Mart 20, 2019
   Kongre hashtag'imiz:  #Karaburun2019   twitter-logo2    Facebook-Logo

3 EYLÜL PERŞEMBE – KARABURUN

B Salonu: 10.30-11.151980'den Sonra Üniversite ve Korku” Çalışma Grubu Toplantısı

A Salonu: 13.00-13.30 Açılış Konuşmaları

A Salonu: 13.30-15.30 Açılış Oturumu: 80’DEN SONRA…

YürütücüBarış ALPASLAN

Gaye YILMAZ – 1980 Sonrası Dünya Ekonomisi ve Krizler
İzzettin ÖNDEREmperyalizmin Türkiye’yi Dönüştürme Etkisi: “1980 Sonrası Politikalar”
Mehmet TÜRKAYKopuş ve Süreklilikler Aksında Türkiye'de Kapitalizmin 1980'ini ve Sonrasını Anlamak

16.00-18.30 Oturumlar A-1 / B-1/ C-1

A-1 Oturumu: Yeni Emperyalizm ve Türkiye Ekonomisi 

Yürütücü: Cem SOMEL

Çerçeve Sunuş: Cem SOMELNeoliberalizm Nedir? Basit Gerçekleri Basitçe Açıklamanın Gereği

Ayşe CEBECİ - 2009’dan 1980’e Bakmak; Emperyalizm, Uluslararasılaşma ve İçselleştirme Mekanizmaları
Aydın GELMEZ - Neo- Liberal Paradigma ve “Minimalleşen” Devlet: Türkiye Örneği
Naciye YILDIZ - Avrupa Birliği, Neoliberalizm ve Türkiye
Özgür SARAÇ - Yarı Çevre’nin Küresel Meta Zinciriyle Bağlanması: 1980 Sonrası Dönemde KOBİ’ler Marifetiyle Taşeronlaşmanın Ekonomi Politiği (Türkiye Analizi)

B-1 Oturumu: Bilim, Üniversite, Sermaye

Yürütücü: Aydın ARI
Çerçeve Sunuş: Aydın ARIYÖK ve Sermaye: Münhasıran Bilimsel Kaliteyi Artırmak Mümkün mü?

Fatma GÖK- Eğitim Politikaları Açısından Bologna Sürecini Anlamlandırmak
Açalya TEMEL, Cihan Taylan AKDAĞ ve Ümit AKINCI: Sermaye Üniversiteden Ne İstiyor? YÖK Sonrası Üç Belge: YÖK Strateji Raporu, TÜSİAD Üniversiteler Raporu ve Bologna Süreci
Süleyman ULUTÜRK ve Kutlu DANE - 1980 Sonrası Üniversite Bileşenleri, Örgütlenme ve Mücadele
Levent DÖLEK – Asistanların Mücadelesi Işığında: “Nasıl Bir Üniversite İstemiyoruz?”
Çalışma Grubu Sunumu
Farklı Üniversitelerden Öğrencilerin Ortak Sunumu - 1980'den Sonra Üniversite ve Korku

C-1 Oturumu: Medya: Eğlence, Kışkırtma ve Ehlileştirme 

YürütücüErbil TUŞALP
Gülseren ADAKLI80’den Sonra Yeni Medya Mimarisi ve Alternatif Medya
Kazım Tolga GÜREL ve Ezgi YİĞİT1980 Sonrası Televizyon Filmlerinde Politik Suç Olgusunun Sunumundaki Dönüşümler
Selma ARSLANTAŞ1980 Sonrası Değişen Medya Ortamında Değişen Gazeteci/Gazetecilik
Göze ORHON12 Eylül ve 1980'lerin Politik Magazin Olarak İnşası: Gazetecilerin 12 Eylül Anlatısı 

4 EYLÜL CUMA - MORDOĞAN

10.00-12.00 “Bir Mücadele Alanı Olarak Mekân” Çalışma Grubu Toplantısı (Mordoğan Belediye Bahçesi)

10.00-12.30 Oturumlar A-2 / B-2 / C-2

A-2 Oturumu: Türkiye Ekonomisi ve Krizler

Yürütücü: E. Ahmet TONAK
Koray R. YILMAZ - Türkiye’de Kapitalizmin Gelişme Sürecine Krizler Üzerinden Bakmak
Ferimah YILMAZ - 24 Ocak 1980 - Teknikleşen Gerçeklik ve Vergiler
Nilgün ERDEM - Neoliberal Politikalar: Bağımlılığın Değişen Süreçleri

