Kabul Edilen Bildiriler

Ahmet Saymadi                                                                        Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma İnisiyatifi’nin oluşumu                                                        
Ali C. Gedik ve Lyndon Way Popüler Müzik Çalışmaları ve Sınıf Mücadelesiz Marksizm
Ali Ekber Doğan Neoliberalizmin Krizi, Direniş Hareketleri ve Yeni Kamusallık
Altuğ Akın ve Doğan Emrah Zıraman Türkiye Çevrimiçi Alanında Güç Mücadelesi ve Üç Tarz-ı Muhalefet: Redhack, Alternatif Bilişim Derneği ve Youtube Yasağı Karşıtı Bireysel Girişimler
Anıl Koç Yerelleşme ve Kalkınma; Bölge Kalkınma Ajansları: Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Bölge Emek Piyasasına Etkileri
Aslıhan Çoban Göçmen Dernekleri ve Siyasî Katılımın Sınırları: Almanya’da Türkiye Kökenli Göçmen Derneklerinin Dayanışma Örnekleri
Aydın Çam ve İlke Şanlıer Yüksel Türkiye Medyasının 2002 Sonrası Dönüşümüne Ekonomi Politik Bir Bakış
Aylime Aslı Demir Cinsel-Oluşlar ve İktidarın Veçheleri Üzerine Bir Mülahaza
Ayşe Yarar Latin Amerika’da Bolivarcı Devrim Süreci
Aytül Fırat ve İdris Akkuzu Vakıf Üniversitesi Deneyiminden Hareketle “Akademi Emeği” ve Sınıf Mücadelesi İçin Olanaklar
Bakar vd. Çanakkale’de Altın Madenciliği Mücadelesi ve Çevre Platformu
Begüm Cansu Demir İktidarın Yarattığı Düşman ve Medya: Hopa ve Uludere Olaylarının Türkiye Basınında Verilişi ve Söylem Analizi
Birol Dinçel Ezilenlerin Hegemonik İktidar Ağları: Eşcinsel Öznelliği Örneği
C. Metin Şenyurt Kent Mekanında İktidarın Yeniden Üretimi- İki ‘Güvenlik’ Mekanı: Kapalı Yerleşimler ve F Tipi Hapishaneler
Cahide Sarı Uluslararası Göç Bağlamında İktidarın Yeni Mekanizmaları ve Dayanışmanın Yeni Biçimleri
Canani Kaygusuz Bir İktidar Aracı Olarak Korku ve Kayıtsızlık Üzerine
Cengiz Baysoy Hiyerarşik Düşünme ve İçkinlik Düzlemi
Çağatay Şahin 28 Mart Kızılay Olayları Üzerinden Türkiye’de Polis – Medya İlişkileri
Çağlar Dölek Özel Güvenlik: Sınıf Çelişkisinin Gündelik Tezahürlerine Dair
Çiğdem Çağlayan ve Barış Can Barrio Adentro: Neoliberalizme Direniş, Dayanışma ve İktidar İçin Alternatif Bir Yaklaşım
Çiğdem Çolak Kalaycı ve Altan Gökgöz Asistan Hekim Hareketi
Defne Özonur Hacktivizm, Yurttaş Gazeteciliği Pratiği Sayılabilir mi?
