Kapsam

13. Karaburun Bilim Kongresi için yukarıda genel çerçevesini çizmeye çalıştığımız ana tema bağlamında belirtilen ve aşağıda sıralanan alt temalara ilişkin bildiri, oturum, çalışma grubu, panel, forum vb. başvurularda bulunmanızı bekliyoruz. Sunumlarınızı sorun tespitinden ziyade pratik çözüm önerilerine yönelik oluşturmanızı, sorun-çözüm diyalektiğinde çubuğu çözüm tarafına doğru bükmenizi arzu etmekteyiz.

 • Nasıl örgütlenmeli veya hayatı nasıl örgütlemeli?
 • Demokrasi için ne yapmalı?
 • Seçim siyaseti ve ittifaklar politikası nedir?
 • Totalitarizme karşı nasıl bir cephe?
 • Nasıl bir eğitim/öğretim olmalı?
 • Nasıl bir üniversite olmalı veya bilimi nerede, nasıl örgütlemeli?
 • Eğitimin, sağlığın, sanatın, sporun, doğanın piyasalaşmasına karşı ne yapmalı?
 • Erkekliğe karşı ne yapmalı?
 • Savaşlara karşı ne yapmalı?
 • Kimlikler nasıl işler veya bir arada yaşamak için ne yapmalı?
 • Çocuklar için ne yapmalı?
 • İşçi sınıfı ne yapmalı?
 • Yaşam alanlarını korumak için ne yapmalı?
 • Ortadoğu’da ne yapmalı?
 • Sosyalistler ne yapmalı?
 • Teoriyi nasıl okumalı veya yeniden nasıl okumalı?
 • Özgür habercilik için ne yapmalı?
 • Adalet için ne yapmalı?
 • Dünyadaki mücadele deneyimlerinden nasıl dersler çıkarmalı?
 • Marx’ın doğumunun 200. yılında, marksizmi nasıl ele almalı?
 • 50. yılında 68’i nasıl ele almalı?