Kongre Programı

 

4 Eylül 2008 Perşembe 

9:00 – 16:30 Çalışma Grubu Toplantısı (Mordoğan Belediyesi)

“Günümüzde ‘İçiyle Dışıyla’ Üniversite”

Bazı Üniversitelerden Farklı Disiplinlerden Bir Çok Üniversite Öğrencisi

Koordinatör: Aydın Arı

(Katılım çağrısı ve amaç) – (Çalışma programı)

10:00 – 16:30 Çalışma Grubu Toplantısı (Karaburun Merkez)

“Bir Mücadele Alanı Olarak Mekân”

İMECE (İstanbul), Kentsiz (Ankara), Net ve Gündem Belirleyen (İzmir) ve Karaburun Bilim Kongresi Düzenleme Kurulu

(Katılım çağrısı) – (İçerik) – (Çalışma programı)

10:30 – 16:30 Çalışma Grubu Toplantısı (Mordoğan Belediyesi)

“Toplumsal Mücadeleler Karşısında Akademinin Konumu”

İrem Tunçer, Meral Akbaş, Atakan Büke, Görkem Dağdelen, Alaattin Oğuz, Selda Tuncer, Irmak Karademir

Koordinatörler: Cem Terzi ve Ahmet Öncü

(Amaç)

10:30 – 12:30 Forum I. Oturum (Karaburun Merkez)

“Karaburun Yarımadası’nda Zeytincilik”

Koordinatör: Yücel Çağlar

13:15 – 16:00 Forum II. Oturum (Karaburun Merkez)

“Karaburun Yarımadası’nda Zeytincilik”

17:00 – 17:45 Açılış Konuşmaları (Mordoğan Belediye Salonu)

Düzenleme Kurulu adına Aydın ARI

Mordoğan Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oğuz OYAN

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU

TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Prof. Dr. Feride AKSU

TMMOB İzmir İKK Sekreteri Ferdan ÇİFTÇİ

Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Ali KILIÇ

Karaburun Belediye Başkanı H.Serdar YASA

17:45 – 20:15 Açılış Oturumu (Mordoğan Belediye Salonu)

Kapitalizmi Anlamak

Yürütücü: Yücel ÇAĞLAR

Ahmet ÖNCÜ – Kapitalist İktidar Bağlamında Kabullenmenin ve

Mücadelenin Toplumsal Alanı Olarak Gündelik Yaşam

Cem TERZİ – Yaşam Hakkı

Ahmet Haşim KÖSE – Kapitalizmin Bugünü: Küresel Kriz, Küresel Sefalet

Sungur SAVRAN – Kapitalizmin Yeni Dönemi ve Sosyalist Politika

5 Eylül 2008 Cuma

10:00 – 12:30 Oturumlar A-1 / B-1 / C-1

A-1 Oturumu: Kadın Emeğinin Değişen Yüzü (özet)

Yürütücü: Meltem KAYIRAN

Nurcan ÖZKAPLAN

Duygusal Emek: Kadın Emeğinde Metalaşmanın Yeni Yüzü (özet) – (bildiri)

Başak ERGÜDER

Küçük Üretim, Birikim ve Kadın Emeği: Mikro Kredi Uygulaması (özet) – (bildiri)

Temmuz GÖNÇ ŞAVRAN

Enformel Hizmet Sektöründe Çalışan Yoksulların Cinsiyete Göre Farklılaşmaları (özet) – (bildiri)

Fatma GENÇ, Beren KORAMAZ ve Hatice AZTİMUR

Enformelleşme Sürecinde Kadın Emeği:

Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde İşçileşen Kadınlar (özet) – (bildiri)

B-1 Oturumu: Doğudan Arayışlar

Yürütücü: Eser AFŞAR

Elif UYAR (özet)

Türkiye’den Doğuya Bakışlar

Mehmet BEKAROĞLU

Siyasal İslam’ın Dönüşümü (özet)

Hayri KIRBAŞOĞLU

İslamî Bir Direniş Teolojisinin İmkânı (bildiri)