Derya Koptekin Çingene/Roman Çocukların Kimlik İnşa Süreçleri İzmir Tepecik Örneği
Ebru Yıldırım Sendikal Hareketin Krizi
Emin Baki Adaş ve Osman Elbek Piyasa ve Toplum Kıskacında Hekimlik
Emre Karagöz Türkiye’de Ekoloji Hareketi Deneyimi; Tonya
Engin Sarı AKP’nin Kültür Politikaları ve Kamu Hizmeti Yayıncılığı: Neoliberal Kalkınmacılıkla Muhafazakâr Popülizm Arasında Kültürün Politik Üretimi
Erkan Karabay Dinin Farklı Siyasal Yorumlarının Toplumsal Alana Yansıması ve Çatışma Kavramı
Esmeray Yoğun İşletme Kavram ve Uygulamalarının İktidarı Yeniden Üretmedeki Rolü ve Etkisi: Apolitik ve Örgütsüz Emek
Esra Gedik Tabutlarla Gel(e)meyen Barış: Oğlunu Çatışmada Kaybetmiş Asker Annelerinin İktidarlarla Dayanışması
Eylem Akçay ve Umut Kocagöz İktidar ve Mücadele Alanı Olarak Üniversite
Faruk Sağın
Ferda Dönmez Atbaşı ve Erkin Başer Sermayenin Yeni İktidar Sahaları
Gizem Aksumer ve Albeniz Ezme Olimpiyat Oyunları’nda Gecekondular Buldozerlere Karşı
Gülden Gür Yoksulluk-Toplumsal Cinsiyet ve Okuryazarlık İlişkisi
Hatun Korkmaz E. Laclau ve C. Mouffe’un Söylem Kuramı Çerçevesinde HES Mücadelesi
Hazel Melek Akdik Sözlü Kültürden Modern Edebiyata Bir Köroğlu Anlatısı: Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı
Hüseyin Ünal Çocukların Politik Hakları
Irene Sotiropoulou Solidarity, Collective Arrangements and Power
Irmak Ertör Çevresel Adalet Perspektifinden Avrupa’da Balık Yetiştiriciliği
Işıl Erdinç AKP Hükümeti Döneminde Sendika-Siyaset-Devlet İlişkileri ve Sendikal İttifak Stratejisi Olarak Siyaset Ağları
İbrahim Sarıkaya ve N. Bülay Doğan Tarihsel Deneyimler Eşliğinde Toplumsal Hareket Sendikacılığı’na Bir Bakış ve Güncel Bir Örgütlenme Pratiği olarak UMUT-SEN
İlker Özdemir Bir Hegemonya Aracı Olarak Liderlik Söylemi
İlker Urlu Taşradan Bakmak: Neoliberal Zamanlarda Taşra Üniversiteleri
İrfan Mukul ve M. Taki Yılmaz Doğa İçin Mücadele: Sade Bir Köy Yaşantısının Evrensel Dönüşümünün Dinamiği (Sinop’un Gerze İlçesinin Yaykıl Köyünün Direnişi)
İsmet Akça AKP, Neoliberal Popülist Hegemonya ve Otoritaryanizm
İzzet Otru “Mikro İktidar Alanlarında Baskı, Denetim, Manüplasyon ve Mücadele Araçları ve KaçBizeGel Platformu Örneği”
Kumru Çılgın ve Gizem Kıygı “Devletin Kıyısı”ndan Mücadelenin Merkezine: Sarıyer Mahallelerinin Kentsel Dönüşüm Karşıtı Dayanışma Pratikleri
Lütfiye Bozdağ Sanatın Sermaye ile Dansı
M. Taki Yılmaz Üniversitelerimizde Rahatsız Edici Sessizlik
Nuray Göl ve Serap Keklik Foucault’nun Biyo-İktidar ve Yönetimsellik Kavramları Çerçevesinde Bir Anlamlandırma Girişimi: AKP Nüfus ve Sağlık Politikalarının Analizi
Onur Uca Duvarsız Fabrikada Kadın Emeği
Osman İşçi Anadil-Kimlik İlişkisine İrlanda Tiyatrosundan Bir Bakış: Brian Friel’in “Translations” Oyununun Türkiye’ye Anlattıkları
Özdamar vd. STK’ler ve Gönüllü Emek Sömürüsü
Özer Akdemir Çevre Mücadelelerine Devletin Müdahalesi: Bergama Örneği
Özge Kurban Kentsel Fizik-Mekânın Politik ve Sınıfsal Yeniden Üretim Yerleri Olarak Meydanlar
Özgün Sarımehmet Duman Avro Bölgesi Krizi ve Bölgedeki Kriz Ekonomileri: Portekiz, İtalya, İrlanda, Yunanistan ve İspanya’da Finansallaşma ve Kârlılık Düzeyleri
Özgür Narin Üç Sanayileşme Dönemi, Üç İşçileşme Dalgasında Maden İşçileri: 1969 Alpagut, 1976-1980 Yeni Çeltek, 1990 Zonguldak Maden İşçileri
Pınar Bayraktar ve Derya Eren Toplumsal Altüst Oluş Dönemlerinde Kadın Mücadeleleri: Mısır Örneği
Polat S. Alpman Muktedir Taşranın İktidar İstenci: Kamusal Dindarlığın İktidar Dayanışması
Rana Arıbaş Ötekilerin Yeniden Örgütlenmesinde Alternatif Süreçler ve ÇİAÇ Deneyimi
Safiye Ateş Durç Kürtlerde Direniş Kültürünün Siyasal Tezahürleri: Bir Siyasal Kültür İncelemesi
Salih Akkanat Güvenlik Siyasetini Aşmak ve Siyasal Bir Demokrasinin İmkânı
Sarphan Uzunoğlu Yeni Medyanın Türkiye’deki Sınıfsal Sınavı Prekarya Örgütlenmeleri Değişimi Sağlayabilir mi?
