Karaburun Bilim Kongresi 2012 – Bilimsel Program

7. KARABURUN BİLİM KONGRESİ

5 – 9 eylül 2012

Karaburun – Mordoğan

 

kapitalizmin kıskacında

doğa – toplum – teknoloji

BİLİMSEL PROGRAM

 

5 Eylül Çarşamba (Karaburun)

10.30     Karaburun Oturumu (Nergis Çay Bahçesi)

Oturum Başkanı: Zuhal Okuyan

*        Tuğçe Kalkan, Sibel Sarıçam, Nurdan Erdoğan, Şeyma Şengür ve Ümit Erdem – Biyosfer Rezerv Alanı Olarak Karaburun Üzerine Değerlendirmeler 

*        Aysun Boza, Serra Hepaksoy ve Zeynep Gülçin Altun – Karaburun Yarımadası Doğal Defne (Laurus Nobilis L.) Popülasyonunun Yaprak Özelliklerinin Belirlenmesi 

*        N. Ozan Veryeri ve Cem Orkun Kıraç – Karaburun/Arslan Burnu, Mimoza Koyu’nda 2010 yılında İnşası Planlanan Karaburun Vapur İskelesi Çevre ( doğa ve insan) Etkilerinin İrdelenmesi

14.00     Forum: Karaburun Yarımadası’nın Sorunları (Nergis Çay Bahçesi)

Oturum Başkanı: Dinçer Mete

Katılımcılar:

Karaburun Belediye Başkanı Serdar Yasa

Mordoğan Belediye Başkanı Ahmet Çakır

Yarımada halkı, dernekleri, sivil toplum platformu, kent konseyi, muhtarlıklar

Milletvekilleri


6 Eylül Perşembe (Mordoğan)

10.00     A1 Oturumu: Sokağın Bilgisi: Doğa İçin Mücadele

Oturum Başkanı: Beyza Üstün

*        Ömür KurtEkmeğini ve Doğayı Savunmak: HES Karşıtı Mücadeleler

*        Özlem Saadet Işıl Bir Toplumsal Hareket Örneği: HES Karşıtı Mücadeleler

*        Çağrı EryılmazToplumsal Ekoloji Çevreciliğe Meydan Okuyor: HES Karşıtı Yerel Hareketler

*        Cömert Uygar Erdem, Aylime Aslı Demir, Arca Atay, Merthan Özcan ve Özgül YahyaoğluŞirket Çevreciliğinin Teknoloji ve Doğa Algısının Yönetsel Boyutları: Rio+20, Şirket Çevreciliğine Direnmek

*        Esin Candan ve Füsun Kökalan ÇımrınBergama’da Siyanürlü Altın Madenciliği ve Sonrası

*        Yaşar Aydın Bir Köylü Hareketi Olarak HES Karşıtı Mücadele

B1 Oturumu: Teknoloji – Beden – Cinsiyet

Oturum Başkanı: Gülçin Yörük

*        Ayşe Gökkan – İktidar, Teknoloji, Cinsiyet 

*        Sevgi Doğan – Kapitalizmin Kıskacında Aşk 

14.00     “Müge Tuzcuoğlu” Oturumu: Kapitalizmin Kıskacında Doğa, Toplum ve Teknoloji

(A Salonu)

Oturum Başkanı: Cem Terzi

*        Beyza Üstün Kapitalizmin Kıskacında Doğa ve Yaşam 

*        Fuat Ercan Doğanın Artan Yıkımı: Niye Şimdi? Nasıl Bir Kamu? Nasıl Bir Sermaye? Ne Yapmalı? 

