Kongre Takvimi

01 Nisan 2008 Bildiri için ikinci/son çağrı
01 Mayıs 2008 Bildiri Özeti Gönderme İçin Son Gün
30 Mayıs 2008 Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması
20 Haziran 2008 Geçici Programın İlanı
03 Ağustos 2008 Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Gün
25 Ağustos 2008 Kongre Programının İlanı
04 Eylül 2008 Çalışma Grupları ve Kongre Açılışı
04-070 Eylül 2008 3. Karaburun Bilim Kongresi