidar biçimleriyle olan ilişkisi irdelenecektir. Bu kapsamda bilim-devlet ilişkisi, bilim-sermaye ilişkisi, bilim-din ilişkisi gibi konular ele alınabileceği gibi, bilimsel disiplinler içinde oluşan iktidar biçimlerine ilişkin kuramsal ya da deneysel çalışmalar da yapılabilir. Ayrıca bilim insanının her türlü iktidarla olan ilişkisi, bilim insanının ideoloji ile ilişkisi, kürsünün iktidarı ve mekân ile iktidar arasındaki ilişki üzerine yazılacak bildiriler de konu kapsamında değerlendirilecektir. Bildiri sayısına bağlı olarak sosyal bilimler ve alt dalları, doğa bilimleri, mühendislik bilimleri, insan bilimleri, tıp ve güzel sanatlar alanlarında ayrı ayrı oturumlar açılabilecektir.

 • Türkiye’de Bilim Politikaları ve Üniversiteler

  Bu başlık altında daha çok yukarıdaki alt başlıklardaki konular Türkiye bağlamında ele alınacaktır. Türkiye’de üniversitelerin Osmanlı’dan günümüze olan gelişimi tarihsel boyutta irdeleneceği gibi; Türkiye’deki bilim politikaları, üniversitelerin siyasetle olan ilişkisi bağlamında da ele alınabilir. Ayrıca YÖK veya diğer kurumsal yapılanmaların Türkiye’nin bilim politikası üzerindeki etkisi üzerinde duran, Türkiye’de üniversitelerin geleceği hakkında tartışmaları içeren bildiriler de konu kapsamında değerlendirilecektir.

  • Ümit AKINCI (Araş.Gör., DEÜ Fen-Ed. Fak.)
  • Ahmet Aydın ARI (Araş.Gör., DEÜ İİBF)
  • Nuri Erkin BAŞER (Araş.Gör., DEÜ İİBF) (Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube)
  • Esin CANDAN (DEÜ İktisat Doktora Öğr.)
  • Nida Kâmil ÖZBOLAT (Araş.Gör., İYTE Mimarlık Fak.)
  • Mustafa ÖZİŞ (Araş.Gör., Gazi Üni. İİBF)
  • Ömer SELVİ (Araş.Gör., İYTE Mimarlık Fak.)
  • Cem Salih ÜN (Araş.Gör., İYTE Fen Fak.)
  • Levent YILMAZ (Araş.Gör. DEÜ İİBF)
  • Prof. Dr. İzge GÜNAL (Kongre danışmanı)
  • Doç. Dr. Ahmet Hâşim KÖSE (Kongre danışmanı)
  • Prof. Dr. Kâmil Okyay SINDIR (Kongre danışmanı) (TMMOB İzmir İKK)
  • Prof. Dr. Mustafa ÜNSAL(Kongre danışmanı) (Karaburun Belediyesi)
  • Prof. Dr. Tayfun AKGÜL (İTÜ Elek.-Elektronik Fak.)
  • Prof. Dr. Korkut BORATAV (TSBD)
  • Prof. Dr. Kadir CANGIZBAY (Gazi Üni. İİBF)
  • Prof. Dr. Durmuş Ali DEMİR (İYTE Fen Fak.)
  • Prof. Dr. İzge GÜNAL (DEÜ Tıp Fak.)
  • Prof. Dr. Ahmet İNAM (ODTÜ Fen-Ed. Fak.)
  • Prof. Dr. Türkel MİNİBAŞ (İstanbul Üni. İktisat Fak.)
  • Prof. Dr. H. Ünal NALBANTOĞLU (ODTÜ Fen-Ed. Fak.)
  • Prof. Dr. Zuhal OKUYAN (DEÜ Tıp Fak.)
  • Prof. Dr. Oğuz OYAN (Bağımsız Sosyal Bilimciler)
  • Prof. Dr. İzzettin ÖNDER (İstanbul Üni. İktisat Fak.)
  • Prof. Dr. Tülin ÖNGEN (Ankara Üni. SBF)
  • Prof. Dr. E. Ahmet TONAK (Bağımsız Sosyal Bilimciler)
  • Prof. Dr. Mehmet TÜRKAY (Marmara Üni. İİBF)
  • Prof. Dr. Mustafa ÜNSAL (Karaburun Belediyesi)
  • Prof. Dr. İşaya ÜŞÜR (Gazi Üni. İİBF)
  • Doç. Dr. R. Funda BARBAROS (Ege Üni. İİBF)
  • Doç. Dr. Bülent DİKEN (Lancaster Üni. Sosyoloji Böl.)
  • Doç. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN (Ankara Üni. SBF)
  • Doç. Dr. Fuat ERCAN (Marmara Üni. İİBF)
  • Doç. Dr. Ahmet Hâşim KÖSE (Ankara Üni. SBF)
  • Doç. Dr. Ahmet ÖNCÜ (Sabancı Üni. Yön. Bil. Fak.)
  • Doç. Dr. Semahat ÖZDEMİR (İYTE Mimarlık Fak.)
  • Doç. Dr. H. Tarık ŞENGÜL (ODTÜ İİBF)
  • Yrd. Doç. Dr. Sezai TEMELLİ (İstanbul Üni. SBF)
  • Yrd. Doç. Dr. Ayşen UYSAL (DEÜ İİBF)
  • Yrd. Doç. Dr. Galip YALMAN (ODTÜ İİBF)
  • İzmir Büyükşehir Belediyesi
  • Karaburun Belediyesi
  • Mordoğan Belediyesi
  • Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Merkezi
  • Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) İzmir 3 No'lu Şube
  • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu
  • Karaburun Yarımadası Yerel Gündem 21
  • Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD)
  • Bağımsız Sosyal Bilimciler