*        Arif Ali Cangı – Ekolojik Yıkımın Önlenmesinin Etkili Yolları 

16.00     A2 Oturumu: Marxizm ve …

Oturum Başkanı: Ferda Dönmez Atbaşı 

*        Hüsamettin Çetinkaya – Paradokslarla Düşünmek 

*        Münevver Çelik ve Sinem ÖzerEtik-Politik Bir Kuruluş Olarak Komünizm: Marx ve Spinoza

 

B2 Oturumu: Doğa, Enerji ve Politika

Oturum Başkanı: Mustafa Eberliköse

*        Mehmet YusufoğluEnerji Yatırımları, HES’ler ve Enerji Verimliliği 

*        Alp Yücel KayaPiyasanın “Görünmez Eli”: Enerji Piyasası Kurulunun Acele Kamulaştırma Kararları (2004-2012) 

*        Erhan İçöz ve Z. Vezan KarabulutTermik Santraller ve Çevre

*        Mehmet KartalHidroelektrik Santraller (HES’ler) ve Türkiye’nin Geleceği 

*        Ferhat Çıra ve Gültekin Aydeniz Ilısu HES’e Alternatif Olarak Yoğunlaştırıcılı Güneş Enerji Santralleri

 

7 Eylül Cuma (Karaburun)

10.00     A3 Oturumu: Tahribatın Doğası

Oturum Başkanı: Nihat Koçyiğit

*        Mahmut Kemal Korucu ve Bora ErdağıEvsel Katı Atıkların Nihai Bertarafı İçin Yer Seçiminde Kullanılan Çok Kriterli Karar Analizi Uygulamalarının Bir Eleştirisi 

*        Ebru Arıcan – Beyşehir Gölü Milli Parkı ve Bölge Halkının Gündelik Hayat Pratikleri

*        Murat Türkeş ve Pınar BilirKüreselleşme ve Kapitalist Esneklik Düzenekleri Kıskacında İklim Değişikliğiyle Savaşım, Toplumsal Gönenç(sizlik), Uluslararası Güvenlik(sizlik) ve İklim Etiği

*        Hüseyin Gül, H. Eylem Kaya ve Songül Sallan GülToplumsal Cinsiyetin ve Çevre Eğitiminin İlkokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarına Etkisi ve Çevre Sorunlarına Çözüm Arayışları 

*        Onur Gülbudak “Hamsi Doesn’t Think Because Knows Everything”: Hem Kifayetli Hem de Muhteris Bir Ekoloji Kahramanı Olarak Hamsi 

*        Muharrem Güneş, Murat Tek ve Eylem Beyazıt “Amik Gölü’ne Teyyare Kondu”: Doğa–Toplum–Teknoloji Üçlemesinde Bir Doğa Cinayetine Tanıklık

 

B3 Oturumu: Yeni Üretim İlişkileri ve Esnek Çalışma

Oturum Başkanı: Nilgün Erdem 

Çerçeve Sunuş: Utku Balaban – Yeni Üretim İlişkilerinde Sermayenin ve Emeğin Dönüşümü

*        Arif KoşarEsnek Çalışma: Bir Determinizm Hikâyesi

*        Nial Tekin – Emek Süreçlerinin Esnekliği ve Mobil İletişim Teknolojileriyle Derinleşen Sömürü Biçimi Olarak İş Uzantısı 

*        İbrahim SarıkayaEsnek Çalışma Rejiminde İş Kazaları: Zonguldak Kömür Havzası Taşeron Ocaklar Örneği

*        Eser SandıkcıGelişen Teknoloji ve Artan Sömürü Karşısında Emek Eksenli Bir Çalışma Psikolojisi Mümkün mü?

 

“Osman İşçi” Oturumu: Hacettepeli Eğitim Sen’lilerin Hayalinden Gerçeğe:

Kolektif Bir Kitap Yazmak, Yazarak Direnmek (C Salonu)

Oturum Başkanı: Haşim Karaman

*        Hakan Mıhçı – 1995’den Günümüze Hacettepe Üniversitesinde Öğretim Elemanlarının Sendikal Örgütlü Mücadelesi: Anılar, Gözlemler ve Bir Bilanço Denemesi 

*        Sibel Özbudun – Kadın Akademisyenler: “Bir Başarı Öyküsü” mü? 

