Kongre Programı

Kongre programına buradan (.pdf) ulaşabilirsiniz.

Kongre, üç ayrı binada bulunan salonlarda paralel oturumlar olarak gerçekleşecektir.

Açılış paneli, özel oturumlar ve forumlar ile A1, A2, A3, A4, A5 oturumları Karaburun Belediyesi binasında bulunan Toplantı Salonunda yapılacaktır.

B1, B2, B3, B4, B5 oturumları Belediye binasına 200 metre uzaklıktaki Halk Eğitim Merkezi’nde yapılacaktır.

C1, C2, C3, C5 oturumları Belediye ve Halk Eğitim Merkezi arasında bulunan Karaburun Öğretmenevi Salonunda yapılacaktır.

Oturumlar, her bildiri sahibinin, 15 dakikada sunuşunu yapması, 15 dakikada soru-cevap ve katkıları alması, dolayısıyla 30 dakika süresi olacak biçimde planlanmıştır.

6 Eylül 2007 Perşembe

19:00 – 21:00    Açılış Kokteyli (Mordoğan-Belediye Düğün Salonu)

  Konuşmacılar

  Mordoğan Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR

  Danışma Kurulu adına Ahmet Haşim KÖSE

  Düzenleme Kurulu adına Aydın ARI

7 Eylül 2007 Cuma

10:00 – 10:15    Açılış Konuşmaları (A Salonu)

  Karaburun Belediye Başkanı H.Serdar YASA

  Düzenleme Kurulu adına Nida Kâmil ÖZBOLAT

10:15 – 12:15    Açılış Paneli: (A Salonu)

  Üniversite, Bilim ve Özgürlük

  Konuşmacılar

  Hasan Ünal NALBANTOĞLU (bildiri)

  İzge GÜNAL

  Korkut BORATAV

  Taner TİMUR

12:15 – 13:30    Öğle Yemeği

13:30 – 15:30    Oturumlar A1 / B1 / C1

  A1 Oturumu: Emperyalizm, Bilim ve Politika

  Oturum Başkanı: Sezai TEMELLİ

  Tuncay ALTUĞ

  Doğamızın Biyolojik Zenginlikleri Kapitalist Ülkelerin Arka Bahçeleri mi?

  Arka Bahçeyi Parselliyorlar mı? (özet)

  Onur KARA

  Bilim (Bilimsel Eğitim, Bilimsel Araştırma) ve Politika (İktidar) İlişkisi:

  Türkiye’de Bilim Politikaları (özet)

  Bülent HOCA

  Dışa Bağımlılığın Bilimin Önünde Yarattığı Engeller (özet)

  Erdal AKAS ve Umut AKAS

  Ünlü İki Bilim İnsanının (Einstein ve Feynman’ın) Yaşamları ve Çalışmalarıyla

  Emperyalizm-Bilim İlişkisi Üzerine Bir Deneme (özet)

  B1 Oturumu: Eleştirel Teori

  Oturum Başkanı: Mehmet TÜRKAY

  Ersin Vedat ELGÜR

  Bilime Karşı Bilim ya da Eleştirel Realizm (özet)

  Bora ERDAĞI

  Deneyim ya da “Memento Vivere” Yokluğu (özet)

  İrem TUNÇER

  Bilimin Özerkliğini Althusser’le Düşünmek (özet)

  Ece ÖZTAN

  “İnsanlar Hakkında” Değil, “İnsanlar İçin Sosyoloji” ya da Gündelik Hayatın Sosyal

  Bilimin Sorunsalı Yapılması: Bir Alternatif Yöntemsel Yaklaşım Üzerine (özet)

  C1 Oturumu: Bilimsel Üretim, Akademi ve Sendikalar

  Oturum Başkanı: Cem SOMEL

  H.Yasemin ÖZUĞURLU

  Bilimsel Üretim Sürecinde Kamu Politikalarının Rolü ve Önemi (özet)

