Program

Tam Metinler (Güncelleniyor)

Bilim itaatsiz olana ihtiyaç duyar

Theodor Adorno

12. KARABURUN BİLİM KONGRESİ

6-10 Eylül 2017

Karaburun, İzmir

 

“…17’den 17’ye…”

 

BİLİMSEL PROGRAM

6 Eylül, Çarşamba

 

10.00 Karaburun Oturumu Tarımda Değişimler ve Direnişler(Nergis Çay Bahçesi)

Oturum Başkanı: Ekin Değirmenci

Abdullah Aysu ♦ Küresel Kapitalizme Koşut Olarak Türkiye Tarımında Değişim

Adnan Çobanoğlu ♦ Jeotermal Elektrik Santralleri ve Üzüm

Orhan Sarıbal ♦ Yasal Düzenlemelerde Tarım ve Mecliste Üretici Eksenli Direniş Pratikleri

Fatma Genç ♦ Çayda Neler Oluyor?

Ali Bülent Erdem ♦ Sadece Meyve Veren Değil Bir Kültür Yaratan Ağaç: Zeytin

Uygar Dursun Yıldırım ♦ Tarımda Alternatif Kamusallığın Olanakları: İzmir Tire Süt Kooperatifi Örneği

 

13.00 Açılış Konuşması ♦ Onur Hamzaoğlu

 

13.30 A1 Oturumu Açılış Oturumu

Oturum Başkanı: Özcan Gülhan

Katılımcılar

Sungur Savran

Murat Sevinç

Şebnem Korur Fincancı

Korkut Boratav

 

16.00 A2 Oturumu Savaşlardan Yıkıma, Yıkımlardan Ranta

Oturum Başkanı: Dilek Karabulut

Nail Dertli ♦ Sosyal Yardımların Kadınlaşması mı, Aile Etiğinin Güçlendirilmesi mi? Metalaşma-Güvencesizleşme Kıskacında Kadınlar ve Sosyal Yardım Uygulamaları

Ahmet Gire ♦ Savaş, Hukuk ve İlkel Birikim İlişkisi: Suriyeli Göçmenler

Beyza Üstün ♦ İktidar İçin Sömürü ve Yıkım

Mehmet Horuş ♦ Ekoloji Mücadelesinin Sınıfsallığı

Mimar Meclisi ♦ Rant İçin Mimarlık Değil, Halk İçin Mimarlık: K. Armutlu Örneği

 

B1 Oturumu Hayvanlar İçin “Ekmek, Barış, Özgürlük”: Vegan Hareket

Oturum Başkanı: Gülhan Türkay

Evrim Durmaz ♦ Doğanın Hakları

Nur Elçik ♦ Bir Mücadele ve Aktivizm Yöntemi Olarak Veganizm

Toprak Erdem Laçinkaya ♦ LGBTİ+ Hak Mücadelesi ve Hayvan Özgürlüğü Mücadelesi: Yakınlıklar, Ortaklıklar

 

7 Eylül, Perşembe

 

10.00 A3 Oturumu Cami, Siyaset ve Toplumsal Değişme

Oturum Başkanı: Zerrin Kurtoğlu

Serpil Özaloğlu ♦ Günümüz Ankarası’nda Anıtsal Cami ve Külliyelerin İnşası, Geleneğin Yeniden İcadı mıdır?

Yücel Demirer ♦ Dinsel Mekân Üzerinden Uluslararası Temsil ve Müdahale: Maryland ‘Amerika Diyanet Merkezi’ Örneği

Fuat Ercan ♦ Toplumun/İktidarın Bileşenleri: Cami, Kışla ve AVM

Deniz Parlak ♦ Camilerin Kurucu Mekân Olarak Simgeselleştirilmesi ve 15 Temmuz Sonrası

Süleyman Şavlı, Örsan Karasakal ve Ceren Günbatar ♦ “Pop İslamın” Sekülerleşmenin “Nimetlerinden” Faydalanma Halleri: Ramazan Konserleri

