March 20, 2019
   Kongre hashtag'imiz:  #Karaburun2019   twitter-logo2    Facebook-Logo
  • İzmir Büyükşehir Belediyesi
  • Karaburun Belediyesi
  • Mordoğan Belediyesi
  • Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Merkezi
  • Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) İzmir 3 No'lu Şube
  • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu
  • Karaburun Yarımadası Yerel Gündem 21
  • Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD)
  • Bağımsız Sosyal Bilimciler