Kapitalist Devlet


Tülin Öngen
[*] 

 

Ana başlıklar:

Kapitalist devletin tarihsel özgüllükleri, rolü, biçimleri ve dönüşüm dinamikleri

 

Başlıca Okuma Önerileri:

  • J. Hirsch, Materyalist Devlet Teorisi, Alan Yay., 2011, ss.19–85.
  • S. Clarke, Devlet Tartışmaları, Ütopya Yay., 1991, ss.7–89.
  • B. Jessop, Kapitalist Devletin Geleceği, Epos Yay., 2009, ss.41–101.
  • N. Poulantzas, R. Miliband ve E. Laclau, Kapitalist Devlet Sorunu, İletişim Yay., 1990, ss.11–41.
  • M. Carnoy, “Gramsci ve Devlet”, Praksis sayı 3, 2001 yaz, ss.252–288.
  • V.İ. Lenin, Devlet ve Devrim


[*] Programı uygun olduğu takdirde katılabilecektir.