Cem SOMEL

Kapitalizm, Emperyalizm ve Huruç üzerine (özet)

C-1 Oturumu: Farklı “Ölçeklerde” Bugünü Anlamak: Kapitalizm ve Mekân

Yürütücü: Ömer SELVİ

Çerçeve Sunuş: Ulaş KILIÇKAYA, Nida Kamil ÖZBOLAT ve Ömer SELVİ

Eleştirel Çalışmalarda Güncel Bir Boyut Olarak Mekân

Ferit Serkan ÖNGEL ve Kurtul GÜLENÇ

Otoriterizm-Özgürlükçülük Gerilimi Bağlamında Mekân, Hegemonya ve Strateji (özet) – (bildiri)

Emel AKIN

Kapitalist Çarkın Bir Dişlisi: Konut (özet) – (bildiri)

Ayşe Berna UÇAROL KILINÇ

Plaza Komplekslerinin Mekânsal Örgütlenmesi (özet) – (bildiri)

Ünsal Doğan BAŞKIR

Dışlanmışların Sistemle Siyasal Bir İlişki Biçimi Olarak Kamp ve Getto (özet) – (bildiri)

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği

13:30 – 15:30 Oturumlar A-2 / B-2 / C-2

A-2 Oturumu: Bugünün İdeolojik Yeniden üretimi

Yürütücü: Nilgün TOKER

Çerçeve Sunuş: Nilgün TOKER

İdeolojiyi Düşünmek

Davetli Konuşmacı: Fuat ERCAN

Bugün, Bugünlerde, Her Gün, Bir Gün

Ersin Vedat ELGüR

Bugünü Anlamak: Onto-Politik Bir Çaba (özet) (bildiri)

Davetli Konuşmacı: Burak BAKIR

Kültürel/Simgesel Olarak İdeolojinin Yeniden üretimi

B-2 Oturumu: Gündelik Hayatın Dönüşümü I

Yürütücü: Ahmet ÖNCÜ

Güven SELÇUK

Bugünü “Serbest Zamanın Dönüşümü” Üzerinden Anlamak (özet) – (bildiri)

Aksu AKÇAOĞLU

Tüketimci Özne (özet) – (bildiri)

Özlem AVCI

Tüketim Nesnesi Olarak Tesettürün Dönüşümü (özet) – (bildiri)

Halil Emre DENİŞ

Kahvehanelerin Kentteki Sosyal Yaşam Üzerindeki Etkileri ve Değişimi (özet) – (bildiri)

Kazım Tolga GÜREL

Postmodern Ahlâk ve Evlilik (özet) – (bildiri)

C-2 Oturumu: Yeni Metalaşma Süreçleri

Yürütücü: E.Ahmet TONAK

Erdinç SEZGİN

Sosyobiyoloji: Sömürünün Yeni Bilimsel Avukatı

(Yoksa Kapitalizmin Yeni Vukuatı mı?) (özet) – (bildiri)

Emire ELMAS, Emine AYHAN, Memet Ali DÖNMEZ ve Özgür NARİN

Biyoetik ve Genlerin Mülkiyeti (özet) – (bildiri)

Tülay TEKİN YILMAZ

Cezaevlerinin Özelleştirilmesi (özet) – (bildiri)

15:30 – 16:00 Çay/Kahve Arası

16:00 – 18:30 Oturumlar A-3 / B-3 / C-3

A-3 Oturumu: Emek

Yürütücü: Mehmet TÜRKAY

Özgür NARİN

Bugünü Anlamamak: Üretimde Teknoloji Artıyor,

Ama Çalışma Saatleri de, İşsizlik de Artıyor (özet) – (bildiri)

Özgür MÜFTÜOĞLU ve Yasemin ÖZGÜN ÇAKAR

AB Emek Politikalarının Tarihsel Dönüşümü Çerçevesinde Türkiye’nin AB Serüveni (özet) – (bildiri)

Süleyman ULUTÜRK ve Kutlu DANE

Kapitalist Devletin Dönüşümü, Metalaşma ve Sosyal Güvenlik “Reformu”:

