Kapsam

Aşağıda sıralanan alt temalara ilişkin bildiri, oturum, çalışma grubu, panel, forum vb. başvurularda bulunmanızı bekliyoruz:

 • Sınıf mücadelesinin tarihsel uğrakları
 • Kapitalizmde sınıf mücadelesinin biçimleri
 • Ücretli emek–sermaye çelişkisinin yeni görünümleri
 • Türkiye’de sınıf mücadelesi: Dünü ve bugünü
 • Kapitalizm ve bitmeyen kriz hâli
 • Akademinin krizi ve çıkış olanakları
 • Krizler ve “karşı” çıkışlar: Sistem karşıtı/dışı yollar
 • Sınıf Mücadelesi, devlet ve faşizm
 • İşçi sınıfı mücadelesi ve ittifaklar
 • Sınıf ve kadın mücadelesi
 • Sınıf mücadelesi ve göç, göçmenlik
 • Sınıf mücadelesi ve LGBTİ+, queer
 • Sınıf mücadelesive doğa
 • Sınıf mücadelesi ve sendikalar
 • Sınıf mücadelesi ve sosyalistler
 • Sınıf mücadelesi ve enternasyonalizm
 • Kapitalizmin yeni nüfuz alanları: Metalaşmanın yeni yolları
 • Emperyalizm ve savaş
 • Sınıf mücadelesinin mekânı olarak kent
 • Sınıf mücadelesi ve sanat
 • Rosa Luxemburg Özel Oturumu