Kabul Edilen Bildiriler

Yazar(lar) Bildiri Başlığı

A. Ulaş Emiroğlu

Çin’in Devlet Kaynaklı Yükselişi: Telekom Endüstrisi Örneği

Adnan Avcı Bucaklişi

Lazlar ve Özerklik

Albeniz Ezme, Gizem Aksümer & Sinem Seçer

Sokak Arası İsyanlarından Satıraraları: “İşgal et” Hareketleri Sırasında Kitle Medyasının İşleyişi

Ali Rıza Taşkale

21. Yüzyıl İsyanları ve Devrim Vakti

Ali Şimşek

Yeni Orta Sınıf, Arzu ve Sinizm: Politikanın Yeni Dili

Alper Duman & Efe Postalcı

İsyanın Ağ Modeli: Topluluklar ve Eşikler

Anıl Yıldız

La Boetie’den, Thoreau’ya Baskıcı Yönetime Karşı Düşünceler

Arif Koşar

Gezi Neyi Doğruladı: Çokluk ve Postmodern Demokrasiciliğin Eleştirisi…

Artun Avcı& Aslı Kotaman

İnternet Kanunu Değişiklikleri ve Twitter ile Youtube Erişim Yasağı

Arzu Taylan & Cihan Polat

Ataerki ve Neo-liberalizm Kıskacında Hayalet Aşklar ve Kadınlar

Atilla Göktürk & Sultan Kavili Arap

Bütün/leşmeyen Kimlikler Üzerine Bir Araştırma

Aykız Doğan

İktidara karşı yapılan ayaklanmalar ile öğrenci ve işçi hareketleri nasıl birleştirilebilir? Fransa’dan bir örnek: Devrimci Komünist Akım’ın (C.C.R.) örgütlenme biçimi üzerine bir inceleme

Aylin D. Ülkümen

Kadınların Hayaletleri: Gündelik Hayatın Görülmeyen Direniş Biçimleri

Ayşe Füsun Gönül

Küreselleşme ve Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Coğrafyasında Gerileyen Kadın Hakları

Ayşegül Bayar

Devletin Bastırma ve Sindirme Politikalarının Devrimciler Üzerindeki Yansımaları:
1980 Askeri Darbesi Döneminde Hapis Yatan ve İşkence Gören DEV-YOL ve DEV-SOL Devrimcilerinin Siyasal Yol Haritalarının, Profesyonel, Sosyal ve Aile Hayatlarının Biyografik İncelemesi

Ayşegül Gürler

Milliyetçilik, Ulusalcılık ve Türkiye Solu Üzerindeki Etkileri

Ayşegül Sabuktay

Beden ve Ötesi Olarak Gezi Parkı ve Gezi Parkı Direnişi

Aziz Cumhur Kocalar

“Altın Yumurtlayan Tavuk” Hayalleri ile Modern Hayalet Şehirlere Yolculuk

Banu Alan Sümer

Yasanın Aporiası ve Şiddeti

Canani Kaygusuz

Demokrasi Diktatörlük Sarkacında Türkiye: “Milli İrade” Söylemi ve İradesizliğin Psikolojisi

Cem Somel

Sovyetler Birliğinde Sınıflaşma

Cengiz Baysoy

Komünizmin Hayaleti Çokluğun Metafiziği

Ceren Saran & Şahin Doğan

Medya-Siyasal İktidar İlişkileri: Doğuş Grubu Örneği

Ceyda Kuloğlu, Pınar Öktem, A. Emel Akalın & Pelin Aytemiz

Türkiye’de Gezi Parkı Protestolarına Katılanların Demokrasi Görüş ve Beklentileri

Cihan Kaymaz

Türkiye’de Yeni Sezarist Yapının Restorasyonu: Kentin Özgünlüğü Olarak Toplumsal Hareketlerin ve Devletin Bir Aygıtı Olan Siyasal Partilerin Rolü

Çağatay Çoker

Korkunun Yeni Halleri: Beden, Cinsellik, Hijyen ve İktidar Üzerinden Bir Analiz

Çağdaş Balcı

Naksalit Hareket

Derman Gülmez

Tutunabilmek ya da Tutunamamak? Tezer Özlü’nün Bireyciliğinden Emma Goldman’in Anarşizmine Bağzı Kadınların Tutunabilme Pratikleri

Derya Özkaya

Türkiye’de Devrimci Hareketlerin Hatırlama ve Unutma Pratikleri: Bir Hafıza Mekânı Olarak Kızıldere

Doğan Göçmen

“Felsefe, Tarih ve Perspektif”

Elçin Gündoğdu Aktürk & S. Merve Çolak

“Kesin Bilgi, Yayalım”: Sosyal Medyada Şiddet İçerikli Fotoğrafların Alımlanması

Elifcan Karacan

Direniş ve Aşkın Diyalektiği

F. Ceren Akçabay

Gezi’den Sonra “Sivil İtaatsizlik”