 

B2 Oturumu Tahakküm ve Özgürlük Arasında: Özneler ve Kimlikler

Oturum Başkanı: Aydın Gelmez

Olkan Senemoğlu ♦ Hangi Birey, Nasıl Özgürlük, Niçin Komünizm: Marx’ın Komünist Toplumda Birey ve Özgürlük Anlayışı

Sebahattin Şen Bir Egemenlik Biçimi ve Toplumsal Bir İktidar Olarak Türklük

Emine Sevim ♦ Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığına Sahip Erkeklerin Kadınlarla İlişkilenme Biçimlerinde Kurulan Erillik Üzerine Bir Alan Araştırması

Aydın Bayad, Elif Sakin, Aslı Aydemir, Ogeday Çoker ve Çağatay Çoker ♦ 20. Yüzyıl Bilim Anlayışının Psikolojiye Mirası: Ulus, Birey, Kimlik, Öznellik

 

13.30 A4 Oturumu Gündelik Siyaset ve Devlette Dönüşüm

Oturum Başkanı: Aykut Erdoğdu

Gülnur Elçik ♦ Türkiye’de Siyasal Partilerin Örgütsel Dinamiklerinin Politika Üretimindeki Etkileri

Ahmet Vedat Koçal Kapitalizmin Yeniden Üretim Aygıtı Olarak Sosyalizmin Güncel İdeolojik Tahribatı: Sol Popülizm ve Parlamentarizm – Sosyal Demokrasi’den Radikal Demokrasi’ye Liberalizmin Truva Atı Geleneği

Ali Yalçın Göymen ♦ Yabancılaşma – Müşterekleşme Diyalektiği Üzerinden Devrimi Yeniden Düşünmek

Özgür Emrah Gürel ♦ Tiranlık, Tarih ve Eleştirel Felsefe: Strauss-Kojeve Tartışmasını Yeniden Düşünmek

 

B3 Oturumu Devrimde Sanat, Sanatta Devrim

Prof. Dr. Ertan Yılmaz’ın anısına

Oturum Başkanı: Suzan Orhan

Barış Yıldırım ♦ Marx’ın İçerik ve Biçim Kategorilerinin Estetik Yorumu

Murat Dural Sessizliğin Bakışı Filmindeki Sessizliği ve Bakışları Çözümleme Denemesi: Sanatsal Kullanım ile Bilimsel Değerlendirmeyi Özdeş Algılamak Mümkün mü?

Emre Tansu Keten ♦ Sanatta Devrimci Arayışlar: Ekim Devrimi Deneyimi

Serdar Türkmen ♦ Şarkısız Devrim Olmaz

 

16.00 A5 Oturumu 150. Yılında Kapital

Oturum Başkanı: Benan Eres

Erkin Özalp Kapital ve Siyasal Mücadele

Utku Balaban Kapital’in Yeni Yüzyılı

Muammer Kaymak Kapital‘in Rusça Serüveni

Ali Cenk Gedik Kapital’de Müzik, Müzik Bilimlerinde Kapital: Kapital’i Politik ve Apolitik Olarak Okumak

 

8 Eylül, Cuma

 

10.00 A6 Oturumu Tasfiye Olan Ne? Kalan Ne? Dünyada ve Türkiye’de Üniversiteler ve Alternatifleri”: Akademide Çöküşe Karşı Umut ve Somut Ütopyalar

Oturum Başkanı: Aynur Özuğurlu

Derya Keskin ♦ Üniversite, Nereden Nereye…

Ömer Furkan Özdemir ♦ Piyasa ve Faşizmin Cenderesinde 2017 Türkiye’sinde Üniversite: Tasfiyelerden Sonra “İçerde Kalanlar”

Hakan Koçak Akademi İşçi Sınıfıyla Buluşunca: Akademisyenleri Hizaya Getirme Aracı Olarak Anti-Komünizm

Aynur Özuğurlu Akademik Kimlik ve Akademik Özgürlük Mitleri ya da “Yettiniz Gari!”

