Mart 20, 2019
   Kongre hashtag'imiz:  #Karaburun2019   twitter-logo2    Facebook-Logo
9. KARABURUN BİLİM KONGRESİ

3 - 7 eylül 2014

Karaburun

dünyada bir hayalet dolaşıyor

PROGRAM

3 Eylül Çarşamba

10.30 Karaburun Oturumu (Nergis Çay Bahçesi)

Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum: Zuhal Okuyan

 • Murat Türkeş - Ülkesel-Küresel Ekosistem ve Rant Sömürüsüne ve Ekolojik Bunalıma Karşı Ekososyalist Dayanışma

 • Nesimi Ozan Veryeri - “Karşı Yapmak”

 • Cengiz Gürbıyık - Değişimin Eşiğinde Bir Yarımada: Karaburun - Kültürel Miras ve Koruma Sorunları14.00 Açılış Oturumu: Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor: Toplum ve İktidar

Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum – Korkut Boratav

 • Sungur Savran - Tayyip Erdoğan: İkinci Enver Paşa Vakası mı?

 • Selçuk Kozağaçlı - Adliyedeki Hayalet

 • Şebnem Oğuz - AKP ve Rejim Tartışmaları: Olağanüstü Bir Devlet Biçimine Doğru mu?4 Eylül Perşembe

10.00 A1 Oturumu: Sınıf, Mücadele, Kuram

Oturum Başkanı: Aydın ArıB1 Oturumu: Sanatın Direnişi, Direnişin Sanatı

Oturum Başkanı: Dilek TunalıC1 Oturumu: Eğitim, Kapitalizm ve Ütopya

Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum: İlker Akçasoy

 • l. Işıl Ünal ve Seçkin Özsoy - Özgürleşimci Bir Praksis Olarak Ütopya ve Eğitim

 • M. Meryem Kurtulmuş ve Funda Karapehlivan - Türkiye’de Yükseköğretimin Dönüşümü ve Üniversitelerin Geleceği

 • Nihat Koçyiğit – Vakıf Üniversiteleri ya da Akademik Kölelik Üzerine Birkaç Söz13.30 A2 Oturumu: İktidar, Söylem ve Hegemonya

Oturum Başkanı: Gülseren AdaklıB2 Oturumu: Felsefe, Tarih ve Direniş

Oturum Başkanı: Aydın GelmezC2 Oturumu: Hukuk ve Yasa(k)

Oturum Başkanı: Nihat Koçyiğit16.00 A3 Oturumu: Dünyada ve Türkiye’de Sınıf, Sermaye ve Emek

Oturum Başkanı: Yüksel AkkayaB3 Oturumu: Ekonomi Politik ve Ulusal Sorun

Oturum Başkanı: Nilgün ErdemC3 Oturumu: İktidar ve Çocuk

Oturum Başkanı: Meryem Kurtulmuş

 • Zeynep Cansu Elifoğlu - Neoliberal Toplumsal Dönüşüm Politikalarının Kadına Biçtiği Yeni "Anne" Rolü ve Yeni "Anne"nin Çocukları
 • Hüseyin Ünal - İktidarın Çocuk Terminolojisi: Ahmet Yıldız ve Berkin Elvan
 • Emrah Kırımsoy, Ezgi Koman ve Esin Koman - Çocuğa Yönelik Şiddet
 • Emrah Kırımsoy, Ezgi Koman ve Esin Koman - Çocuk Katılımı: Katılabilmek ya da Katılamamak, Katmak ya da Katmamak mı?
 • Serdar Türkmen - Yeni Çocuk Şarkıları Bestelemek İçin Geçerli Sebeplerimiz Var19.00 Yerel Yönetimler: Alternatif Deneyimler (Nergis Çay Bahçesi)

Oturum Başkanı: Ahmet Çakır

 • Tunç Soyer – Seferihisar Belediye Başkanı
 • Mustafa Bozbey – Nilüfer Belediye Başkanı
 • Emrullah Cin – Viranşehir Belediye Başkanı
 • Ahmet Özdemir – Fatsa Belediyesi Eski Halkla İlişkiler Müdürü5 Eylül Cuma

10.00 A4 Oturumu: Kent, Mekân, Mücadele

Oturum Başkanı: Atilla GöktürkB4 Oturumu: Kadının Direnişi, Direnişin Kadını

Oturum Başkanı: Elif KaraçimenC4 Oturumu: Dünyayı Dolaşan Hayaletler

Oturum Başkanı: Necati Duran13.30 A5 Oturumu: İsyanın Görünmeyen Yüzleri: Düzensiz Göçmenler ve Mülteciler

Oturum Başkanı: Eylem ŞenB5 Oturumu: Alternatif İletişim Mümkün mü?

