Kapitalizmin Tarihi: Kapitalist Dünya Ekonomisi ve Krizler ve Uzun Eğilimler

  • Georg Fülberth, 2008, Kapitalizmin Kısa Tarihi, İstanbul: Yordam Kitap
  • Ellen Meiksins Wood, 2006, Sermaye İmparatorluğu, Ankara: Epos
  • Gerard Dumenil ve Dominique Levy, 2009, Kapitalizmin Marksist İktisadı, İstanbul: İletişim
  • Ernest Mandel, 2009, Kapitalizmin Tarihinde Uzun Dalgalar, İçinde: Dünya Kapitalizminin Krizi (Der. Nail
  • Satlıgan ve Sıngur Savran), İstanbul: Belge Yayınları