Fatma Genç, Tuğba Kaya & Pelin Bayram

Direniş ve Dayanışmanın Ortaya Çıkardığı Bir Mücadele Deneyimi: Batıkent Dayanışma Platformu

Fırat Gündem

Az Gelişmişlik mi Etnik Sorun mu? Türkiye’de Kalkınma Söylemi ve Kürt Sorunu

Fulya Alikoç

Anadolu Kaplanlarının Yükseliş Döneminde Emek Sürecindeki Değişimler Bağlamında İşçi Sınıfını Yeniden Düşünmek

Gazanfer Kaya

Taşrada Kentsel Mekânın Üretimi ve Çelişkileri: Adıyaman Altınşehir Mahallesi Örneği

Gencer Çakır

Sınıf mücadelelerinin AKP dönemi

Gizem Yardımcı

Gezi Parkı Protestolarını “Öfkeliler” Hareketi Özelinde Anlamaya Çalışmak

Güler Kalay

Neoliberalizm ve Kimlik Siyaseti

Gülşen Dinçer

Türkiye’de 1980 Sonrası Kadın Hareketinin Örgütlenme Anlayışı ve Gezi Parkı Eylemleri

İdris Akkuzu

Tribünden Alanlara Taraftar Grupları

İlker Urlu

AKP ve İkna Süreçleri

İlter Alkan

Türkiye’de 2002 Yılından İtibaren Dönüşen Siyasetin 30 Mart Yerel Seçim Afişlerindeki Temsili

İnsel İnal, Özge Altay, Abdül Tekin & Sibel Talas

Toplumsal Olaylarla Şekillenen Yeni Sanat Biçimleri

İzzettin Önder & Aynur Uçkaç

Thorstein Veblen: Bir Pasif Aktivist

Kamuran Akın

Rojava devrimi ve yeni bir yerel demokrasi modeli

Kemal İnal & Ulaş Başar Gezgin

Gezi Direnişi Sonrası Eleştirel Eğitimin Dönüşümü: İsyan ve Dinamik, Yaygın ve Yatay Eğitim

Kubilay Mutlu, Kubilay İyit, Ruhşen İyit, Emir Bozkurt ve Arif Kanısıcak

Gezi Süreci Kültürel Mücadele Pratikleri ve Sosyo Kültürel Bir İnşa Olarak Sokak: “Almaya Geldik Dostlar” ve “Umudun Adı Berkin Elvan” Şarkıları Örnek Olayı

l. Işıl Ünal & Seçkin Özsoy

Özgürleşimci Bir Praksis Olarak Ütopya ve Eğitim

M. Taki Yılmaz, Selman Almış & Nülifer Yılmaz

Kapitalist Hegemonya İlişkilerinin Sürekliliği: Narsisizm

Melek Zorlu

Sınıf Mücadelesinin Med Ceziri: Tekel Direnişinden Haziran İsyanına Direniş ve İktidar

Murat Özyüksel

1793 Paris Komünü

Murat Papuç

Haziran Halk Hareketlerini Direnişe Dönüştürenler “Orta Sınıf”- Orta Düzey Yöneticiler: Haki Kravatlılar

Murat Türkeş

Ülkesel-Küresel Ekosistem ve Rant Sömürüsüne ve Ekolojik Bunalıma Karşı Ekososyalist Dayanışma

Mustafa Kaba, Pınar Ercan & Çiğdem Artık

Boğaziçi Üniversitesi Tarlataban İnisiyatifi ve Gıda Egemenliği Üzerine

Mustafa Şener

Marksizmde Siyasal Devrim ve Strateji Sorunu

Mutlu Parkan

Komünizm Kapitalizmin Neresinde?

Müge Atala

İnadına Seviyoruz: Gezi’nin Gölgesinde Bin Dokuz Yüz Seksen Dört’ü Okumak

Müge Neda Altınoklu

Ana akım medyanın otonomi krizinin ürünü olarak Gezi direnişi “medyası”: Gazetecilik alanının direnişi ve direnişin gazeteciliği

Nesimi Ozan Veryeri

“Karşı Yapmak”

Nevra Akdemir

Mekân Üretimi Örneği Olarak Tuzla ve Yalova Tersaneler Bölgeleri

Onur Gülbudak

7 bin 1017 adada isyanla sarmaş dolaş bir barış ya da “Filipinler Komünist Partisi”

Osman İşçi

Gezi’de Gezinen İnsan Hakları Hayaleti

Ozan Kaplanoğlu & Raif Kaplanoğlu

Osmanlı’dan Günümüze Bursa Şehrinde Emek ve Örgütlenme

Örsan Şenalp & Gürsan Şenalp

Küresel İşçi Sınıfı Oluşumu: Ulusötesileşme ve hegemonya bağlamından, organik kriz ve hareket savaşı bağlamına

Özge Yücel Dericiler & Bergen Coşkun

OccupyGezi: ‘Kamusal’ın ‘Toplumsal’ı İşgali mi?