*        Sedat YağcıoğluKampüslerin Renkleri Nerede: Siyah – Beyaz Heteroseksist Kampüslerden Rengârenk LGBT Dostu Kampüslere Doğru Tespitler ve Öneriler

*        Barış Mutluay – 1990’lar Türkiye’sinde Sol-Öğrenci Hareketlerinin Arkaplanı : ’96 Öğrenci Koordinasyonları ve ‘Yeni Sol’ İzleri 

*        Selda Taşdemir Afşar – Akademisyenlerin Çalışma Yaşam Kalitesini Hacettepe Üniversitesi Üzerinden Okumak

 

13.30     A4 Oturumu: Ataerkil Kapitalist Toplumda Kadın Emeğinin Görünümleri

Oturum Başkanı: M. Meryem Kurtulmuş

*        Melda Yaman Öztürk – Ataerkil Kapitalist Toplumda Cinsel İşbölümü: Tarihsel ve Kavramsal Bir Çözümleme

*        Özgün Akduran – Kapitalizm ve Ataerkillik İlişkisinde Üç Sektör: Hane, Devlet, Piyasa 

*        Esin Candan ve Semiha Özalp Günal – Tarımda Kadın Emeği

*        Aslı Davas – Çalışan Kadınların Bakış Açısından Sağlık Sektöründe Yaşananlar

*        Meltem Çiçeklioğlu – Neoliberal Sağlık Politikalarının Kadın Sağlığına Etkisi 

*        Nuray Ergüneş – Sosyal Politikada Dönüşümün Etkilerini Biz Kadınlar Nasıl Yaşıyoruz? 

*        Nurcan Özkaplan – Ev Teknolojisi ve Kadın İş Yükü 

*        Fatma Genç ve Çağrı Kaderoğlu Bulut İnşaat Mühendisliğinde Kadın Çalışanların Durumu Üzerine Bazı Gözlemler 

 

B4 Oturumu: Yeni Üretim Süreçleri / Teknolojileri

Oturum Başkanı: Mehmet Türkay

*        Zerrin ArslanEmek Yoğun Üretimden Sermaye Yoğun Üretime: Mobilya Sektöründe Emek Süreçleri

*        Z. Ebru Aksoy, Sevinç Ateş, Ali Gökmen ve Evren Yılmaz Tekin Sıkıştırılmış Toprak Doğal Yapı Tekniği ve Üretim Süreci Üzerine Bir Deneme

*        Esra Oğuz Su Hakkı Çerçevesinde Su Sorununun Kent Yoksulları Üzerine Etkisi

*        Utku ZırığÇeşmelerden Plastik Şişelere İçme Suyu: “Teknolojik İlerleme” mi, “Metabolik Yarılma” mı?

 

C4 Oturumu: Gölgeden Çizgiye Mizah ve Eleştiri

Oturum Başkanı: Doğan Emrah Zıraman

Çerçeve Sunuş: Ahmet Sipahioğlu Büyüklerimize Atılan Çelmeler

*        Hüseyin ÖntaşKitle İletişim Araçları Teknolojisindeki Değişimin Toplumsal Yapıya Etkisine Örnek Olarak Çizgi Filmler ve Şarkılar 

*        Peri Efe ve Ahmet AkşitKaragöz/Karagiozis Örneğinde Uluslaşma Sürecinde Sisteme Dâhil Olma ve Olmama 

 

15.30     B5 Oturumu: İnsan, Doğa ve Felsefe

Oturum Başkanı: Ersin Vedat Elgür

*        Deniz Zengin, Duygu Akdoğanbulut, Mehmet Çelik, Bora Sarıca, Serhat Ertuğrul – Homo Sapiens’in Doğa Algısı 

*        Selçuk ArtutVeri ile Nesneselleşen Gerçeklik: Teknoloji Meta-Realite ve Materyalite Arasındaki Pusula 

*        Göksun YazıcıOrtak Bağlayanların En Büyüğü: Sub Specie Aeternatis (Sonsuzluğun Bakış Açısından) Dünya 

*        İvan Ergiç Toplumda Sosyal-Darwinizm ve Piyasa Toplumunda Varoluş Mücadelesi

