Kavram ve Gerçeklik Arasında Türkiye


Fuat Ercan

 

Turgut Uyar “Efendimiz acemilik” demişti.

Devamla “Bir taş alacaksınız. Yontmaya başlayacaksınız. Şekillenmeye yüz tutmuşken atacaksınız elinizden. Bir başka taş, bir başka taş daha. Sosyal gerçekliği analiz ederken kavramlara başvururuz. Ama kavramlar gerçeklik karşısında zamanla körelir, işe yaramaz hale gelir. Kavramlar taşlaşır. Taşlaşan kavramlar muhafazakârlığımızdır. Tembelliğimizdir. Gerçekten kaçışımızdır.

Bu buluşmada kavramları toplam somut gerçeklik içinden geçireceğiz.

Somut toplumsal bütün: Türkiye.

Bir fotoğraf; varoluş.

Kavramlar; gerçeklikte sınanacak gerçekliği deşifre edecek avadanlıklar.

Kavramlar acemiliğimiz, Bir taş alacaksın.. Bir kavram taşa biçim verecek. Taş kavrama biçim verecek…

 

Başlıca Okuma Önerileri:

Karel Kosík, Dialectic of the Concrete: A Study on Problems of Man and World

Georg Lukács, “What is Orthodox Marxism”

Georg Lukács, “Moses Hess and the Problems of Idealist Dialectics”

G. Deleuze, Bergsonculuk, Otonom Yayınları