Şubat 20, 2019
   Kongre hashtag'imiz:  #Karaburun2018   twitter-logo2    Facebook-Logo

Tam Metinler (Güncelleniyor)

10. KARABURUN BİLİM KONGRESİ

2 - 6 Eylül 2015

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, İzmir

sermayenin doğası: soykırımlar, katliamlar, savaşlar

 

2 Eylül, Çarşamba

 

13.00 Açılış Konuşmaları

14.00 Açılış Oturumu ­- Soykırımlar, Katliamlar, Savaşlar

  Oturum Başkanı: Ahmet Haşim Köse 

­- Nevzat Onaran – 1915’ten Kamp Armen’e

­- Fethiye Çetin - İnsanlığa Karşı Suçlar: Hükmetmenin Kurucu ve Koruyucu Aracı 

­- Türkcan Baykal - Devlet Şiddeti ve Savaşların Psikososyal Sonuçları 

­- Nuray Sancar - Siyasetin “Başka” Aracı Olarak Süren Savaş ve Barışı “İnşa Etme

 

3 Eylül, Perşembe

 

10.00 A1 Oturumu - Katliam, Kapatılma, Denetim: Cebrin Yüzleri

  Oturum Başkanı: Nilgün Toker Kılınç

- Levent Odabaşı - Hapishane Endüstrisi

- Neval Oğan Balkız - Foucault’nun Biyopolitik Toplum Kavramı, Günümüz Denetim Toplumunda Üretim Güçleri ve Sermayenin Küresel Yeni Sömürü Odağı Olarak Sürekli Savaş Hali

- Barış Yıldırım - Yok Başka Faşizm, Yaşıyorsunuz İşte

 

  B1 Oturumu - Katmerli Maduniyet: Göçmenlik

  Oturum Başkanı: Aytül Fırat

- Caner Özdemir - Göçmenlerin Kullanılan Çaresizliği

- M. Meryem Kurtulmuş - Sendikalar ve Göçmen İşçiler

- İdris Akkuzu - Göç ve Kapitalizm

 

13.30 A2 Oturumu - İşçi kıyımları: Hep Bize mi Bunca Ölüm?

  Oturum Başkanı: Mehmet Türkay

- Ayşe Arslan - Tuzla Tersanelerinin Geçilmez Demirden Kapıları: Güvencesizlik Kıskacında İşçi Örgütlenmesi

- Yüksel Akkaya - ‘Çözülüş’ ve ‘Kuruluş’ Kıskacında Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni İşçiler

- Akif Avcı - 12 Eylül ve Türkiye’de Sendikasızlaştırma

- Polat S. Alpman - ‘Bizimkisi Ekmek Savaşı’: Kent, Piyasa, Kimlik Geriliminde Kürt Emeği

 

B2 Oturumu - Sanat, Siyaset ve Savaş

Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum: Ertan Yılmaz

- Defne Özonur - Sinemada ‘Kürt’ Sansürü

- Murat Dural - Sermayenin Yıkıcı Doğasına Karşı Sinemanın Devrimci İşlevi: Dardenne Kardeşler

- Müge Atala - Yabancılaşmanın Hikâyesi, Yabancılaşmaya Karşı Hikâye: Leslie Marmon Silko’nun Roman ve Öyküleri Üzerinden Günümüz Amerikan Kızılderili Deneyimini Okumak

- Suzan Orhan - Yeni Savaşlar ve Yeni Savaş Fotoğrafçılığı

 

16.00 A3 Oturumu - Faşizm, Şiddet, Alternatif Siyaset

Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum: Erdal Eren

- Cengiz Baysoy - Demokratik Özerklik

- Çağdaş Sümer - Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Siyasal Rejimler ve Bir Stratejiler Alanı Olarak Sekteryan Şiddet

- İlkay Yılmaz - Türkiye Coğrafyasında Şiddetin Sürekliliği ve İl Yönetim Sistemi

- A. Celil Kaya - Geçen Yüzyıl Ne Yaptığını Biliyorum! - Batı Demokrasilerinin Karanlık Yüzü: Kuzey İrlanda Örneği

 

B3 Oturumu - Halklarız Biz, Yeniden Doğarız Ölümlerden

Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum: Masis Kürkçügil

- Mehmet Taylan Cüyaz & İsmail Aslan - Türkiye’nin Soykırım ve Kıyımlar Tarihinin Ekonomi-Politiği

- Oktay İnce - Sinanköy Toprak Mücadelesi: Ermeni Ferağı ve Cumhuriyetin Feodalitesi

- Mahir Özkan - Hem Katil Hem Maktul: Ermeni Soykırımı ve Hemşinliler...