Ülke Örnekleri ve Reformun Geleceği (özet) – (bildiri)

Özge Pınar SARP

Uluslararası Market Zincirlerinde Yeni İşçilik Örüntüleri: Ankara Praktiker Örneği (özet) – (bildiri)

Servet GÜN ve Taner AKPINAR

Sosyal Cinayetler (özet) – (bildiri)

B-3 Oturumu: Merkez Sağ, Siyasal İslam ve AKP (özet)

Yürütücü: Aykut ÇELEBİ

Çerçeve Sunuş: Aykut ÇELEBİ

Bir İktidar Modeli Olarak AKP

Celil KAYA

Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Yeniden Yapılandırılması Süreci ve AKP’nin Rolü (özet) – (bildiri)

Eren ÖZCAN

Türkiye Sağı Kapsamında Merkez-Çevrenin Sınırlarını Aşmak (özet) – (bildiri)

Sercan SAYDAM

Türkiye Merkez Sağının Kürt Politikasında Geçirdiği Dönüşümler

ve AKP’nin Kürt Politikası (özet) – (bildiri)

Onur YILDIZ

Siyasal İslam, Neoliberalizm ve Yeni Sağ:

AKP Üzerine Siyasal Bir Gözden Geçirme (özet) – (bildiri)

Burcu CANAR

Özgürlüğe Kapatılmanın Özgül Ağırlığı: Türban (özet) – (bildiri)

Erkan ALTUNER

Türbana Sol’dan Bakmak ya da Sol’a Türbandan Bakmak:

Özgürlükçü, Liberal “Sol” ve Diğerleri… (özet) – (bildiri)

C-3 Oturumu: Değişen Dünya / Değişmeyen Öteki

Yürütücü: Suavi AYDIN

Abdurrahim ÖZMEN

Farklılıkları “Anlamak” (özet) – (bildiri)

Senem SÖNMEZ SELÇUK

Değişen Bugünün Değişmeyen Gerçeği: Milliyetçilik (özet) – (bildiri)

Kubilay MUTLU ve Nilay MUTLU

Küreselleşme ve Yerellik: Kültür Üzerine Makro ve Mikro Düalizmler (özet) – (bildiri)

Nezahat ALTUNTAŞ ve Hatice KARAÇAY ÇAKMAK

Feminizm, “Kesişen Mikro Farklılıklar” ve Türkiye (özet) – (bildiri)

Sevil ÖZÇALIK

Ötekileşme ve İşlevleri (özet) – (bildiri)

Gül YAŞARTÜRK

Türkiye’nin ve Türk Sinemasının Rumları (özet) – (bildiri)

Medyan KARAER

II. Meşrutiyet Döneminde Siyasal Yaşamda Ermeniler ve İktidarla Olan İlişkileri (özet) – (bildiri)

6 Eylül 2008 Cumartesi

10:00 – 12:30 Oturumlar A-4 / B-4 / C-4

A-4 Oturumu: Sağlıkta Piyasa Metaforu

Belgesel Gösterimi ve Tartışma

Yürütücü: Feride AKSU

Sunuşlar: Onur HAMZAOĞLU

Cem TERZİ

B-4 Oturumu: “Küreselleşme”, Ulus, Ulus-Ötesi ve Mücadele

Yürütücü: Eyüp ÖZVEREN

Çerçeve Sunuş: Taner TİMUR

Uluslaşma, Ulus-Devlet ve Küreselleşme

Aydın GELMEZ

Ulus-Devletin Bugünü Üzerinden Kapitalizmi Anlamak (özet) – (bildiri)

Fatma Ülkü SELÇUK

Mafyanın Güçlenen Eli, Sermayedarlar ve Devlet (özet) – (bildiri)

Gökçer ÖZGÜR ve Hüseyin ÖZEL

Kapitalizm, Küreselleşme ve Yerelleşme: Sermayenin Gerçek Boyunduruğu (özet) – (bildiri)