 

C5 Oturumu:  Kapitalizmin Bilim-Teknoloji Üzerindeki Tahakkümü ve

Kapitalist Üretimin Örgütlenişi

Oturum Başkanı: Hacer Ansal

Çerçeve Sunuş: Hacer Ansal – Bilim ve Teknolojide Kapitalizmin Tahakkümü ve Tahakkümsüzlüğün Koşulları

*        Emek Göksu Durmuşoğlu – Kapitalizmin Bilim ve Teknoloji Üzerindeki Tahakkümü; Bir Örnek Nanoteknoloji 

*        Erhan Esen – Üretimin Örgütlenişinin Dünü, Bugünü ve Yarını 

*        Cemre Can Aşlamacı – Üretimin Örgütlenmesinde Psikoloji Disiplininin Rolü: Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

 

18.00     A6 Oturumu: Kapitalizmin Kıskacında Afet ve Toplum: Van Örneği

Oturum Başkanı: Zuhal Okuyan

*        Gündüz Akagündüz – 7,2 72. Gün Van (görsel sunum) 

*        Handan Tunç Van Depremine Ulusal Medya Yaklaşımının Sosyal Sorumluluk Bağlamında Analizi 

*        Aysel Tekerek Depremden Çok Önce Sarsılan Van 

*        Selahattin Parıltı Depremde Öğretmen Olmak 

*        Zeynep Beşpınar Karaoğlu Kadınların Depremi: Depremler Vanlı Kadınların Yaşamlarını Nasıl Etkiledi?

 

8 Eylül Cumartesi (Karaburun)

10.00     A7 Oturumu: Marxizmde Teknoloji Tartışmaları

Oturum Başkanı: Ahmet Haşim Köse

*        Fevzi Özlüer ve Ilgın ÖzkayaTeknodeterminizmin Ekoloji Politiği 

*        Engin Karabudak ve Erol YıldırımTeknolojinin Diyalektiği: Günümüz Teknolojisinin Marksist Bakış Açısından Analizi 

*        Demir Küçükaydın – Marksizm’e İlerlemecilik ve Tekniği Tarafsız Görme Eleştirilerinin Eleştirisi 

*        Mehmet Yetiş – Gramsci ve Amerikanizm-Fordizm: Sınıf, Teknoloji ve Hegemonya 

 

B7 Oturumu: Değişen ve Değiştiren Sanat

Oturum Başkanı: Ufuk Tambaş

Çerçeve Sunuş: Eren BuğlalılarSanatta Anlamın Gerçek Yaratıcıları: Halk Kitleleri

*        Eda Aslı Şeran – Yasama Tiyatrosu: “Mutlu Olmak İçin Cesaretli Olun!”

*        Burak BakırGünümüzde Sinemanın Politik Geri Çekilişi

*        Dilşad TaşdelenlerBilim ve Teknolojideki Gelişmelerin Doğaya Etkileri Üzerine Eleştirel Yaklaşımlara Çağdaş Sanattan Örnekler

*        Serenay Şahin Etkileşimli Sanat Yapıtı ve Yeni Açık Alan Reklam Stratejileri

C7 Oturumu: Kapitalizm, Küreselleşme, Gelişme

Oturum Başkanı: Yüksel Akkaya

*        İzzettin Önder ve Aynur UçkaçGeç Gelişen Ekonomilerde Teknoloji Konusu 

*        Özgür Öztürk – Sürdürülebilir Kalkınma Ne Kadar Sürdürülebilir?

*        Songül Sallan Gül ve Fatih Kahraman – Yeni Yoksulluğun Çevresel Risklerini Neo-liberal Küreselleşme Üzerinden Okumak 

*        Serap Sarıtaş ve Serter Oran – Toplumun Doğası, Doğanın Teknolojisi: Kürt Kâğıt Toplayıcıları Üzerine Bir Çalışma 

*        Çağla Diner ve Semiha ArıBatman’da Mikrokredi Programı ve Sosyal Girişimcilik Meselesi

13.30     A8 Oturumu: Ekoloji Bağlamında Kapitalizm vs Sosyalizm

Oturum Başkanı: Aydın Gelmez

*        Adnan AvcıKapitalizmin Ekolojik Algısı(zlığı)

*        Vefa Saygın ÖğütleEkolojik Marksizm’in Teorik Dayanakları: Doğa ve Toplum Ne Türden Gerçekliklerdir? 