- Süleyman Altunoğlu - Soykırım ve Özsavunma

- Ozan Değer - Kapitalist Modernitenin Raison d’Etat’sı: Demografik Katliam Ermeni Soykırım Örneği

 

 

4 Eylül, Cuma 

 

10.00 A4 Oturumu - Kıyımın Sürekliliği: Osmanlıdan Günümüze Türkiye’de Yaşanan Katliamların Güncel Etkileri

Oturum Başkanı: İsmail Şiriner

- Şükrü Aslan - Dersim: Tarih, Toplum ve Hafıza

- Dilek Kızıldağ Soileau - Tarihsel ve Siyasal Meşruiyet Aracı Olarak İsyan, İmha ve İnşâ: Koçgiri Örneği

- Doğa Yenigün - Katliamı Anımsamak ve Katliamla Birlikte Yaşamak: Sivas Örneği

- Yücel Demirer - Ermeni Soykırımının Sonsuzluğu: Hrant Dink ve Ötesi

 

B4 Oturumu - Yıkım ve Yabancılaşma Kıskacında Doğa

Oturum Başkanı: Beyza Üstün

- Muzaffer Kaya - Sanayi, Emek ve Doğa: Çerkezköy Örneği

- Fatih Özden – Marx’ın Yabancılaşma Kuramı Çerçevesinde Tarım: Güçlenen Hegemonya ve Çıkış Yolu İçin Çabalar

- Özer Akdemir & Hülya Yılmaz - Ege Bölgesi’nde Ekolojik Yıkım Görüntüleri ve Mücadeleler

- Orhan Sarıaltun - Kentlerin Çöküşü

 

13.30 A5 Oturumu - Ölümün Adı Yok: Soykırım, Soyyıkım, Tehcir ve Tarih

Oturum Başkanı: Fırat Gündem

- Ahmet Uhri - Tehcir ve Coğrafya: Zorla Güzellik Olmaz

- Cafer Sarıkaya - 20. Yüzyılda Karadeniz’deki Soykırımlar, Katliamlar ve Savaşlar

- Abdullah Cıstır - Romanlar Üzerinde Dün Soykırım, Bugün Modern Tehcir

- Mustafa Polat & Zeynep Kıvılcım - Hukukun Kapısında Beklemek: Terörle Mücadele Yasası ve Kürt Üniversite Öğrencileri

- Rana Arıbaş - Bu Bir Soykırım mı Soyyıkım mı?

 

B5 Oturumu - Ailede, İşte ve İşsizlikte Kadın

Oturum Başkanı: Işıl Çoklar

- Gülay Hız & Aslı Karataş - Sermayeye Karşı Farklı Bir Cephede Aynı Savaşı Veren Kadın Emeği: İstanbul Bankacılık Sektörü Örneği

- Özge Sanem Özateş Gelmez - Yaşasın Güçlü Aile, Makbul Kadın: Daha Fazla Sömürü, Daha Fazla Bakım

- Gencer Çakır - Sermayenin Doğal Döngüsü: Kriz, İşsizlik ve Kadın Emeği

 

16.00 A6 Oturumu - Çatışmalar, Kimlikler, Temsiller ve Politik Sorumluluklar

Oturum Başkanı: Ece Akça

- İrem Umuroğlu & Melek Göregenli - Ermenilere Yönelik Medya Temsilleri

- Mehmet Karasu, Ezgi Mehmetoğlu, Feyzan Tuzkaya, Melek Göregenli - Ermenistan’da Yaşayan Ermenilerin Türkiye-Ermenistan İlişkilerine Bakışı ve Temsiller

- Ece Akça, Feyzan Tuzkaya, Melek Göregenli - Kobane Olaylarının Medyadaki Temsilleri: Kürt Sorunu ve Gayrı Meşrulaştırma

- Feyzan Tuzkaya, Nihan S. Soylu, Çağlar Solak, Hilal Peker, Mehmet Peker, Kemal Özeralp, Ceren Mete, Ezgi Mehmetoğlu, Mehmet Karasu, Cihan Elçi, Ece Akça, Melek Göregenli - Türkiye Temsilleri

- Dilşat Ün, Esen Yangın, Melek Göregenli - “Suriyeliler”: Savaş, Göç, Ayrımcılık

- Melek Göregenli - Kolektif Suçluluk ve Kolektif Politik Sorumluluk: Sistemin Meşrulaştırılmasına Karşı Gayrı Meşrulaştırıcı Temsil ve Eylem İmkânları

 

B6 Oturumu - Kolları Bağlı Themis: Hukuk ve Katliam

Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum: Özgür Özel

- Özge Yücel - Hukukta Kaza Kavramı ve Tehlike Sorumluluğu

- Pelin Buket Olcay - Soma Davası Özelinde Sosyal Hukuk Mücadelesini Yeniden Düşünmek

- Selçuk Kozağaçlı - Soma Katliamında Sanık Profilleri: Neden herkes masum olduğuna inanıyor?