 

13.30 A7 Oturumu 100 Yılda…

Oturum Başkanı: N. Erkin Başer

Özlem Özkan ♦ Dünyada Bir İlk: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde Semaşko Sağlık Sistemi

Çetin Erer ♦ Çağdaşları Yenilirken Ekim Devrimi Neden Muzaffer Olabildi?

Dilan Canan Çelik Ekim Devrimi ve Kadın

Hülya Osmanağaoğlu Ekim Devrimi Kadınları Kurtarabilir miydi?

Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı ♦ Ekim Devrimi Tarih mi Oldu? Tarih Nedir?

 

16.00 A8 Oturumu Sokağın Bilgisi: Dayanışma Akademileri

Oturum Başkanları ve Çerçeve Sunuş L. Işıl Ünal ve Seçkin Özsoy ♦ Akademinin Bir Müşterek Olarak (Yeniden) İnşa Sorunu

Ahmet Kerim Gültekin ♦ Dersim Dayanışma Akademisi Deneyimi Üzerine Düşünceler

Lülüfer Körükmez İzmir Dayanışma Akademisi

Emre Tansu Keten ve Filiz Arıöz İstanbul Dayanışma Akademisi

Nuray Türkmen Ankara Dayanışma Akademisi

Z. Gizem Sayın ve Günizi Kartal Kampüssüzler

Adem Yeşilyurt Kocaeli Dayanışma Akademisi

Yasemin Özgün Eskişehir Okulu

 

20.00 Sokak Akademisi’ Oturumu OHAL’de Bir Manevra: “Sokak Akademisi(Nergis Çay Bahçesi)

Katılımcılar

Süreyya Karacabey

Hazel Başköy

Mehmet Mutlu

Yasin Durak

 

9 Eylül, Cumartesi

 

10.00 A9 Oturumu Ekim Devriminin Sınıf Kompozisyonu ve Örgütlenmesi

Oturum Başkanı: Mehmet Türkay

Nuray Sancar Ekim Devrimi ve “Proletaryanın Bir Sınıf Olarak Oluşması”

Banu Bülbül ♦ Sağaltıcı ve Özgürleştirici Bir Örgüt Deneyimi Olarak Sovyetler

Devrimci Hukukçular ♦ Bir Sınıfın Bir Başka Sınıf Üzerinde Tahakküm Kurması ya da Adalet Tesisi: 2017’den 1917 Ekim Devrimi’ne Bakmak

 

B4 Oturumu Faşizme İnat, Yaşasın Hayat

Oturum Başkanı: Kuvvet Lordoğlu

Serdar Başçetin ♦ Açlık Grevi Deneyimlerinden Hareketle İktidara ve Toplumsal Dinamiklere Eleştirel Gözle Bakmak

Eylül Deniz Yaşar ♦ Faşizme Karşı Direnmenin Yeni Bir Olanağı ve Bir Sivil İtaatsizlik Örneği Olarak Ankara Yüksel Direnişi

Emircan Saç ve Batuhan Saç ♦ Gülmenin Oluşturduğu Kitle ve Mücadele Araçları

Oktay İnce ve Nuray Türkmen ♦ Sosyalbilim ve İmaj: “Araştırmacının Araştırmasını (İmajlarından) Araştırmak…”

 

13.30 A10 Oturumu Grundrisse’den Kapital’e Marx’ın Yolu

Oturum Başkanı: Ahmet Haşim Köse

Melda Yaman ♦ Aristoteles’ten Marx’a Eşdeğer Biçim ve Değerin Tözü

Özgür Öztürk ♦ Marx’ın Yöntemleri

Özgür Narin ♦ Ekim Devriminden “Dijital Çağ”a Makineler ve İnsan: Kapital’den sonra Grundrisse

 

16.00 A11 Oturumu Bireyden İktidara Faşizmin Kurumsallaşması

Oturum Başkanı: Atilla Göktürk

Taner Özbenli Faşizmin Nörolojisi

Cihan Cinemre ♦ Faşizmin Sınıf Tabanı Olarak Küçük Burjuvazi

Şebnem Oğuz ♦ 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Türkiye: Süreklileşmiş Olağanüstü Hal mi, Olağanüstü Devlet Biçiminin Konsolidasyonu mu?

