Kabul Edilen Bildiriler

 1. Adnan Avcı “Çay Tarımında Gürcistanlı İşçilerin Çalışma Hayatı Üzerine İlk Notlar”
 1. Ahmet Akgündüz “Batı Avrupa’da Göçmen Karşıtı Söylem ve Göçmenleri Dıştalama Mekanizmaları”
 1. Ali Cenk Gedik “Kapitalizmin Kültürel İnşa Mekanizmaları” Söylemini Türkiye’deki Politik Müziğin Çalgısal Değişimi Üzerinden Yeniden Düşünmek”
 1. Alp Yücel Kaya “Efemçukuru’nda Neler Oluyor veya ‘Acele Kamulaştırma’ Nedir?”
 1. Bediz Yılmaz, Mustafa Şener ve Esin Gülsen “Özgürleştiren” Çalışma: Mersin Serbest Bölge’de Çalışma Koşulları ve Mücadelenin Önündeki Zorluklar”
 1. Begüm Özden Fırat “Hayalgücü Olmadan Özgürleşme Olmaz!: Radikal Siyaset ve Tahayyül Gücü Üzerine”
 1. Cansu Başak “Bir Direniş Alanı: Özgür Yazılım”
 1. Deniz Yıldırım “İşsizlik ve Güvencesizlik Kıskacında: Türkiye’de Ataması Yapılmayan Öğretmenler ve Platform Mücadeleleri”
 1. Devrim Sipahi “Kapitalist Üretim Modeli Alternatifsiz midir? Bilişim Dünyasının Ekonomi Politiği”
 1. Ekin Oyan Altuntaş “Kapitalizmin Yapısal Krizinde Jeopolitik ve Sınıfsal Bir “Mekân Düzenleme” Aracı: “Terörizme Karşı Savaş” Stratejisi”
 1. Eren Buğlalılar “Uluslararası Örnekleriyle Sınıf Mücadelesi ve Tiyatro”
 1. Ersin Vedat Elgür ve Menderes Tutuş “Neo-liberal Dünyada ‘Gericiliğin’ Restorasyonu ve Türkiye Örneği: Bir Kavramı Yeniden Üretme Çabası ve Onto-politika”
 1. Ester Ruben “Kapitalist Modern Yaşamda İnsanlığın Krizi: Fransız Telekom İntiharları”
 1. Evren Haspolat “21. Yüzyıl Türkiyesinde Topraksız Köylü Mücadelesi: Sinan ve Aslanoğlu (Cumhuriyet) Köyleri Örneği”
 1. Fatma Molla “Neoliberal Dönüşüm Sürecinde Cezaevlerinin Değişen Rolü ve Mahkûm Emeği Kullanımı”
 1. Göksun Yazıcı “Tahayyül Gücü ve Düşüncenin Direniş ve Siyasi Potansiyelleri”
 1. Hande Atay “Kapitalizmden Çıkış Denemesi: Cochabamba Halk Mücadelesi”
 1. Hüseyin Öntaş “Mülteci Statüsü Belirleme İşlemlerinin Mevcut Küresel Siyasal Sistemin Rıza Üretim Aracı Olma İşlevinin Dönüştürülerek İnsanın Değerini Yüceltme Amacına Yönlendirilmesi İçin Demokratik Kitle Örgütlerinin Yapabilecekleri Üzerine Bir Deneme”
 1. Jale Karakaş “Hayal Kuran El”
 1. K. Erdem Güler “Mısır’da Sanal Devrim ve Kapitalist Darbe”
 1. Mustafa Eberliköse “Suyun Başını Kim Tutacak: HES’lere Karşı Mücadelenin Yarattığı Dönüşümler/Farklılıklar”
 1. Onur Gülbudak “Naxalbari’den Kızıl Koridor’a…”
 1. Özgür Narin ve Cem Şahan “Emek Gücünün Yeniden Üretiminde Temel Bir Alan Olarak Sağlıkta Dönüşümün Kimi Sonuçları ve Mücadeleler: Samsun Örneği”
 1. Ruşen Alkar “Müzik ve Toplumsal Cinsiyet: ‘Farklı Kültürlerin Müzik Pratiklerinde Kadının Konumu’”
 1. Seda Gönül “Yeni Dünyanın “Sokak”ı Sosyal Medya: Mücadele Biçimini Nasıl Değiştiriyor ya da Etkiliyor?”
 1. Sibel Çaşkurlu “Küresel Gıda Krizi: Küresel Sermaye, Üçüncü Gıda Rejimi ve Gelişmekte Olan Ülkeler”
 1. Uygar Yıldırım “Mevsimlik Tarım İşçiliğinin Oluşum Sürecinde Sosyal, Mekânsal, Yönetsel Süreçler: Sakarya Örneği” 
 1. Yasin Durak “Konya’da İşçi Sınıfının Dindar-Muhafazakâr Manipülasyonu”
 1. Yeşim Dinçer  “Anti-Kapitalist Mücadele Mekânı Olarak Ütopya”
 1. Zeliha Burcu Yılmaz “Modernizm, Ulus-Devlet ve Kuzey Afrika”

 

Kabul Edilen Oturum Önerileri:

 1. Abdullah Aysu, Ali Bülent Erdem, Hasan Cengiz Yaşar ve Fatma Genç “Gıda Egemenliği: Çiftçilerin Ekme-Biçme Hakkını Savunmak”
 1. Açalya Temel, Çiğdem Çidamlı, Ali Ergin Demirhan, Özay Göztepe ve Deniz Parlak “Neoliberal Dönemde Kapitalizmin Aşil Topuğu: Güvencesizleştirme”
 1. Yasemin Özdek, Metin Özuğurlu ve Yalçın Bürkev “Kuramsal, Tarihsel ve Güncel Boyutlarıyla Hak Mücadeleleri”

Ayrıca, Kongremize Sunulan Tüm Çalışma Grubu Önerileri Kabul Edilmiştir. Çalışma Gruplarının İşleyişi Üzerine İlgililerle Yazışmalar Sürdürülecektir.

6. Karaburun Bilim Kongresi’ne yapılan bildiri başvurularını değerlendiren hakem listesine ulaşmak için BURAYA TIKLAYINIZ

LİSTEYİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.