Mehmet Gürsan ŞENALP

1990’lardan Günümüze Ulus-Ötesi Mücadeleler:

Latin Amerika ve Türkiye Örnekleri (özet) – (bildiri)

Örsan ŞENALP

İnşanın Öznesi ve Öznenin İnşası (özet) – (bildiri)

C-4 Oturumu: Ütopya ile Piyasa Arasında Sanat

Yürütücü: Emel YUVAYAPAN

Barış YILDIRIM

Bugüne Sanatla Bakmak (özet) – (bildiri)

Özgür BAŞKAYA

Piyasa, Sanat-Sanatçı ve Amatörlük üzerine (özet) – (bildiri)

Gökhan ERKILIÇ

Sinema… Bugünü Anlamak İçin (özet) – (bildiri)

Burak TAMAÇ

İktidarın Yeniden Üretim Aracı Olarak Belgesel Filmler (özet) – (bildiri)

Serkan DİRLİK

Ursula Kroeber Le Guin’in Ufku Aklımıza Neler Sesleniyor? (özet) – (bildiri)

Sırma ALTUN

Karaltı: Ece Ayhan Karası ve Yeraltı Edebiyatı (özet) – (bildiri)

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği

13:30 – 15:30

A-5 Oturumu: Farklı Bir Dün: Latin Amerika ve Sosyalizm

Yürütücü: Zuhal OKUYAN

Al CAMPBELL (Utah Üniversitesi)

21. Yüzyılda Sosyalizm Deneyimleri

Çevirmen: Sungur Savran

Ernesto Gómez ABASCAL (Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi)

Küba Devriminin Tarihî Deneyimi

Çevirmen: Ebru Karacaoğlan

15:30 – 16:00 Çay/Kahve Arası

16:00 – 18:30 Oturumlar A-6 / B-6 / C-6

A-6 Oturumu: Sokağın Bilgisi / Sınıf Mücadelesi

Yürütücü: Erkin BAŞER

Erdoğan YILDIZ

İstanbul’da Kentsel DÖnüşümün Tezahürü: Küçük, Ama Anlamlı

Bir Planlama Deneyimi Olarak Gülensu Gülsuyu Örneği (özet)

Hüseyin ÜNLÜ

Üniversitede Taşeronlaşma ve Mücadele: DEÜ Deneyimi (özet)

Barış AŞAN

Kocaeli Üniversitesi’nde Grev Var (özet)

Ömer Seyfettin ATILGAN

YÖRSAN’da Direniş, Susurluk’ta Bayram Var (özet)

Hakkı DEMİRAL

Tersaneler Gerçeği (özet)

B-6 Oturumu: Bugünün (Yeniden) Yapılanmasında Eğitimin İşlevi

Yürütücü: İzge GÜNAL

Osman GÜLMEZ

Eğitimin Pratik İdeolojisi Olarak Metodolojik Bireyciliğin Eleştirel Bir Çözümlemesi (özet) – (bildiri)

Yeşim KASAP ÇETİNGÖK

Türban Söylemi ve Bologna Süreci (özet) – (bildiri)

Yalçın ÖZDEMİR

Prometheus’un Çaldığı Ateşten Panopticon’a Teknoloji ve Eğitimde

Teknoloji Kullanımına İlişkin Eleştirel Bir Çözümleme (özet) – (bildiri)

Başak ALAN ve Nacar DEMİR

Küresel Köyde Ümmilerin Görünmezlik Sırları (özet) – (bildiri)

Ebru AYLAR

Irkçılığın Bugünü İçerisinde Eğitimin Rolü: Eğitim ve Zekâ Irkçılığı (özet) – (bildiri)

C-6 Oturumu: Gündelik Hayatın DÖnüşümü II

Yürütücü: Barış ALPASLAN

Onur KARA

“Özelleştirme”nin Ekonomisinin Yanında,

“Özelleştirme”nin İdeolojisi Olarak “Özel”leşme… (özet) – (bildiri)