 

18.30 Halklararası Dayanışma Köprüsü Derneği’ OturumuMülteci Meselesi: Birlikte Yaşamak (Nergis Çay Bahçesi)

Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunuş Cem Terzi ♦ Göç

Ayşegül Karpuz ♦ Türkiye’de Yaşayan Mültecilerin Statüsüzlük Hali ve Yaşadıkları Hukuki Sorunlar

Burcu Şentürk ♦ Ne Yapmalı?

 

10 Eylül, Pazar

 

10.00 A12 Oturumu Kapitalizmin Toplumsal Tarih Düğümleri 20. Yüzyıldaki İki Dünya Savaşı

Oturum Başkanı: Tül Zeynep Akbal Süalp

Katılımcılar

Nedim Süalp

Emine Sevim

Aslı Takanay

Emek Durmuşoğlu

Alper Dizdar

Gizem Yılmaz

 

14.00 A13 Oturumu Kapanış Oturumu Tarihte Son Sözü Direnenler Söyler…

Oturum Başkanı: Ertuğrul Mavioğlu

Katılımcılar

İlker Küçükparlak

Melek Göregenli

Sevilay Çelenk

Cenk Yiğiter

Veli Saçılık

 

Program

Tam Metinler (Güncelleniyor)

Bilim itaatsiz olana ihtiyaç duyar

Theodor Adorno

12. KARABURUN BİLİM KONGRESİ

6-10 Eylül 2017

Karaburun, İzmir

 

“…17’den 17’ye…”

 

BİLİMSEL PROGRAM

6 Eylül, Çarşamba

 

10.00 Karaburun Oturumu Tarımda Değişimler ve Direnişler(Nergis Çay Bahçesi)

Oturum Başkanı: Ekin Değirmenci

Abdullah Aysu ♦ Küresel Kapitalizme Koşut Olarak Türkiye Tarımında Değişim

Adnan Çobanoğlu ♦ Jeotermal Elektrik Santralleri ve Üzüm

Orhan Sarıbal ♦ Yasal Düzenlemelerde Tarım ve Mecliste Üretici Eksenli Direniş Pratikleri

Fatma Genç ♦ Çayda Neler Oluyor?

Ali Bülent Erdem ♦ Sadece Meyve Veren Değil Bir Kültür Yaratan Ağaç: Zeytin

Uygar Dursun Yıldırım ♦ Tarımda Alternatif Kamusallığın Olanakları: İzmir Tire Süt Kooperatifi Örneği

 

13.00 Açılış Konuşması ♦ Onur Hamzaoğlu

 

13.30 A1 Oturumu Açılış Oturumu

Oturum Başkanı: Özcan Gülhan

Katılımcılar

Sungur Savran

Murat Sevinç

Şebnem Korur Fincancı

Korkut Boratav

 

16.00 A2 Oturumu Savaşlardan Yıkıma, Yıkımlardan Ranta

Oturum Başkanı: Dilek Karabulut

Nail Dertli ♦ Sosyal Yardımların Kadınlaşması mı, Aile Etiğinin Güçlendirilmesi mi? Metalaşma-Güvencesizleşme Kıskacında Kadınlar ve Sosyal Yardım Uygulamaları

Ahmet Gire ♦ Savaş, Hukuk ve İlkel Birikim İlişkisi: Suriyeli Göçmenler

Beyza Üstün ♦ İktidar İçin Sömürü ve Yıkım

Mehmet Horuş ♦ Ekoloji Mücadelesinin Sınıfsallığı

Mimar Meclisi ♦ Rant İçin Mimarlık Değil, Halk İçin Mimarlık: K. Armutlu Örneği

 

