February 20, 2019
   Kongre hashtag'imiz:  #Karaburun2018   twitter-logo2    Facebook-Logo
  • A. Aydın Arı (Dokuz Eylül Üni.)
  • Barış Alpaslan (Ege Üni.)
  • C. Taylan Akdağ (Dokuz Eylül Üni.)
  • Esin Candan (Dokuz Eylül Üni.)
  • K. Eser Afşar (Dokuz Eylül Üni.)
  • Mustafa Öziş (Gazi Üni.)
  • Nida Kâmil Özbolat (İzmir Yüksek Tek. Ens.)
  • Nihat Koçyiğit (İzmir Yüksek Tek. Ens.)
  • N. Erkin Başer (Dokuz Eylül Üni.)
  • Ömer Selvi (İzmir Yüksek Tek. Ens.)