Marx’ın Kapitali

Metin Özuğurlu

Bu derste Marx’ın Kapitalinin metodolojik okuması yapılacaktır. Kapital’in analiz birim ve düzeyleri hakkında neler söylenebilir? Görüngü ile öz arasında Kapita’de kurulan ilişki kavram ile ampirik gösterge/kanıt arasındaki ilişki gibi görülebilir mi? Neden?  

Okuma Listesi

Ömür Sezgin (2008) Marx, Kapital ve Diyalektik Materyalizm, Ankara: Phoenix Yayınevi

Michael A. Lebowitz (2006) Kapital’in Ötesi Marx ve İşçi Sınıfının Politik İktisadı, (Çevirmen: Arif Geniş), Ankara: Phoenix Yayınevi.

Ben Fine & Alfredo Saad-Filho (2008) Marx’ın Kapitali, (Çevirmen: Nail Satlıgan), İstanbul: Yordam

Karl Marx (2011) Kapital, İstanbul:Yordam

Otto Rühle (2004) Marx’ın Kapitali, Tarih Bilinci Yayınevi.