  Özlem TEZCEK

  1980 Sonrasında Türkiye’de Bilgi Üretiminin Kurumsal Değişimi:

  TEPAV Örneği (özet)

  Aydın ÖRDEK

  Akademya, Bilim ve Yabancılaşma Üzerine Bir Deneme (özet)

  Mustafa Kemal COŞKUN

  Akademi ve Sendikalar: Bu Tanışıklıktan Ne Çıkar? (özet)

15:30 – 16:00    Çay/Kahve Arası

16:00 – 18:00    Oturumlar A2 / B2 / C2

  A2 Oturumu: Sosyal Bilimlerde Parçalanmışlık:

  Cinsiyetlerin Sınıfı mı, Sınıfların Cinsiyeti mi?

  Oturum Başkanı: Neşecan BALKAN

  Saniye DEDEOĞLU (Çağrılı Konuşmacı)

  Küreselleşme, Kadın Emeği ve Endüstriyel Üretim:

  İstanbul Konfeksiyon Sanayii Örneği (özet)

  Seçil KAYA ve Ferda DÖNMEZ ATBAŞI

  İşgücünün Yeniden Üretiminin Aracı Olarak Annelik (özet)

  Burça KIZILIRMAK ve Meltem KAYIRAN DİKMEN

  Kapitalizm, Kadın Emeği ve Kadına Yönelik Politikaların Çözümsüzlüğü (özet)

  Sevilay KAYGALAK ve Zeynep KILIÇ

  Diyalektik ve Maddeci Bir Feminizm Mümkün mü? (özet)

  B2 Oturumu: Mekân, İletişim ve Hukuk

  Oturum Başkanı: Semahat ÖZDEMİR

  Işıl BAYSAN SERİM

  Mimarlık Bilgisinin “Gizli Gündemi”: Tekno-bilimsel Kozmopolis (özet)

  İrfan MUKUL ve Mehmet Taki YILMAZ

  Bilimin Parçalanmışlığı Karşısında Coğrafya Biliminin Bütünselliği (özet)

  Erdal DAĞTAŞ ve Ömer ÖZER

  Bilimsel Üretim Alanında Bilim-Sermaye İşbirliği ya da Bilim-Halk Yakınlığı:

  İletişim Araştırmalarının Açılımları (özet)

  Jale KARAKAŞ

  Değişen Üretim Sürecinin Değişen Metaları Üzerinde Hukuk “Bilgi Alanının”

  Korsanlığı (özet)

  C2 Oturumu: Bilimsel Bilgi Üretimi, Felsefe ve “İki Kültür”

  Oturum Başkanı: R.Funda BARBAROS

  Ali Hıdır ELİGÜZEL

  Fen Bilgi Alanı ve İnsanî-Sosyal Bilgi Alanı Birliği: Kozmos’un Bilgisi (özet)

  Altuğ YALÇINTAŞ

  Düşünsel Patikalar ve Patolojiler: Düşünce Dünyamızdaki Kazalar,

  Rastlantılar, Tesadüfler ve Bunların Sonuçları Niçin Önemlidir? (özet)

  Övünç CENGİZ ve Emre EBETÜRK

  Tümelden Tikele: Bilim, Felsefe ve Kapitalizm (özet)

  Şükrü NİŞANCI ve Onur AYDA

  Sorgusuz Bir Bilim Neye Yarar: Bilmi-Yorum (özet)

18:30 – 20:30    “Ulus Baker” Anma Oturumu (A Salonu)

  Konuşmacılar

  Ersan OCAK

  Nilgün TOKER

  Adile ARSLAN AVAR

21:00               Kuyucak Plajı’nda Buluşma

8 Eylül 2007 Cumartesi

10:00 – 12:00    Oturumlar A3 / B3 / C3

  A3 Oturumu: Sokağın Bilgisi – Deneyimler

  Koordinatörler: Yücel ÇAĞLAR ve Barış ALPASLAN

  Oturum Başkanı: Yücel ÇAĞLAR

  Mustafa ANT

  Finike Pazarcı Esnafı Dayanışma Derneği Deneyimi (özet)