Çalışma Grubu Sunumu

Ege Üniversitesi İktisat Kulübü’nden Öğrencilerin Ortak Sunumu -  2008 Küresel Krizi ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri

B-2 Oturumu: İktidarın Adaleti: Hukuk

Yürütücü: Ali Murat ÖZDEMİR

Çerçeve Sunuş: Ali Murat ÖZDEMİR Hukukun Krizi: Günümüz Türkiye’sinde İktidar ve Şiddet

Denizer ŞANLI - “Düşman Ceza Hukuku” ve Türkiye'de 1980 Sonrası Düşman Ceza Hukuku Düzenlemeleri Işığında “Düşman Kim?”
Ömür AYDIN - 1982 Anayasası ve Militan Demokrasi: Extremist Siyasal Partilerin Yasaklanması Rejimi
Uluğ İlve YÜCESOY - Yargı-Özelleşme Zannı İle Kamu Otoritesince Özelleştirme

C-2 Oturumu: Milliyetçilik, Muhafazakârlık, Siyasal İslâm 

Yürütücü: Suavi AYDIN

Çerçeve Sunuş: Suavi AYDIN - Türkiye'de Sağın İdeolojik Yeniden Örgütlenişi ve Milliyetçilik  

S. Erdem SÖNMEZ - Yeni-Osmanlıcılık: Özal Dönemi Organik Aydınlarının AKP’ye Bıraktıkları Miras
Cemil YILDIZCAN-Özge YAKA - Devletin Dönüşümü Bağlamında AKP’yi Anlamak
Çağla KUBİLAY - Türban Sorunu Bağlamında Siyasal İslâmcı Söylemin “Alternatif” Yurttaşlık Tasarımı
Hakan REYHAN - Türkiye'de Sağ Düşünce Geleneği ve Sağ Milliyetçiliğin Çevre Algılaması
Erdal DAĞTAŞ-Selahattin OKUROĞLU - Türkiye Sağında Siyasal İslâm’ın Yükselişi: 29 Mart Yerel Seçimleri Öncesinde Saadet Partisi'nin Basındaki Yer Alışının Analizi

D-2 Forum: 80’den Sonra Türkiye’de Kadın Hareketi ve Hukuk

YürütücüEmel YUVAYAPAN

Çalışma Grubu Sunumları 

Yeliz ERGÜN- İlkay TANYER-Emek TERZI-Sibel KADIOĞLU-Burcu GÜLER- Nisbet ATMAZ – 1980 Sonrası Türkiye’de Kadın Hareketi
Mine EGBATAN- Emriye Özlem ŞEKER-Belkıs VURAL – Feminizm ve Hukuk
Çiğdem BİNBAY-Yunus Emre AYNA – 80 Döneminde Hukukla İhtilafa Düşmüş Kadınların Bilinç Dönüşümü

 

13.30 – 15.30 Oturumlar A-3 / B-3 / C-3

A-3 Oturumu: Devlet ve İktidar Ağları

YürütücüFikret BAŞKAYA

Çerçeve Sunuş: Fikret BAŞKAYA - Seksen Öncesi-Seksen Sonrası veya Rejimin Niteliği

Şebnem OĞUZ - 80’den Sonra: Türkiye’de Neoliberalizm ve Otoriter Devletçilik
Murad AKINCILAR - Türkiye Solu ve İşçi Hareketine Yönelik Politik Kontrol Rejimleri, Bir Dönemeç; 1991-1997 Dönemi
Ümit AKÇAY - 1980’den Sonra Devletin Dönüşümünün Anlaşılması İçin Kavramsal Bir Çerçeve Önerisi

B-3 Oturumu: 80 Sonrası Sermayenin Yeniden Yapılanması Sürecine Feminist Gözle Bakmak: Küresel Krize Karşı Feminist Politikalar Oluşturabilmek için Bir Çerçeve