İsmet PARLAK

“Gerçeklik”in Yeniden Üretimi: Bir Ulusal Basın Analizi Denemesi (özet) – (bildiri)

Doğan Emrah ZIRAMAN

Aşağılama İlişkileri Üzerine (özet) – (bildiri)

H.Yasemin ÖZUĞURLU ve Taylan GÜÇLÜ

Kapitalizmde Özgürlük ve Sosyal Güvensizlik İlişkisi üzerine Bir Deneme (özet) – (bildiri)

Savaş ERGÜL

Vaat Yokluğu ve Umutsuzluk Arasında Bugünde Gezinmek (özet) – (bildiri)

Elif Ezgi TANRIKULU

Anımsama Çağı ve Aydın İçin Anımsatmanın Önemi (özet) – (bildiri)

7 Eylül 2008 Pazar

10:00 – 12:30 Oturumlar A-7 / B-7 / C-7

A-7 Oturumu: Tarımda Dönüşüm

Yürütücü: Kamil Okyay SINDIR

Davetli Konuşmacı: Yaşar UYSAL ve Esin CANDAN

Türkiye’de Tarımın Ekonomi Politiği

Davetli Konuşmacı: Abdullah AYSU

Gıda Krizinin Türkiye ve Dünya Boyutu

Davetli Konuşmacı: Bülent GÜLÇUBUK

Tarımda İşgücü Kullanımının Sosyo-Ekonomik Boyutları

Yıldırım ŞENTÜRK

Yarı-Zamanlı Çiftçilik, Fındık Üreticileri ve Fiskobirlik:

Fındık Üreticileri Fındığına Nasıl Sahip Çıkabilir? (özet) – (bildiri)

Davetli Konuşmacı: Yücel ÇAĞLAR

Çağdaş Kölelik: Ağaç Kesme ve Tomruklama İşçiliği

B-7 Oturumu: Üniversitede Örgütlenme ve Mücadele

Yürütücü: Veli LÖK

Davetli Konuşmacı: İzge GÜNAL

1980 Öncesi Üniversitede Örgütlenme ve Mücadele

Hakan MIHÇI

Öğretim Elemanlarının Yakın Dönem Sendikal Örgütlü Mücadele Deneyimi:

Eğitim Sen Karşısında ÖES (özet) – (bildiri)

Davetli Konuşmacı: Nihat KOÇYİĞİT ve Emel YUVAYAPAN

Bugünden Geleceğe Üniversitede Mücadele

Davetli Konuşmacı: Pınar ŞENGÜL ve Ali Hıdır ELİGÜZEL

Özgürlük ve Baskı İkileminde Üniversitede Öğrenci Örgütlenmesi

C-7 Oturumu: Kadın Yazarların Romanlarında Kadın ve Gündelik Hayat (özet)

Yürütücü: Nesrin CANDAN

Hülya BULUT

Fatma Aliye ve Halide Edib Adıvar’la Gündelik Hayatın Ritimlerine Bakış (özet) – (bildiri)

Esra DİCLE

1930 ve 40’lar Türkiye’sinde Sınıflı Toplum, Cinsiyetsiz Kadın:

Suat Derviş ve M.Tahsin Berkant’ın Romanlarında Kadın Figürü (özet) – (bildiri)

Kabil DEMİRKIRAN

Tezeller ve Tezerler: Adalet Ağaoğlu ve Tezer Özlü’de Nihilist Kadınlar (özet) – (bildiri)

Özge Soylu BOZDAĞ

80’lerde Kadın Olmak: Leyla Erbil, Latife Tekin ve Gündelik Hayat (özet) – (bildiri)

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği

13:30 – 14:30 Çalışma Gruplarının Sunumları (A Salonu)

Yürütücü: Sedat ACAR

14:30 – 17:30 Kapanış Forumu (A Salonu): Dün, Bugün, Yarın

Yürütücü: Onur HAMZAOĞLU

Kısa Sunuşlar: Gülçin YÖRÜK

Fuat ERCAN

Yüksel AKKAYA

Sungur SAVRAN