Oturum Başkanı: Doğan Emrah ZıramanC5 Oturumu: Devrim, Devlet ve Siyaset

Oturum Başkanı: Meltem Kayıran16.00 A6 Oturumu: Toplumsal Örgütlenme Deneyimleri

Oturum Başkanı: Fuat ErcanB6 Oturumu: Kapital'in Sayfalarındaki Hayalet...

Oturum Başkanı: Özgür Narin

 • Pelin Akıncı, İlker Kalaycı, Sinem Esin ve Eylül Çelik - Marx'ın Kapitali, Mücadelenin, Bilimin Mücadelesi
 • Yusuf Ekici - Sınıf İktidarının Kentsel Mekânda Yeniden İnşası
 • Ümit Akıncı ve Yiğit Karahanoğulları - Transformasyon Problemi: İki Marksist Yaklaşım ve Sermayenin Devir Etkisi
 • Tahir Emre Kalaycı, Elem Güzel Kalaycı ve Necati Duran - Marksist Dinamiklerle İşleyen Ekonomik Sisteme Bir Yaklaşım: Etmen Tabanlı ModellemeC6 Oturumu: Kapitalizmden Komünizme Geçişte Kentin ve Mekânın Örgütlenişi

Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum: Cihan Uzunçarşılı Baysal19.00 Soma Katliamı Üzerinden Kapitalizm ve Kapitalizme Karşı Mücadeleyi Konuşmak (Nergis Çay Bahçesi)

(MÜZİK VE GÖRÜNTÜLERLE)

Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum: Fuat Ercan

Soma’dan Maden İşçisi arkadaş(lar);

Kamil Kartal

Özgür Karaduman6 Eylül Cumartesi

10.00 A7 Oturumu: #DirenGezi

Oturum Başkanı: Barış YıldırımB7 Oturumu: “Orta” Sınıfın Görünümleri

Oturum Başkanı: Ahmet Haşim KöseC7 Oturumu: Türkiye’nin ‘Hukuk Devleti’ Miti ve Geleneksel Cezasızlık Alanları: Aktörler ve Mağdurlar

Oturum Başkanı: Öznur Sevdiren

 • Öznur Sevdiren - Bir Suç ve Ceza Politikası Olarak 'Düşman Ceza Hukuku': Türkiye Yargısının Adalet Pratiği
 • Kemal Göktaş - Roboski ve Cezasızlık
 • Mevlüt Can - İşkence, Adalet ve Cezasızlık: Onur Yaser Can ve Hatice Can'ın Ardından13.30 A8 Oturumu: Ortadoğu’da Hayaletin Adı: Rojava Devrimi

Oturum Başkanı: Onur Hamzaoğlu

Asya Osman Abdullah

Ekrem Ferhan

Ertuğrul Mavioğlu16.00 A9 Oturumu: 21. yüzyılda İşçi Sınıfı ve Sendikalar

Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum: Arzu Çerkezoğlu

 • Kurtar Tanyılmaz - Küresel Kriz, Emek Stratejisi ve Talepler Sorunu
 • Serkan Öngel - 21. yüzyılda Kamu İşçiliğinin Dönüşümü ve Taşeronlaşma
 • İrfan Kaygısız - Türkiye'de İşçi Eylemlilikleri
 • Kıvanç Eliaçık - 21. yüzyılda Dünya'da İşçi Sınıfı ve SendikalarB8 Oturumu: İsyan, Devrim, Özgürlük

Oturum Başkanı: Fırat GündemC8 Oturumu: 21. yüzyılda Kapitalizm

Oturum Başkanı: Mehmet Türkay

 • Hatice Aztimur - Kara Kıtanın Kapitalist Sisteme İçerilmesinde Yeni Dönem
 • A. Ulaş Emiroğlu - Çin’in Devlet Kaynaklı Yükselişi: Telekom Endüstrisi Örneği19.00 Forumlar, Dayanışmalar, İşgaller: Kadıköy Forumları Gezinin Bakiyesini Tartışıyor (Nergis Çay Bahçesi)7 Eylül Pazar