B1 Oturumu Hayvanlar İçin “Ekmek, Barış, Özgürlük”: Vegan Hareket

Oturum Başkanı: Gülhan Türkay

Evrim Durmaz ♦ Doğanın Hakları

Nur Elçik ♦ Bir Mücadele ve Aktivizm Yöntemi Olarak Veganizm

Toprak Erdem Laçinkaya ♦ LGBTİ+ Hak Mücadelesi ve Hayvan Özgürlüğü Mücadelesi: Yakınlıklar, Ortaklıklar

 

7 Eylül, Perşembe

 

10.00 A3 Oturumu Cami, Siyaset ve Toplumsal Değişme

Oturum Başkanı: Zerrin Kurtoğlu

Serpil Özaloğlu ♦ Günümüz Ankarası’nda Anıtsal Cami ve Külliyelerin İnşası, Geleneğin Yeniden İcadı mıdır?

Yücel Demirer ♦ Dinsel Mekân Üzerinden Uluslararası Temsil ve Müdahale: Maryland ‘Amerika Diyanet Merkezi’ Örneği

Fuat Ercan ♦ Toplumun/İktidarın Bileşenleri: Cami, Kışla ve AVM

Deniz Parlak ♦ Camilerin Kurucu Mekân Olarak Simgeselleştirilmesi ve 15 Temmuz Sonrası

Süleyman Şavlı, Örsan Karasakal ve Ceren Günbatar ♦ “Pop İslamın” Sekülerleşmenin “Nimetlerinden” Faydalanma Halleri: Ramazan Konserleri

 

B2 Oturumu Tahakküm ve Özgürlük Arasında: Özneler ve Kimlikler

Oturum Başkanı: Aydın Gelmez

Olkan Senemoğlu ♦ Hangi Birey, Nasıl Özgürlük, Niçin Komünizm: Marx’ın Komünist Toplumda Birey ve Özgürlük Anlayışı

Sebahattin Şen Bir Egemenlik Biçimi ve Toplumsal Bir İktidar Olarak Türklük

Emine Sevim ♦ Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığına Sahip Erkeklerin Kadınlarla İlişkilenme Biçimlerinde Kurulan Erillik Üzerine Bir Alan Araştırması

Aydın Bayad, Elif Sakin, Aslı Aydemir, Ogeday Çoker ve Çağatay Çoker ♦ 20. Yüzyıl Bilim Anlayışının Psikolojiye Mirası: Ulus, Birey, Kimlik, Öznellik

 

13.30 A4 Oturumu Gündelik Siyaset ve Devlette Dönüşüm

Oturum Başkanı: Aykut Erdoğdu

Gülnur Elçik ♦ Türkiye’de Siyasal Partilerin Örgütsel Dinamiklerinin Politika Üretimindeki Etkileri

Ahmet Vedat Koçal Kapitalizmin Yeniden Üretim Aygıtı Olarak Sosyalizmin Güncel İdeolojik Tahribatı: Sol Popülizm ve Parlamentarizm – Sosyal Demokrasi’den Radikal Demokrasi’ye Liberalizmin Truva Atı Geleneği

Ali Yalçın Göymen ♦ Yabancılaşma – Müşterekleşme Diyalektiği Üzerinden Devrimi Yeniden Düşünmek

Özgür Emrah Gürel ♦ Tiranlık, Tarih ve Eleştirel Felsefe: Strauss-Kojeve Tartışmasını Yeniden Düşünmek

 

B3 Oturumu Devrimde Sanat, Sanatta Devrim

Prof. Dr. Ertan Yılmaz’ın anısına

Oturum Başkanı: Suzan Orhan

Barış Yıldırım ♦ Marx’ın İçerik ve Biçim Kategorilerinin Estetik Yorumu

Murat Dural Sessizliğin Bakışı Filmindeki Sessizliği ve Bakışları Çözümleme Denemesi: Sanatsal Kullanım ile Bilimsel Değerlendirmeyi Özdeş Algılamak Mümkün mü?