  Metin BURAK

  Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası (BATİS) Deneyimi (özet)

  Ayla YILMAZ

  Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi (KİGEM) Deneyimi (özet)

  Ali Kazım ÖZ ve Bayramali ŞENTÜRK

  Bademler Köyü: Tarımsal ve Kültürel Kalkınma Deneyimi (özet)

  Semahat ÖZDEMİR

  Karaburun Yarımadası Deneyimi (özet)

  B3 Oturumu: Piyasa, Savaş, Teknoloji ve Ekonomi

  Oturum Başkanı: Eyüp ÖZVEREN

  Gülnur ELÇİK

  Savaşın Bilimi (Teknolojinin “Rasyonelleştirilmesi” Deneyimi) (özet)

  Mehmet Gürsan ŞENALP

  Toplum Mühendisliği Olarak İktisadın Ulusötesileşmesi mi?

  Ulusötesi Tarihsel Blok Oluşumu mu?(özet)

  Serdal BAHÇE (Çağrılı Konuşmacı)

  Sistemler Arası Savaşın Aracı Olarak İktisatçı (özet)

  Adem ÇAYLAK ve Hüseyin BARAN

  Kapitalist Hegemonyanın Yeni Meşrulaştırım Biçimi:

  Projeleşen Toplum (özet)

  C3 Oturumu: Üniversite, Fikrî Mülkiyet ve Liyakat Sistemi

  Oturum Başkanı: Tayfun ÖZKAYA

  İhsan Ercan SADİ ve Dilek ÇETİN

  Fikrî Mülkiyet Hakları Çerçevesinde Türkiye ve Dünya’da

  Bilimsel Üretim Süreçleri (özet)

  Nilgün FEHİM-KENNEDY ve Serpil ÖZALOĞLU

  Üniversitede Öğretme-Öğrenme Sürecinde İktidar İlişkileri – Bir Değişim Önerisi

  (özet)

  Armağan ÖZTÜRK

  Bilimde Kapitalist Rasyonelliğin Enstrümanları: Referans Sistemi ve

  Liyakat Ahlakı Üzerine Eleştiriler (özet)

12:00 – 13:30    Öğle Yemeği

13:30 – 15:30    Oturumlar A4 / B4 / C4

  A4 Oturumu: Bilimsel Üretim Süreçleri ve Bir Kurum Olarak Tıp ve Sağlık

  Koordinatörler: Zuhal OKUYAN ve Feride AKSU

  Oturum Başkanı: Zuhal OKUYAN

  Serdar DEMİRGÖREN

  Tıpta Temel Bilimler ve Gündelik Yansımaları (özet)

  Onur HAMZAOĞLU

  “Sağlık Hakkına Hayır!”(özet)

  Mustafa SÜTLAŞ

  Hasta Hakları ve Tıp (özet)

  Feride AKSU

  Dünya Ticaret Örgütü: Sağlık ve Tıp Bilimine Yansımaları (özet)

  Zeki GÜL

  Tıbbın Kötüye Kullanımı: Savaş Endüstrisi ve İnsan Hakları İhlalleri (özet)

  B4 Oturumu: Bilgi, Bilim ve İktidar

  Oturum Başkanı: Fuat ERCAN

  Kazım Tolga GÜREL

  Tarihte Bilgi ve İktidar İlişkisi Üzerine Bir İnceleme (özet)

  Necdet C. ALDEMİR ve Begüm KÖSE

  Kim İçin ve Ne İçin Bilim? (özet)

  Gültekin AKARCA

  Bilimde Taraf Olmak (özet)

  Eylem ŞEN

  Kapitalist Toplumda Bilimsel Üretim Süreçlerinin Sınırlılıkları ve

  Bunları Aşmaya Dönük Ne Yapmalı? (özet)