10.00 A10 Oturumu: Türkiye Devriminin Belleği

Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum: Aydın Çubukçu

 • Vehbi Ersan - Sosyalist Solun Yakın Tarihine Yaklaşım Sorunu: Yanılma, Yanıltma ve Bazı Sorular
 • Derya Özkaya - Türkiye’de Devrimci Hareketlerin Hatırlama ve Unutma Pratikleri: Bir Hafıza Mekânı Olarak Kızıldere
 • Ayşegül Bayar - Devletin Bastırma ve Sindirme Politikalarının Devrimciler Üzerindeki Yansımaları: 1980 Askeri Darbesi Döneminde Hapis Yatan ve İşkence Gören DEV-YOL ve DEV-SOL Devrimcilerinin Siyasal Yol Haritalarının, Profesyonel, Sosyal ve Aile Hayatlarının Biyografik İncelemesi
 • Hüseyin Aykol - Türkiye'de Solun SoyağacıB9 Oturumu: Ortadoğu Kıyameti ve Türkiye: Tarih, Siyasal Dinamikler ve Gelecek

Oturum Başkanı: Zafer Yörük

 • Zafer Yörük - “Büyük Güçler”, Bölgesel Güçler ve Türkiye
 • İrfan Aktan - Suriye, Irak ve Türkiye: Kürt Meselesinde Yeni Dönemin Dinamikleri
 • Foti Benlisoy - Arap Baharı’ndan Bölgesel Savaşa: Irak, Suriye ve IŞİD Olgusu
 • Erhan Keleşoğlu - Gazze Savaşları’nın Tarihsel Arka Planı ve Filistin – İsrail Çatışmasının Dinamikleri
 • Zuhal Okuyan - Filistin-İsrail: Demokratik Güçlerin DurumuC9 Oturumu: Janus'un Çehresi: Teknolojiyi Yeniden Tartışmak

Oturum Başkanı: Pınar Öğünç

 • Senem Oğuz - Bilişimin Ekonomi Politiği
 • Serhan Gül - Dijital Oyun, Gerçek Direniş: Dijital Oyun Endüstrisine Eleştirel Ekonomi Politik Çözümlemeler
 • Tahir Emre Kalaycı, Senem Oğuz, Ümit Akıncı - Dijital Emek Tartışmalarına Bir Bakış
 • Engin Karabudak ve Erol Yıldırım - Teknolojinin Diyalektiği, Günümüz Teknolojisinin Marksist Bakış Açısından Analizi

14.00 Kapanış Oturumu

Oturum Başkanı: Ferda Dönmez Atbaşı

Ercan Kesal

Garo Paylan

Nilgün TokerÇALIŞMA GRUPLARI:JİNEOLOJİ (KADIN BİLİMİ) Çalışma Grubu

Diyarbakır Kadın Akademisi Derneği

Çalışma Gün ve Saatleri

4 – 5 Eylül 2014/ Saat: 10.00 – 17.00

6 Eylül Cumartesi 2014 / Saat: 10.00 – 13.00 (Sonuç Bildirgesi Yazımı)

Yer: Karaburun Kent Konseyi Gençlik MerkeziÖYKÜ ATÖLYESİ

Yürütücü: Ramazan Aksoy

Atölye Gün ve Saatleri:

4 – 5 – 6 Eylül 2014 Saat: 17.30

Yer: Karikatürlü EvSERGİ- FİLM GÖSTERİMİ-SÖYLEŞİ

Dışarıdan İçeriye Kitap Köprüsü

Yer: Nergis Çay Bahçesi

Tarih: 3 Eylül 2014 Çarşamba

Saat: 18.00Memleketimden Hayalet Manzaraları / Sergi

Handan Kaynakgöz

Yer: Karaburun Belediyesi Toplantı Salonu

Açılış: 3 Eylül 2014 ÇarşambaAsfur” Belgesel Film Gösterimi ve Söyleşi

Yapım/Yönetim/Kurgu: Eylem Şen

Kamera: Eylem Şen, Ferhat Sayım

Süre: 43’

Yapım Yılı: 2014

Yer: Karaburun Kent Konseyi Gençlik Merkezi

Tarih: 6 Eylül 2014 Cumartesi

Saat: 17.30KONSER

PRAKSİS

Yer: Karaburun İskele

Tarih: 6 Eylül 2014 Cumartesi

Saat: 21:00