Emre Tansu Keten ♦ Sanatta Devrimci Arayışlar: Ekim Devrimi Deneyimi

Serdar Türkmen ♦ Şarkısız Devrim Olmaz

 

16.00 A5 Oturumu 150. Yılında Kapital

Oturum Başkanı: Benan Eres

Erkin Özalp Kapital ve Siyasal Mücadele

Utku Balaban Kapital’in Yeni Yüzyılı

Muammer Kaymak Kapital‘in Rusça Serüveni

Ali Cenk Gedik Kapital’de Müzik, Müzik Bilimlerinde Kapital: Kapital’i Politik ve Apolitik Olarak Okumak

 

8 Eylül, Cuma

 

10.00 A6 Oturumu Tasfiye Olan Ne? Kalan Ne? Dünyada ve Türkiye’de Üniversiteler ve Alternatifleri”: Akademide Çöküşe Karşı Umut ve Somut Ütopyalar

Oturum Başkanı: Aynur Özuğurlu

Derya Keskin ♦ Üniversite, Nereden Nereye…

Ömer Furkan Özdemir ♦ Piyasa ve Faşizmin Cenderesinde 2017 Türkiye’sinde Üniversite: Tasfiyelerden Sonra “İçerde Kalanlar”

Hakan Koçak Akademi İşçi Sınıfıyla Buluşunca: Akademisyenleri Hizaya Getirme Aracı Olarak Anti-Komünizm

Aynur Özuğurlu Akademik Kimlik ve Akademik Özgürlük Mitleri ya da “Yettiniz Gari!”

 

13.30 A7 Oturumu 100 Yılda…

Oturum Başkanı: N. Erkin Başer

Özlem Özkan ♦ Dünyada Bir İlk: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde Semaşko Sağlık Sistemi

Çetin Erer ♦ Çağdaşları Yenilirken Ekim Devrimi Neden Muzaffer Olabildi?

Dilan Canan Çelik Ekim Devrimi ve Kadın

Hülya Osmanağaoğlu Ekim Devrimi Kadınları Kurtarabilir miydi?

Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı ♦ Ekim Devrimi Tarih mi Oldu? Tarih Nedir?

 

16.00 A8 Oturumu Sokağın Bilgisi: Dayanışma Akademileri

Oturum Başkanları ve Çerçeve Sunuş L. Işıl Ünal ve Seçkin Özsoy ♦ Akademinin Bir Müşterek Olarak (Yeniden) İnşa Sorunu

Ahmet Kerim Gültekin ♦ Dersim Dayanışma Akademisi Deneyimi Üzerine Düşünceler

Lülüfer Körükmez İzmir Dayanışma Akademisi

Emre Tansu Keten ve Filiz Arıöz İstanbul Dayanışma Akademisi

Nuray Türkmen Ankara Dayanışma Akademisi

Z. Gizem Sayın ve Günizi Kartal Kampüssüzler

Adem Yeşilyurt Kocaeli Dayanışma Akademisi

Yasemin Özgün Eskişehir Okulu

 

20.00 Sokak Akademisi’ Oturumu OHAL’de Bir Manevra: “Sokak Akademisi(Nergis Çay Bahçesi)

Katılımcılar

Süreyya Karacabey

Hazel Başköy

Mehmet Mutlu

Yasin Durak

 

9 Eylül, Cumartesi

 

10.00 A9 Oturumu Ekim Devriminin Sınıf Kompozisyonu ve Örgütlenmesi

Oturum Başkanı: Mehmet Türkay

Nuray Sancar Ekim Devrimi ve “Proletaryanın Bir Sınıf Olarak Oluşması”

Banu Bülbül ♦ Sağaltıcı ve Özgürleştirici Bir Örgüt Deneyimi Olarak Sovyetler

Devrimci Hukukçular ♦ Bir Sınıfın Bir Başka Sınıf Üzerinde Tahakküm Kurması ya da Adalet Tesisi: 2017’den 1917 Ekim Devrimi’ne Bakmak