*        Zafer ÜlgerEkolojik-Ekonomi Literatüründe Enerji-Değer Tartışması

*        Hande Atay ve Ethemcan TurhanEkososyalizm: Bugüne ve Geleceğe Dair Siyasi Bir Tahayyül

*        Stefo Benlisoy Ekososyalist Stratejinin İnşası ve Ekolojik Devrim

B8 Oturumu: Medya ve İktidar

Oturum Başkanı: Sevilay Çelenk

*        Uğur Yağan ve Gülseren AdaklıSosyal Medya Tartışmaları Bağlamında Teknoloji ve Kapitalizm 

*        Sercan Kıyak Korsan Partisi: Dijital Yeniden Üretim Çağında Politika 

*        Doğan Emrah Zıraman İnternette “İllegal” Mücadele: RedHack 

*        Erkan Karabay Kürt Toplumsalında Bir Değişim Dinamiği Olarak Kürt Medyası 

*        Nurettin Öztatar Sermaye İktidarları İçin Kültür, Politika Taşıyıcısı-Yayıcısı Olarak Medya: Gerçek Yalanlar

C8 Oturumu: Doğa ve Toplumun Bir Kesişme Yeri Olarak Mevsimlik Tarım İşçiliği

Oturum Başkanı: Kuvvet Lordoğlu

*        İclal Ayşe Küçükkırca Etnisite, Toplumsal Cinsiyet ve Sınıf Ekseninde Mevsimlik Kürt Tarım İşçileri

*        Sidar Çınar – Kırsal Dönüşümün Kayıp Sonucu Olarak Mevsimlik Tarım İşçisi Kadınlar

16.00     A9 Oturumu: Kapitalizm ve Mekân

Oturum Başkanı: Nida Kamil Özbolat

Çerçeve Sunuş: Necati Uyar 

*        İrfan MukulMekânsal Neoliberalizm Bağlamında Kentsel Dönüşüm

*        Esra Sert AkifoglouKapitalizm Kıskacında Doğayı Dönüştüren Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Pratiklerinin Karşılaştırılması

*        Sevgi Canpolat – Kentin Haleti Ruhiyesi: Kapitalizmin Ürettiği Bireyin Psikologların Bakışıyla Betimlenmesi

*        Çiğdem YelTrakya’ya Yığılan İstanbul

*        Arzu Erdinç ve Pervin ŞenolTurizm Kıskacında Doğal Mekânlar: Tüketim Mekânlarının Yaratımı

B9 Oturumu: Sermaye, Toplum ve Sağlık

Oturum Başkanı: Aslı Davas

*        Deniz Akgün – Üretim İlişkileri ve Sağlık 

*        N. Bülay Doğan – İlaç Sektöründe Fikri Mülkiyet: Bir İlerleme İmkânı mı, Yeni Rant Biçimleri mi? 

*        Ayhan Bilgin Biyopolitik ve Sağlık

*        Adile Arslan Avar – Doğanın Metalaştırılmasında Son Uğraklar: Yaşambilimlerinde Genetikleştirme ve Biyoteknolojiler 

C9 Oturumu: Kapitalizmin Kuşatması Altında Küba:

Farklı bir Doğa–Toplum–Teknoloji Yaklaşımı

Oturum Başkanı: Semiha Günal

*        Esin SaraçoğluKızıl Küba’nın Yeşil Devrimi

*        Nahide ÖzkanToplum Sağlığının Hizmetinde Bilim ve Teknoloji: Küba’da Biyoteknoloji Deneyimi