Yürütücü: Nesrin CANDAN

Melda YAMAN ÖZTÜRK, Nuray ERGÜNEŞ ve Nurcan ÖZKAPLAN - 2001 Krizinin Ardından Yaşanan Dönüşüm; İş Yaşamı, Sağlık ve Eğitim Alanında Yeniden Yapılanmalar ve Kadınlar Üzerindeki Etkileri
Ece KOCABIÇAK - Yeni Dönem Sanayileşme Stratejileri ile Ev İçi Yeniden Üretim İlişkisi
Başak ERGÜDER, Özgün BİÇER ve Yasemin ÖZGÜN - Sosyal Refah Devleti Mitinden Sadaka Ekonomisi Söylemine: Türkiye’de Kadına Yönelik Sosyal Politikaların Dönüşümü
Özgün AKDURAN - Sosyal Politikanın Feminist Eleştirisi ve Alternatifin İnşası
Nevra AKDEMİR-Petra HOLZER - Tuzla Tersanelerinin Görünmeyen Hamalları: Kadınlar
Demet ÖZMEN YILMAZ, Nihan CİĞERCİ ULUKAN  - Görünmeyen Hizmetkârlar: Ev Hizmetlerinde Çalışan Göçmen Kadın İşçiler

C-3 Oturumu: Bir Yüzleşme ve Özgürleşme İmkânı Olarak Sanat

Yürütücü: Aydın ÇUBUKÇU

Çerçeve Sunuş: Aydın ÇUBUKÇU12 Eylül Sonrası Türkiye’de Kültür ve Sanat Alanındaki Dönüşümler

Çağla KARABAĞ - 2000’lerin Türkiye Sinemasında 12 Eylül
S. Evren YÜKSEL - 1980 Sonrası Toplumsal Değişim ve Yavuz Turgul Sineması
Fethi DEMİR - Mehmet Eroğlu’nun Romanlarında Tutunamayan Kahramanların 1980 Sonrası Dönemin İzleri Bağlamında İncelenmesi
Barış YILDIRIM - Bilgeliğin Üç Düzeyi ya da Slogan Edebiyatından Yana
Simber ATAY - 12 Eylül, Küreselleşme ve Türk Fotoğrafı

 

16.00-18.30 Oturumlar A-4 /B-4/C-4

A-4 Oturumu: Toplumsal Kimlikler: Cinsiyet Ayrımcılığı ve Etnisite

Yürütücü: Kubilay MUTLU

Orhan MİROĞLU – Kürt Sorununu Yeniden Düşünmek
Eren YÜKSEL - 1980’den Sonra Türk Sinemasında Etnik ve Dinsel Kimliklerin Temsili
Pınar YILDIZ - Yeşim Ustaoğlu Sineması’nda Kimlik
Mine EGBATAN - 1980 Sonrası Yükselen Feminist Hareket ve Türk Solu'nun Kadına Bakışı
Nalan OVA - Bir Alternatif Medya Örneği Olarak Bağımsız İletişim Ağı’nda (BİA) Eşcinsellerin Temsili

B-4 Oturumu: Yeni “Refah” Rejimleri: İşsizlik, Sefalet, Sosyal Güvenlik ve Göç

YürütücüSerdal BAHÇE

Çerçeve Sunuş: Serdal BAHÇE - "1980 Sonrası Sosyal Refah Sisteminde Dönüşüm: Vicdanlı Sermaye - Minnettar İşgücü - Hayırsever Devlet Üçgeninin Doğuşu"

Eylem PAMUKCİ - Emeğe Yabancılaştırmanın Postmodern Aracı Olarak “Süreklileştirilmiş İstihdamsızlık” Durumu
Esin UÇAL - Toplam Kalite Yönetimi ve Türkiye'deki Uygulamaları: Mersin Anadolu Cam Fabrikası Örneği
Suna YILMAZ AÇIKEL - Tuzla’da Tersaneden Yaşam Alanına Gündelik Hayat: Taşeronluk Çağında İşçi Olmak
Songül SALLAN GÜL-Fatih KAHRAMAN - Yoksulluk Sorununda Sınıftan Kaçış
Servet GÜN - İç Göçün Ekonomi Politiği: Sokakta Çalışan Çocuklar
Görkem DAĞDELEN - Türkiye’nin 1980’lerde Yeniden Şekillenen Uluslararası Göç Politikaları: Moldova’lı ve Irak’lı Türkmen Göçmenler Bağlamında