 

 

5 Eylül, Cumartesi

 

10.00 A7 Oturumu - Göç, İltica ve Toplumsal Cinsiyet: Kurumsal Ayrımcılık ve Şiddet

Oturum Başkanı: Gülçin Yörük

- Reyhan Toplu & Emel Coşkun (Sınır Tanımayan Kadınlar) - Türkiye’de Göçmen Kadınlar ve Güvencesizlik: Aksaray-Kumkapı-Laleli Hattından Deneyimler

- Emel Coşkun - Seks Ticaretine Karşı Türkiye Örneği: Göç ve Fuhuş Politikaları Kıskacında Göçmen Kadınlar

- Zeynep Kıvılcım - Suriyeli Kadın ve LGBT Mültecilere Karşı Hukuki Şiddet

- Hayriye Kara - LGBT Mültecilerin Türkiye’de “Tekin Olmayı Bekleme” Durakları

 

B7 Oturumu - 100 Yıl Sonra Ermenilerin 1915’i (Praksis Dergisi)

Oturum Başkanı: Atilla Göktürk

- Ateş Uslu - 19. Yüzyılda Osmanlı Gayrimüslim Toplulukları: Sınıfsal ve Siyasal Dinamikler

- Mustafa Bayram Mısır - Anadolu’da Tanin: Geçmişe İlişkin “Suç”un Öncesine Bir Tanıklık

- Mehtap Tosun - Belleğin Tanıklığında Hakikat ve Kimlik Arayışı: Dersim Ermenileri

- Sinan Birdal - Liberal Yüzleşme Siyasetinin Eleştirisi

 

13.30 A8 Oturumu -Tükenmeyiz Kırmak ile”: Devrimci Katliamları

Oturum Başkanı: Ertuğrul Mavioğlu

- Kadir Akın - Zincirin Kopan Halkası, Paramaz ve 19 Arkadaşının İdamı

- Erdal Ataş - 1971 Devrimciliği ve Günümüz

- Derya Özkaya - Katliamdan Efsaneye, Gelenekten Geleceğe, Yaşayan Bir Anıt Olarak “Kızıldere”

- Veli Saçılık - Cezaevlerinde Devlet Şiddeti ve Tecrit Politikaları

- Özgen Saadet - Sınırsız Devrimin Kıyısında: Suruç Katliamı

 

16.00 A9 Oturumu - Metal Fırtınasının Işığında İşçi Sınıfı ve Sendikal Hareket (DİSK-AR)

Oturum Başkanı: İrfan Kaygısız

- Özkan Atar

- Yüksel Akkaya

- Hakan Koçak

- Levent Dölek

- Direnişçi Metal İşçileri

 

B8 Oturumu - Ortadoğu’da İç Savaş, Türkiye ve Kürt Siyasal Öznesi

Oturum Başkanı: Aysun Akan

- Fehim Işık - Ortadoğu’da İç Savaşlar Silsilesinin Tarihsel Kökenleri ve Toplumsal Dinamikleri

- İrfan Aktan - Ortadoğu ve Türkiye’de Kürt Siyasal Öznesinin Oluşum Sancıları: Yeni Çatışmalar, Yeni Dinamikler

- Zafer Yörük - Topyekün İç Savaş Nizamının Eşiğinde Türkiye

 

18.15 A10 Oturumu SAMER Seçim Analizi: 7 Haziran Seçimlerinde Seçmen Davranışlarına Etki Eden Faktörler

Oturum Başkanı: Mim Sertaç Tümtaş

- Sezgin Tanrıkulu - Sol Seçmenlerin Yönelişlerine Etki Eden Faktörler

- İdris Baluken - Çözüm Sürecinin Seçmen Davranışlarına Etkisi

- Faysal Sarıyıldız - Rojava Savaşının Seçmen Davranışlarına Etkisi

- Ertuğrul Kürkçü - Gezi Direnişinin Seçmen Davranışlarına Etkisi

 