  20 Ocak 2006 Bildiri Çağrısı
  15 Nisan 2006 Bildiri Özeti Gönderme İçin Son Gün
  01 Haziran 2006 Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması
  15 Haziran 2006 Kongre Programın İlanı
  01 Ağustos 2006 Tebliğ Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Gün
  08-10 Eylül 2006 Karaburun Bilim Kongresi
  • Afşar TİMUÇİN
  • Ahmet Haşim KÖSE
  • Ahmet İNAM
  • Ahmet ÖNCÜ
  • Ata SOYER
  • Beno KURYEL
  • Bülent DİKEN
  • Cem SOMEL
  • Cem TERZİ
  • Durmuş Ali DEMİR
  • E. Ahmet TONAK
  • Ersan OCAK
  • Ertan Yılmaz
  • Eyüp ÖZVEREN
  • Fuat ERCAN
  • Funda BARBAROS
  • Galip YALMAN
  • Göksel N. DEMİRER
  • Gülnur SAVRAN
  • İzge GÜNAL
  • İzzettin ÖNDER
  • Korkut BORATAV
  • Mehmet TÜRKAY
  • Meral ÖZBEK BOSTANCIOĞLU
  • Nilgün TOKER KILINÇ
  • Oğuz OYAN
  • Özgür ORHANGAZİ
  • Samet BAĞÇE
  • Semahat ÖZDEMİR
  • Sezai TEMELLİ
  • Sibel ÖZBUDUN
  • Suavi AYDIN
  • Sungur SAVRAN
  • Tanıl BORA
  • Tarık ŞENGÜL
  • Temel DEMİRER
  • Tülin ÖNGEN
  • Veli LÖK
  • Yaşar UYSAL
  • Yücel ÇAĞLAR
  • Zuhal OKUYAN

  Kongre sırasında gerçekleştirilecek etkinlikler, ilk iki akşam oturumlar bittikten sonra yapılacak birer söyleşi, bir fotoğraf sergisi ve bir geziden oluşmaktadır.

 • 8 Eylül 2006 Cuma saat 18:15 - 19:15 arasında ilçe merkezindeki Dostlar Kahvesi'nde Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr. Simber ATAY ESKİER "Sanat Mesenliği ve Fotoğraf Sanatı" başlıklı tebliğini slaytlar eşliğinde sunacak ve tartışmaya açacaktır.
 • Dostlar Kahvesi aynı zamanda Simber ATAY ESKİER ve Nezaket TEKİN tarafından hazırlanan farklı temaları olan iki ayrı fotoğraf sergisinin de mekânıdır.
 • 9 Eylül 2006 Cumartesi saat 18:45 - 19:45 arasında tarihçi İlhan PINAR yine Dostlar Kahvesinde "Batı Avrupa Düşünce Tarihinde İzmir'in Yeri" başlıklı söyleşiyi gerçekleştirecektir.
 • Bilimsel Program               Kabul Edilmiş Bildiriler