Kapsam

İktidarlar ve Hegemonya

* Hukuk ve Siyaset

* Baskı ve Şiddet

* İdeoloji(ler)

* Medya, Kültür ve Sanat

* Aile

* Din

* Bilim ve Üniversite

 

Dünya Kapitalizmi: Bugün

* Kapitalizmin İktidar Ağları

* Emek: Sömürü, Denetim ve Direniş

* Gündelik Hayatta İktidarın Üretim ve Denetim Mekanizmaları

* Kapitalist/Emperyalist Hegemonya ve Onun Krizi

 

İktidara Karşı Dayanışma

* Kadın

* Doğa

* Kentsel Dönüşüm ve Mücadele

* Öğrenci Mücadelesi

* Sendikalar/Odalar/Platformlar/Kooperatifler

* Ezilenlerin Dayanışma Örnekleri

 

İktidar İçin Dayanışma

* 2014 Seçimleri ve İttifaklar

* Sosyalist İktidar Örnekleri

* Enternasyonalist Dayanışma

* Sınıf Mücadeleleri ve Devrimler