 

6 Eylül, Pazar

 

10.00 A11 Oturumu - Serbest Şiddet Ekonomisi: Kapitalizm

Oturum Başkanı: Ahmet Haşim Köse

- Mustafa Öziş - Sermayenin Örgütlü Şiddeti Olarak East India Company ve Levant Company

- Vedat Koçal - Kapitalizmin Eşitsiz-Bileşik Gelişim Yasası ve Emperyalizm Bağlamında Sistemin Yeniden Üretim Kaynağı Olarak Güç ve Çatışma ya da Ölümcüllüğün Politik Ekonomisi: Türkiye’de Etnik Soruna Bir Teorik Çerçeve Denemesi

- Beste Bal - 1980 Sonrasında Dünyada ve Türkiye’de ‘Birikim Rejiminin Fıtratı’ ve Esneklik

- Doğan Göçmen - Adam Smith, David Ricardo ve Karl Marx’ta Sermaye Kavramı

 

B9 Oturumu - Ölümü Anlatmak: Medya, Söylem ve Muhalefet

Oturum Başkanı: Öznur Oğuz

- Gözde Yılmaz & Tuma Çelik - Türkiye’de Yaşayan Süryanilerin Sosyo-Kültürel Durumlarının Medya Üzerinden Analizi

- Burak Doğu - Ekolojik Hareketlerde Kolektif Eylem: Çevrim-İçi Örgütlenme Pratikleri Üzerine Bir İnceleme

- Ersin Tek - Bilimsel Araştırmalarda Nefret Söylemi ve Ayrımcılığın Yeniden Üretimi: Ermeni Soykırımı Örneği

 

C1 Oturumu -Omuzdan Kesilmiş Kolumuz Bizim”: Alevi Katliamları

Oturum Başkanı: Ferda Dönmez Atbaşı

- Zeynep Altıok Akatlı - Türkiye’de Katliamlar: Aleviler ve Demokrasi Mücadelesi

- Selfet Duran - Gezi Bahsinde Alevi Hareketini Düşünmek: ‘Kavimkırım’ mı Kültürel Proleterleşme mi?

- Emrah Aslan - Siyasal Katılımla Korumacı Oy Verme Davranışı ve Kitlesel Mağduriyet Etkisi: 1950 Sonrası Oy Verme Davranışları Bağlamında Türkiye’nin Alevileri-CHP İlişkisi

 

14.00 Kapanış Oturumu:

Oturum Başkanı: Zeki Gül

- Sibel Özbudun - Kapitalizm Neden Şiddetsiz Olamaz
­- Süreyya Karacabey - Bellek ile Unutuş Arasında
­- Pakrat Estukyan - Yarın Daha İyi Olacak

 

ÇALIŞMA GRUPLARI

Halk için Yazmak ve Web Yayıncılığı Çalışma Grubu

Gezite & Siyasol Editörleri

4 Eylül 2015, Cuma / 10:00 - 17:00

5 Eylül 2015, Cumartesi / 10:00 - 13:00

Karadeniz Salonu

 

Ortadoğu ve Türkiye’de Devrim ve Karşı-Devrim Tarihi Çalışma Grubu

Özgür Yaşam Eğitim ve Dayanışma Derneği

5 Eylül 2015 Cumartesi / 17:00 - 18:30

Karadeniz Salonu

 

SERGİ

Tevârih-i Âl-i Dünya – Serdarî (Minyatür Sergisi)

Serdar Toka

Yer: Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi 1. Kat

Tarih: 2-6 Eylül 2015

 

Mülteciler (Fotoğraf Sergisi)

Suzan Orhan

Yer: Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi 1. Kat

Tarih: 2-6 Eylül 2015

 

Yaşamın bir başka adı... Kobane (Fotoğraf Sergisi)

Soner Ulu

Yer: Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi 1. Kat

Tarih: 2-6 Eylül 2015

 

FİLM/BELGESEL

Belgesel Film Gösterimi ve Söyleşi

Bakur (Kuzey)

Yönetmen: Çayan Demirel - Ertuğrul Mavioğlu / Süre: 92’/ Yapım Yılı: 2015

Dil: Kürtçe, Türkçe

Yer: Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi (Akdeniz Salonu)

Tarih: 4 Eylül 2015 Cuma Saat: 19.30

* Yönetmen Ertuğrul Mavioğlu’nun katılımıyla

 

KONSER

Bandista

Yer: Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi (Teras)

Tarih: 3 Eylül 2015 Perşembe

Saat: 19:30