15:30 – 16:00    Çay/Kahve Arası

16:00 – 18:30    Forum: (A Salonu)

  Dünyada ve Türkiye’de Bilimsel Üretim Süreci:
  Toplumsal ve Kurumsal Biçimleri
  Söz Dağıtanlar: Nihat KOÇYİĞİT ve Nida Kâmil ÖZBOLAT

19:00 – 20:00    Şiir Dinletisi: (A Salonu)

Şeyh Bedreddin Destanı – Özgür Tiyatro

20:30               Kongre Yemeği (Albatros Restoran)

9 Eylül 2007 Pazar

10:00 – 12:30    Oturumlar A5 / B5 / C5

  A5 Oturumu: Bilimsel Üretim ve Uygulama Sürecinde TMMOB

  Koordinatör ve Oturum Başkanı: Kamil Okyay SINDIR

  Tartışmacı: Ahmet ÖNCÜ

  Kamil Okyay SINDIR

  Bilimsel Bilginin Yaşamsal Değeri ve TMMOB (özet)

  Ahmet Tuncay KARAÇORLU

  Bilimsel Üretim Süreci ve Meslek Odaları (özet)

  Gülşen IŞIK

  Toplumsal Yapı İçinde Meslek Örgütleri (özet)

  M.Faruk İŞGENÇ

  İnsan-Doğa-Çevre Etkileşiminde Meslek Odalarının Rolü (özet)

  Tayfun ÖZKAYA

  Bilgi-Teknoloji Üretiminde İktidar Sorunu ve Katılımcı Araştırma (özet)

  B5 Oturumu: Eğitim Bilimleri

  Oturum Başkanı: Yaşar UYSAL

  Tartışmacı: Fuat ERCAN

  Ferda UZUNYAYLA

  Eğitim Ne İçin ve Nerede Şekilleniyor? (özet)

  Seçkin ÖZSOY (Çağrılı Konuşmacı)

  Eğitim Bilimcinin Politik İşlevi ve Sorumluluğu: “Yaratıcı Özyıkım” (özet)

  L.Işıl ÜNAL

  Yapageliyor Olmanın Rahatlığını Duymak:

  Türkiye’de Eğitim Bilimcilerin “Eğitilmiş”lik Hâli (özet)

  Sabri GÜNGÖR

  Eğitim Bilimcilerin Metodolojist Yanılsamaları (özet)

  C5 Oturumu: Modernizm-Postmodernizm

  Oturum Başkanı: Beno KURYEL

  Yıldız AKPOLAT

  Devrimci Burjuvanın Ütopyası Olarak Aydınlanma Felsefesi ve

  Muhafazakârlaşan Burjuvanın İdeolojisi Olarak Pozitivizm ve Pozitivist Sosyoloji

  (özet)

  Hasan AYDIN ve Mehmet Taki YILMAZ

  Metafizik Çağına Dönülürken Modern Bilime Yönelik

  Postmodern Eleştiriler ve Felsefî Değeri (özet)

  Ayşe MERMUTLU

  Başlık Yerine: Düşünümselliğe Dair Düşünüm ya da

  Bazı Soru Kiplerinin Lüzumsuzlaşması Üzerine (özet)

12:30 – 13:30    Öğle Yemeği

13:30 – 16:30    “Kapital’in 140. Yılı” Özel Oturumu: (A Salonu)

  Bugünü Marx’la Anlamak

  Oturum Başkanı: Ahmet Haşim KÖSE

  Konuşmacılar

  E.Ahmet TONAK

  İşaya ÜŞÜR

  Korkut BORATAV

  Nail SATLIGAN

16:30 – 17:00    Çay/Kahve Arası

17:00               Kapanış Forumu: (A Salonu)

  Bilimci Ne Yapmalı?
  Söz Dağıtanlar: Barış ALPASLAN ve Aydın ARI