C-4 OturumuKent, Mekân, Kentsel Mekân

Yürütücü: Tarık ŞENGÜL

Çerçeve Sunuş: Tarık ŞENGÜL - Ekonomik Krizin Türkiye Kentlerine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Kenan GÖÇER-Özgür GÖÇER - 1980 Sonrası Aşırı Birikime Bağlı Global Mali Krizlerin Ekonomi Politiği ve Türkiye’de Kentsel Mekânın Yeniden Üretimine Yansımaları
Özgür Sevgi GÖRAL -Havva ÇİFTÇİ ve Noemi LEVY - Barınma Hakkının “Dönüşümü” ve Ayazma Örneği
Çiğdem AKSU-Aydın ÇAM - Kent Değişiminin Sinemasal Yansımaları: Nuri Bilge Ceylan Sinemasını Kent ve İnsan Temelinde Okumak
Meriç KIRMIZI - 80 Sonrası Sınıf Dayanışması ve Çatışmasının Diyalektik bir Mekânı olarak Kent Meydanı
Yasin DURAK- Bilgesu SÜMER - İktidar, Mekân ve Söylem-2009 1 Mayıs Taksim Örneği
Çalışma Grubu Sunumu
İmece (İstanbul), Kentsiz (Ankara), Net ve Gündem Belirleyen ( İzmir) Gruplarının Ortak Sunumu: Bir Mücadele Alanı Olarak Mekân

 

D-4 Forum: Mühendislik: Kimlik, Eğitim ve Örgütlenme

YürütücüAhmet ÖNCÜ 

Çerçeve Sunuş: Ahmet ÖNCÜ - Mühendislik, Mühendisler ve Meta Fetişizmi

Ömer KARAKUL-Diyar SARAÇOĞLU- Murat NAROĞLU – Mühendislik Nedir? Ve Mühendislik Kimliği
Meltem YILDIRIM-Tahir Emre KALAYCI-Necati DURAN – Mühendislik Eğitimi
Beril AÇIKGÖZ-Elem GÜZEL-İlker KALAYCI-Mustafa ARAL-Ömer KILIÇ – 80 Sonrası TMMOB: Geriye Dönüş?

5 EYLÜL CUMARTESİ - KARABURUN

 

10.00-12.30 Oturumlar A-5 / B-5 / C-5

A-5 Oturumu80’den Sonra Sosyalist Solun Dönüşümü: Dün, Bugün, Yarın I

Yürütücü: Ahmet Haşim KÖSE

Aydın ÇUBUKÇU
Metin ÇULHAOĞLU
Ertuğrul KÜRKÇÜ
Gaye YILMAZ
Ergun AYDINOĞLU

B-5 OTURUMU: Tarımsal ve Ekolojik Yıkım

YürütücüOğuz OYAN

Oğuz OYAN - Tarımda Politikasızlıktan Dışa Bağımlı Politikalara: 1980-2009
Muammer KAYMAK - 1980 Öncesinin Sorunsalından Hareketle 1980 Sonrası Türkiye Tarımı
Özgür BOR - 1980 Sonrası Tarımda Kapitalist Yoğunlaşma: Sözleşmeli Tarım Uygulamaları
Umut ULUKAN - Türkiye Tarımında Yapısal Dönüşüm ve Sözleşmeli Çiftçilik
Fatma GENÇ - Bir Meta Üzerinden Türkiye’de Değişimi Okumak: Çay
Berna Güler MÜFTÜOĞLU-Selahattin ALTUN – 1980 Sonrasında Çay Üreticiliği: Yücehisar Köyünde Çay, Nerden Nereye?
Beyza ÜSTÜN - Kapitalizmin Kıskacında Doğal Sistem - Ekolojik Yıkım

C-5 Oturumu: 80’den Sonra Sağlık

Yürütücü: Hür HASSOY

Feride AKSU - Dünyada 80’den Sonra Sağlık
Onur HAMZAOĞLU - Türkiye’de 80’den Sonra Sağlık
Özlem ÖZKAN - 80’den Sonra Sağlık Emekçileri
Eriş BİLALOĞLU - Ne Yaptık Ne Yapıyoruz Ne Yapmalıyız

13.30 – 15.30 Oturumlar A-6 / B-6 / C-6/ D-6

A-6 Oturumu80’den Sonra Sosyalist Solun Dönüşümü: Dün Bugün, Yarın II

Yürütücü: Ahmet Haşim KÖSE

Aydın ÇUBUKÇU
Metin ÇULHAOĞLU
Ertuğrul KÜRKÇÜ
Gaye YILMAZ
Ergun AYDINOĞLU

B-6 Oturumu: Sokağın Bilgisi-Deneyimler

Yürütücü: Hüseyin Ünlü

Ümmühan DOĞAN – Bu Bir İşçi Sınıfı Uyanması SCT OR-TURBO
Bilgehan BAYKAL-Nedim AKAY - 80 Sonrası Emeğin Rengindeki Değişim ve Sendikal Örgütlenme-Bilişim Sektörü Örneği
Tarık ÇALIŞKAN-Kutay MERIÇ – Geleceğimiz İçin Yağmacılara Dur Dedik (Ankara Dikmen Vadisi Deneyimi)
Ali MENDILLIOĞLU – Atık Kâğıt İşçileri Neden Örgütleniyor?

