Kapitalizmin Bugünü: Neoliberal Yeniden Yapılanma


İzzettin Önder

 

Başlıca Okuma Önerileri:

  • Neoliberalizm, Alfredo Saad-Filho – Deborah Johnston, Yordam Kitap, İstanbul, 2007 (özellikle birinci kısım: “Kuramsal Yaklaşımlar”)
  • Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma, Fikret Şenses, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009 (özellikle 7, 8, 9, 10, 14, 15. bölümler)
  • Neoliberalism, David Harvey, Oxford Uni. Press, Oxford, 2005 (sağlanması çok gerekli olmamakla birlikte tamamlayıcı okumadır)