Özkan Leblebici

Devletin Din Üzerinden Neolibaral Dönüşümü

Pelin Öztürk Göçmen

Postmodern Toplumun Suskunluk Sarmalını Kırma Süreci ve Sürece İlişkin Yeni Medyada Geniş Yer Bulan Görsel İletişim Tasarımları

Polat S. Alpman

Toplumsallaşamayan Toplumsal Hareketler -Bir İmkân ve Kriz Olarak Devrimcilik-

Ramazan Aksoy

Tragedya, Trajik Olan ve Marx’ın Hayaleti

Ramazan Tunç

Kürdistan’da Ekonomi ve Toplum: Yapısal Dönüşümün Politik Ekonomisi

Sacit Hadi Akdede

Sanatın Politik Ekonomisi

Sedat Çal

Türkiye’de Bilimsel Bilgiye Erişim Sorunu

Selfet Duran

Toplumsal Yeniden Üretim ve İktidar Mücadeleleri Kavşağında Eğitim Sisteminin Yapısal Dönüşümü ve Eğitime Alan Olarak Bakmak

Selim Ergunalp

Orta Sınıf(lar)

Sezen Çilengir

İzmir Kadifekale’den Mekanın Kapitalist Dönüşüm Sürecine Karşı Mücadele Deneyimleri

Sırrı Emrah Üçer

Telekomünikasyon Politikası Çalışmaları için Eleştirel bir Perspektif Önerisi: Marksist Jeopolitika ve Marksist Devlet Teorisi

Sinem Özer

Politika İçin Yeni Bir Ufuk: Ortak Olan

Ş. Gürçağ Tuna

Eşitsiz ve Bileşik Gelişme Kavramını ve Kavram Üzerinden Türkiye’yi Anlamak

Şafak Aykaç

Neo-Liberalizm, Kentleşme ve Toplumsal Hareketler: Bir Sınıf Mücadelesi Alanı ve Konusu Olarak Kent

Tijen Demir

A. Gramsci ve N. Poulantzas Ekseninde Hegemonya Krizi Çözümlemesi: AKP ve Cemaat/Hizmet Gerilimi

Tolga Gürakar

Bir Direniş Oyunu: Gezi’yi Bourdieu Üzerinden Okumak

Tolga Tören

Marikana Katliamı Sonrası Güney Afrika’da Toplumsal Muhalefette Kırılmalar ve Irk – Sınıf – Kapitalist Gelişme Tartışmalarına Yeniden Bakış

Umut Kocagöz, Eylem Akçay, Bulut Dönmez & Mert Kaya

Politik bir İmkân Olarak Forum Deneyimleri

Utku Balaban

Faburjuvazi ve İktisat

Vecihe Özge Zeren

Teatral Bir Devrim Provası Olarak Gerilla Tiyatrosu

Yasin Durak

“Davut Hamlesi”: Sınıf Mücadelesinde Romantik Teşebbüsler

9. KARABURUN BİLİM KONGRESİ HAKEM KURULU

Adnan GÜMÜŞ, Afşar TİMUÇİN, Ahmet Haşim KÖSE, Ali Murat ÖZDEMİR, Altuğ IŞIĞAN, Aslı ODMAN, Atilla GÖKTÜRK, Aydın ARI, Aydın GELMEZ, Barış YILDIRIM,
Cem SOMEL, Doğan Emrah ZIRAMAN, Doğan GÖÇMEN, Ekrem DÜZEN, Ersin Vedat ELGÜR, Ertan YILMAZ, Fatma GÖK, Ferda Dönmez ATBAŞI, Fuat ERCAN, Funda BAŞARAN,
Funda KARAPEHLİVAN, Galip YALMAN, Gökhan ATILGAN, Grup Yorum, Gülseren ADAKLI, Hakan MIHÇI, Işıl ÜNAL, İzzettin ÖNDER, Kamera Sokak, Korkut BORATAV,
Mehmet TÜRKAY, Mehmet YETİŞ, Meryem KURTULMUŞ, Mustafa ÖZİŞ, Nida Kamil ÖZBOLAT, Nilgün TOKER, Nurcan ÖZKAPLAN, Onur GÜLBUDAK, Onur HAMZAOĞLU,
Ömer SELVİ, Özlem ÖZKAN Remzi ALTUNPOLAT, Rıfat OKÇABOL, Savaş ÇEKİÇ, Sebahat TUNCEL, Selçuk KOZAĞAÇLI, Sezai TEMELLİ, Suzan ORHAN, Süreyya KARACABEY,
Şebnem OĞUZ, Tahir Emre KALAYCI, Taner TİMUR, Tanıl BORA, Tülin ÖNGEN, Utku BALABAN, Yüksel AKKAYA, Zerrin KURTOĞLU, Zuhal OKUYAN