*        Ethem Torunoğlu ve Tezcan Eralp Abay Küba’da Çevre Politikaları ve Sürdürülebilir Gelişme

*        M. Onur Çuvalcı ve N. Göksun ÖzhanKüba’da Afet Yönetimi

 

9 Eylül Pazar (Mordoğan)

10.00     A10 Oturumu: Neoliberal Tâhkim: AKP

Oturum Başkanı: İzzettin Önder

*        Polat S. AlpmanNeoliberal Kalkınma İdeolojisi ve Ekoloji-Politik Eleştirinin İmkânı 

*        Yasin DurakDinî Şefin Ütopyası 

*        Çağla Pınar Tunçer ve Nahide Konak“İsraf”tan “Refah”a: Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti’nin Çevre Söylemi 

*        Oğuz OyanAKP Vahşi Kapitalizminin Kıskacında Doğa-Toplum ve Kentler

*        Lami Özgen – Son 10 Yılda Kamu Çalışanları Sendikal Mücadelesi

B10 Oturumu: Tarımda Neoliberal Erozyon

Oturum Başkanı: Umut Ulukan

Çerçeve Sunuş: Yaşar Uysal – Neoliberal Politikaların Dünyada ve Türkiye’de Tarıma Yansımaları 

*        Ayşe KoçakÇiftçi Destekleme Sistemi ve Tarım Reformu Siyasal İktisadı: Türkiye Tarım Politikalarının 2000 Sonrası Dönemde Dönüşümü

*        Mine ŞirinHayvan Yemlerine Yapılan Kimyasal Müdahaleler ve Etkileri: Tavuk Yemi Örneği

*        Sabri Karadoğan ve Aşir YamanGeri Gelmemek Üzere Kaybolup Giden Tarım Topraklarımız (Elazığ Ovası ve Uluova Örneği)

C10 Oturumu: Üniversitede Neoliberal Çöküş

Oturum Başkanı: Hakan Mıhçı

*        Atilla Göktürk Kamu Yönetiminde…! Üniversite 

*        Süleyman UlutürkYeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımı, Performans Esaslı Bütçeleme ve Üniversitelerde Performans Uygulaması

*        Aslı Odman ve Hakan Arslan Üniversite-Sermaye İşbirliği mi? Kar Amaçlı Üniversite Şirketleri ve Laureate/Bilgi Örneği 

13.00     A11 Oturumu: Çalışma Grupları Sunumu

Oturum Başkanı: Özge İzdeş

*        Kentsel Dönüşüm, Kentsel Kimlik ve Mekân Algısı

*        Kapitalist Modernleşmede Tahakkümün Çeşitli Yüzleri

*        Hukuk ve Teknik Bağlamında Kent ve Çevre Davaları

*        Ekofeminizm

*        HES’ler, Belgeseller, Mücadele

 

B11 Oturumu: Poster Sunumları

Oturum Başkanı: İlker Özdemir

*        Fethi Demir – Dersim Trajedisinin Romana Yansımasına Bir Bakış

*        Mesure Kaplan – Hazır Gıdalara Karşı Ev Yoğurdu

*        Eda Coşlu – Küresel Isınma ve Ekolojik Yıkım

*        Halil Eşiyok, Cansu Doğan ve Yasin Akdağ – Sürdürülemez Enerji Üretimi ve Doğanın Tahribatı

15.00     Kapanış Oturumu: Kapitalizmin Kıskacında Anayasa Tartışması (A Salonu) 

tutuklu öğrenci ve akademisyenlere ithaf edilmiştir

Oturum Başkanı: Tülin Öngen

*        Selçuk Kozağaçlı – Yasalara ve Hükümetlere (Zulme) Karşı Direnme, Anayasal Bir Hak Olarak Tasarlanabilir mi? 

*        Remzi Altunpolat – Bir “Gökkuşağı Anayasası” Tasavvurundan İzdüşümler 

*        Ayşegül Devecioğlu – Anayasa Süreci Kapitalizme Karşı Mücadele Açısından Nasıl Ele Alınmalı