C-6 Oturumu: Eğitim: Yeni Metalaşma Sürecinde Tahakküm İlişkileri

YürütücüFatma GÖK

Çerçeve Sunuş: Fatma GÖK – Atı Alan Üsküdar’ı Geçti Mi? Eğitimin Metalaşmasını Yeniden Düşünmek

Güliz AKKAYMAK - Neo-Liberalleştirilen Öğrenciler
Hasan Güner BERKANT-Ahmet KAYRALDIZ - Biyoloji Bölümlerinde Evrim Teorisinin Öğretimine Eleştirel Bir Bakış
İlker ÖZDEMİR - İ(ş)letişim: Türkiye’de Kişisel Gelişim Yazını ve Kişisel Gelişim Kurs ve Seminerlerinin İletişim Anlayışı

16.00-18.30 Oturumlar A-7 /B-7/C-7

A-7 Oturumu: Kapitalizmin Krizi: Alternatifler/Ütopyalar (7 Dakikada Her Şey)

Türkel Minibaş Anısına

YürütücüFuat ERCAN

Çerçeve Sunuş: Fuat ERCAN (7 Dakika)

Ayşe CEBECİ – Türkel Minibaş Görseli (7 Dakika)
Esin CANDAN ve Gürçağ TUNA - Şeyh Bedreddin ve Toplum Ütopyası (14 Dakika)
Ahmet Haşim KÖSE ve Ahmet ÖNCÜ - Krizin Marksist Analizi: İktisat Disiplininin Yıkımı mı? (14 Dakika)
Yüksel AKKAYA - Kriz ve Çalışma: Tembellik Hakkına Doğru (7 Dakika)
Ümit AKÇAY - Kriz ve Devlet: Parasız Bir Topluma Doğru (7 Dakika)
Nuray ERGÜNEŞ - Kriz ve Finansal Yapı: Parasız Bir Topluma Doğru (7 Dakika)
Beyza ÜSTÜN - Kriz ve Çevre: Ekolojik Ütopya (7 Dakika)
Ece KOCABIÇAK ve Özgün AKDURAN - Kriz ve Kadın: Feminist Ütopya (14 Dakika)
Ertuğrul KÜRKÇÜ – Kriz ve Kürt Sorunu (7 Dakika)
Başak ERGÜDER - Kriz ve Sermaye: Bir Ütopya Olarak Sermayenin Tahribatı (7 Dakika)
Melda ÖZTÜRK - Toplumsal İşbölümü ve Kriz: Yeni Bir Toplumsal İşbölümüne Doğru (7 Dakika)
Mehmet TÜRKAY - Kriz ve AB: Sosyal Avrupa mı Enternasyonalizm mi? (7 Dakika)
Maya ARIKANLI - Kriz ve Kentler: Alternatif Kent (7 Dakika)
Yasemin ÖZGÜN - Kriz Söylemi: Alternatif Bir Dil-Söylem (7 Dakika)
Ayşe CEBECİ - Kriz ve Gündelik Yaşam: Nasıl Bir Gündelik Yaşam (7 Dakika)
Koray YILMAZ - Kriz ve Şirketler, Nasıl Bir Çalışma (7 Dakika)
Kezban KARABOĞA – Kriz ve Eğitim: Alternatif Eğitim-I (7 Dakika)
Pınar AKINCI - Kriz ve Eğitim: Alternatif Eğitim-II (7 Dakika)
Mustafa EBERLIKÖSE - Kriz ve Eğitim: Alternatif Eğitim-III (7 Dakika)
Umut ULUKAN - Kriz ve Tarım: Alternatif Bir Tarım mı?-I (7 Dakika)
Fatma GENÇ - Kriz ve Tarım: Alternatif Bir Tarım mı?-II (7 Dakika)
Ferimah YILMAZ - Kriz ve Teşvikler (7 Dakika)
Demet Özmen YILMAZ - Kriz ve Yerellikler: Alternatif Yerellik mi? (7 Dakika)
İdris AKKUZU - Kriz, Göç ve İnsan (7 Dakika)
Barış YILDIRIM - Kriz ve Sanat: Alternatif Bir Dünya İçin Sanat (7 Dakika)
Gaye YILMAZ - Kriz ve Sol: Komünist Ütopya (7 Dakika)

B-7 Oturumu: Sol Muhalefet, Siyasî Katılım, Sistem Karşıtı Hareketler

YürütücüCihan Taylan AKDAĞ

Çerçeve Sunuş: Gün ZİLELİ- Yenilgi mi, Yenilenme mi? 

