Kapitalizmin Tarihi

Ahmet Haşim Köse

Bu ders üç ana blok üzerine inşa edilmiştir. İlk blokta kapitalizm kavramı tartışmaya açılacaktır. Katılımcıya bu blokta farklı teorik perspektiflerden hareketle kapitalizm kavramsallaştırmaları sunulacaktır. İkinci blokta insanlık tarihi içinde kapitalizmin tarih sahnesine çıkışı ilk bölümdeki tartışmalardan hareketle sunulmaya çalışılacaktır. Ayrıca bu blokta kapitalizmin küresel bir sisteme dönüşümünü tartışılarak, kapitalist dünya sisteminin tarihsel açıdan analitik bir yorumu yapılacaktır. Son bölüm kapitalizmin farklı tarihsel dönemleri, bu dönemlerin özgün karakteristikleri ve krizler konu edinilecektir. Ders yakın dönem kapitalizm üzerine gözlemlerle tamamlanacaktır.

Önerilen Temel Okumalar

Arrighi, Giovanni (2000) Uzun Yirminci Yüzyıl: Para, Güç ve Çağımızın Kökenleri, İmge: Ankara.

Braudel, Fernand (1991) Maddi Medeniyet ve Kapitalizm, Ağaç Yayıncılık: İstanbul.

Harvey, David (2003) Yeni Emperyalizm, Everest Yayınları: İstanbul.

Mandel, Ernest (2008) Geç Kapitalizm, Versus: İstanbul.,

Wood, Ellen Meiksins (2003) Kapitalizmin Kökeni: Geniş Bir Bakış, Epos: Ankara.

Wood, Ellen Meiksins (2003) Sermaye İmparatorluğu, Epos: Ankara.