Selin Aksoy Kurucu Şiddet Olarak Hukukun AKP İktidarında Somutlaşan Araçsallığı
Semiha Arı AKP’nin Aile İdeolojisi ve Eril İktidarın Yeniden-Üretimi
Serap Sarıtaş Bireysel Emeklilik Sisteminin Finansallaşması ve Emek Gücünün Değeri Bağlamında İncelenmesi
Sercan Çalcı ve Hasan Aslan Hiyerarşik Olmayan Bir Dayanışma Düşüncesine Doğru
Serdar Türkmen Şarkılara Ayık Olmak!
Sertaç Şen ve Çiçek İlengiz Dayanışamamanın Sabancı Hali
Sevgi Doğan Bireyin Dayanışamamasının Tarihsel ve Kuramsal Bir Analizi
Sidar Çınar İşçi Örgütlenmelerinde Bir Deneyim: İnşaat İşçileri Derneği
Sinem Özer Gücün Yeni Bir İmgesi: Marx, Nietzsche ve Spinoza
Süheyla Yıldız ve Hakan Yücel İktidara Karşı Kimlik Hareketi ve Muhalif Gruplarla Dayanışma Arayışı: Ermeni Kimliğinin Direniş Alanı ve Kuşak Hareketi Olarak Norzartonk
Süreyya Algül Türkiye Emek Tarihinde 1961 Taslağı ve 1963 Düzenlemeleri (1960-1963): İthal-İkameci İktisat Modelinin Lütfu mu?, Emek Hareketinin “Erken Ötüşü”nün Sonucu mu?
Tarık Özbek Geç Kapitalizm Döneminde Aşağılama İlişkileri ve Pratikleri
Tolga Tören İkinci Dünya Savaşı Sonrasına (Uluslararası) Emek Hareketi Merkezli Bir Bakış: Kapitalizmin Yeniden Yapılanması ve “Sendikal Emperyalizm”
Tuğba Apaydın Kentsel Dönüşüm ve Samsun’da Roman Mahallesi
Umut Belek Erşen Annelik İdeolojisinin Değişen Yüzü – Değişmeyen Özü
Yüksel Akkaya, Ali Yasin Kalabak, Yakup Karakuş ve Erden Kişi Bir Burjuvazi Başkaldırısı: 1948 Türkiye İktisat Kongresi
Zeki Savaş Türkiye Yerli Sermayesinin Dönüşümü, Bölgesel Atılımları ve AKP Analizi
Zeliha Burcu Yılmaz ve Aziz Acar “Türk Solu” ve Modern “Kürt Mücadelesi”
Zeynel Abidin Kaplan Sağlık Çalışanlarının Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Hakkı – Manisa’daki Durum
KABUL EDİLEN OTURUM ÖNERİLERİ
Aylin Ülkümen vd. ELEŞTİREL PSİKOLOJİ VE FEMİNİZM
Engin Bozkurt vd. DEVRİMCİ-HALKÇI YEREL YÖNETİMLER: OLANAKLAR, POLİTİKALAR, UYGULAMALAR
Nazım Güveloğlu vd. İKTİDARIN BİREY ÖLÇEĞİNDE ÜRETİM MEKANİZMALARI VE ÖZGÜRLEŞMENİN OLANAKLARI
Nedim Süalp vd. TOPLUMSAL ÇATIŞMA VE DAYANIŞMA HATTINDA ALTERNATİF BİR İLETİŞİM MODELİNE DOĞRU
AYRICA ÖNERİLEN ÇALIŞMA GRUPLARI DA KABUL EDİLMİŞTİR