Özgün Sarımehmet DUMAN - Emek Piyasasının Deregülasyonu Sürecinde İşçi Sınıfı Direnişinin Belirleyiciliği: Türkiye Versus Yunanistan
Yavuz YILDIRIM - Demokratik Kitle Örgütleri'nden Sivil Toplum Kuruluşları'na: Toplumsal Hareketlerin Değişen Yapısı
İlker KABRAN - Türkiye Sınıflar Mücadelesinde Bir Dönüm Noktası Olarak 1989-1993 Süreci
Ersin Vedat ELGÜR - Çalışma ve Siyaset: Emek Örgütlerinin Siyasallaşma Pratiklerine Katkı: Toplumsal Hareket Sendikacılığı
Ebru ALDOĞAN-A. Hıdır ELİGÜZEL - "1980"den Sonra Haczedilmiş Birer Alan Olarak: Sokakların Dillendirilmesi

C-7 OturumuBaşka Bir Yaşam Mümkün:  Küba ve Türkiye Karşılaştırması

Yürütücüİzge GÜNAL

Nazım Küba’da Belgeseli Gösterimi
Semiha Özalp GÜNAL - Küba’da Eğitim
Filiz GÜLER - Küba’da Kadın
Zuhal OKUYAN - Küba’da Sağlık

6 EYLÜL PAZAR - KARABURUN

10.00-12.30 Oturumlar A-8 / B-8 / C-8

A-8 OturumuTürkiye'de İşkencenin 80 Sonrası Toplumsal Etkisi

YürütücüVeli LÖK

Şebnem KORUR FİNCANCIİşkencenin Tanımı, Evrensel ve İç Hukuktaki Yeri
Türkcan BAYKAL – Türkiye’de İşkence, TİHV Raporları ve Toplumsal Yansımaları
Ümit ÜNÜVAR - AİHM’e Yansıyan Türkiye İşkence Raporları ve Sonuçları
Melek GÖREGENLİ İşkencenin Meşruluk Temelleri
Bahattin ÖZDEMİR - İşkencede Cezasızlık
Nadir ARICAN - İşkencenin Etkin Soruşturulması –İstanbul Protokolü

B-8 Oturumuİdeoloji ve Söylem

Yürütücü: Eyüp ÖZVEREN

Neşe ÖZGEN - 1980 Sonrasında Vatan Algısı ve Bu Algıdaki Değişimler
Çalışma Grubu Sunumları
Mehtap TOSUN-Toros Güneş ESGÜN – 1980 Sonrası Neo-Liberal Hegemonya ve Sol Aydınların Dönüşümü
Volkan AY-Serhat Celâl BİRDAL - Neo-Liberal Hegemonya İnşası ve Yeni-Sağ Aydınların İşlevi: Taha Akyol Örneği
Güneş KAYACI-Barış Özgen ŞENSOY-Baran GÜRSEL-İpek DEMİROK-Zeynep GÜLÜM - Tanımlarla Politikleşen Psikoloji

C-8 Oturumu Söyleşi: İktidar, Kapitalizm ve Tıp

Yürütücü: İbrahim SİVRİKAYA

Tolga ERSOYSürdürülebilir Kapitalizm İçin Tıp
Cem TERZİ – Toplumun Güdülenmesinde Tıbbın Rolü: Medikalizasyon

A Salonu: 13.30-15.30 Kapanış Forumu: GELECEK İÇİN…

YürütücüNida Kamil ÖZBOLAT

Hasan Ünal NALBANTOĞLU – ‘Gündelik Yaşam’ Popülizminin Eleştirisi
Tülin ÖNGEN – Akademideki Yapısal Dönüşüm ve Yeni Akademisyen Tipolojisi
Temel DEMİRER - 80’li Yıllar = İnsan(sızlık) + Umut(suzluk) + Eylem(sizlik)
Fikret BAŞKAYA - Modernleşmeci, İlerlemeci, Büyümeci-Kalkınmacı Paradigmadan Kurtulmak veya Alternatif Bir Paradigma İçin Bazı Açılımlar