 

B4 Oturumu Faşizme İnat, Yaşasın Hayat

Oturum Başkanı: Kuvvet Lordoğlu

Serdar Başçetin ♦ Açlık Grevi Deneyimlerinden Hareketle İktidara ve Toplumsal Dinamiklere Eleştirel Gözle Bakmak

Eylül Deniz Yaşar ♦ Faşizme Karşı Direnmenin Yeni Bir Olanağı ve Bir Sivil İtaatsizlik Örneği Olarak Ankara Yüksel Direnişi

Emircan Saç ve Batuhan Saç ♦ Gülmenin Oluşturduğu Kitle ve Mücadele Araçları

Oktay İnce ve Nuray Türkmen ♦ Sosyalbilim ve İmaj: “Araştırmacının Araştırmasını (İmajlarından) Araştırmak…”

 

13.30 A10 Oturumu Grundrisse’den Kapital’e Marx’ın Yolu

Oturum Başkanı: Ahmet Haşim Köse

Melda Yaman ♦ Aristoteles’ten Marx’a Eşdeğer Biçim ve Değerin Tözü

Özgür Öztürk ♦ Marx’ın Yöntemleri

Özgür Narin ♦ Ekim Devriminden “Dijital Çağ”a Makineler ve İnsan: Kapital’den sonra Grundrisse

 

16.00 A11 Oturumu Bireyden İktidara Faşizmin Kurumsallaşması

Oturum Başkanı: Atilla Göktürk

Taner Özbenli Faşizmin Nörolojisi

Cihan Cinemre ♦ Faşizmin Sınıf Tabanı Olarak Küçük Burjuvazi

Şebnem Oğuz ♦ 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Türkiye: Süreklileşmiş Olağanüstü Hal mi, Olağanüstü Devlet Biçiminin Konsolidasyonu mu?

 

18.30 Halklararası Dayanışma Köprüsü Derneği’ OturumuMülteci Meselesi: Birlikte Yaşamak (Nergis Çay Bahçesi)

Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunuş Cem Terzi ♦ Göç

Ayşegül Karpuz ♦ Türkiye’de Yaşayan Mültecilerin Statüsüzlük Hali ve Yaşadıkları Hukuki Sorunlar

Burcu Şentürk ♦ Ne Yapmalı?

 

10 Eylül, Pazar

 

10.00 A12 Oturumu Kapitalizmin Toplumsal Tarih Düğümleri 20. Yüzyıldaki İki Dünya Savaşı

Oturum Başkanı: Tül Zeynep Akbal Süalp

Katılımcılar

Nedim Süalp

Emine Sevim

Aslı Takanay

Emek Durmuşoğlu

Alper Dizdar

Gizem Yılmaz

 

14.00 A13 Oturumu Kapanış Oturumu Tarihte Son Sözü Direnenler Söyler…

Oturum Başkanı: Ertuğrul Mavioğlu

Katılımcılar

İlker Küçükparlak

Melek Göregenli

Sevilay Çelenk

Cenk Yiğiter

Veli Saçılık

 

Program

Tam Metinler (Güncelleniyor)

Bilim itaatsiz olana ihtiyaç duyar

Theodor Adorno

12. KARABURUN BİLİM KONGRESİ

6-10 Eylül 2017

Karaburun, İzmir

 

“…17’den 17’ye…”

 

BİLİMSEL PROGRAM

6 Eylül, Çarşamba

 

10.00 Karaburun Oturumu Tarımda Değişimler ve Direnişler(Nergis Çay Bahçesi)

Oturum Başkanı: Ekin Değirmenci

Abdullah Aysu ♦ Küresel Kapitalizme Koşut Olarak Türkiye Tarımında Değişim

Adnan Çobanoğlu ♦ Jeotermal Elektrik Santralleri ve Üzüm

Orhan Sarıbal ♦ Yasal Düzenlemelerde Tarım ve Mecliste Üretici Eksenli Direniş Pratikleri

Fatma Genç ♦ Çayda Neler Oluyor?

