Kapsam

Kongremiz kapitalizmin kıskacında doğa – toplum – teknoloji teması altında özellikle şu alt başlıklarda şekillenecektir:

 • Teknoloji karşısında işçi sınıfının konumu
 • Yeni üretim teknolojileri – üretim ilişkileri – iş ve işyeri
 • Teknoloji – ilerleme – ideoloji
 • Doğanın yeniden üretim(sizliğ)i
 • Gündelik hayat ve teknoloji
 • Tüketim ve teknoloji
 • Teknoloji – beden – cinsiyet
 • Doğa – tarımsal üretim – teknoloji
 • Yeni medya ve iktidar
 • Toplumun medikalizasyonu
 • Teknoloji ve eğitim
 • Teknoparklar / Üniversite – sermaye işbirliği
 • Teknoloji ve mekânsal dönüşümler
 • Sanat – kültür – estetik
 • Eğlence – spor – teknoloji
 • Doğa için mücadele
 • Doğa – Toplum – Teknoloji İlişkileri Açısından Reel Sosyalizm Deneyimleri
 • Yeni Sosyalist Alternatifler