Ali Bülent Erdem ♦ Sadece Meyve Veren Değil Bir Kültür Yaratan Ağaç: Zeytin

Uygar Dursun Yıldırım ♦ Tarımda Alternatif Kamusallığın Olanakları: İzmir Tire Süt Kooperatifi Örneği

 

13.00 Açılış Konuşması ♦ Onur Hamzaoğlu

 

13.30 A1 Oturumu Açılış Oturumu

Oturum Başkanı: Özcan Gülhan

Katılımcılar

Sungur Savran

Murat Sevinç

Şebnem Korur Fincancı

Korkut Boratav

 

16.00 A2 Oturumu Savaşlardan Yıkıma, Yıkımlardan Ranta

Oturum Başkanı: Dilek Karabulut

Nail Dertli ♦ Sosyal Yardımların Kadınlaşması mı, Aile Etiğinin Güçlendirilmesi mi? Metalaşma-Güvencesizleşme Kıskacında Kadınlar ve Sosyal Yardım Uygulamaları

Ahmet Gire ♦ Savaş, Hukuk ve İlkel Birikim İlişkisi: Suriyeli Göçmenler

Beyza Üstün ♦ İktidar İçin Sömürü ve Yıkım

Mehmet Horuş ♦ Ekoloji Mücadelesinin Sınıfsallığı

Mimar Meclisi ♦ Rant İçin Mimarlık Değil, Halk İçin Mimarlık: K. Armutlu Örneği

 

B1 Oturumu Hayvanlar İçin “Ekmek, Barış, Özgürlük”: Vegan Hareket

Oturum Başkanı: Gülhan Türkay

Evrim Durmaz ♦ Doğanın Hakları

Nur Elçik ♦ Bir Mücadele ve Aktivizm Yöntemi Olarak Veganizm

Toprak Erdem Laçinkaya ♦ LGBTİ+ Hak Mücadelesi ve Hayvan Özgürlüğü Mücadelesi: Yakınlıklar, Ortaklıklar

 

7 Eylül, Perşembe

 

10.00 A3 Oturumu Cami, Siyaset ve Toplumsal Değişme

Oturum Başkanı: Zerrin Kurtoğlu

Serpil Özaloğlu ♦ Günümüz Ankarası’nda Anıtsal Cami ve Külliyelerin İnşası, Geleneğin Yeniden İcadı mıdır?

Yücel Demirer ♦ Dinsel Mekân Üzerinden Uluslararası Temsil ve Müdahale: Maryland ‘Amerika Diyanet Merkezi’ Örneği

Fuat Ercan ♦ Toplumun/İktidarın Bileşenleri: Cami, Kışla ve AVM

Deniz Parlak ♦ Camilerin Kurucu Mekân Olarak Simgeselleştirilmesi ve 15 Temmuz Sonrası

Süleyman Şavlı, Örsan Karasakal ve Ceren Günbatar ♦ “Pop İslamın” Sekülerleşmenin “Nimetlerinden” Faydalanma Halleri: Ramazan Konserleri

 

B2 Oturumu Tahakküm ve Özgürlük Arasında: Özneler ve Kimlikler

Oturum Başkanı: Aydın Gelmez

Olkan Senemoğlu ♦ Hangi Birey, Nasıl Özgürlük, Niçin Komünizm: Marx’ın Komünist Toplumda Birey ve Özgürlük Anlayışı

Sebahattin Şen Bir Egemenlik Biçimi ve Toplumsal Bir İktidar Olarak Türklük

Emine Sevim ♦ Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığına Sahip Erkeklerin Kadınlarla İlişkilenme Biçimlerinde Kurulan Erillik Üzerine Bir Alan Araştırması

Aydın Bayad, Elif Sakin, Aslı Aydemir, Ogeday Çoker ve Çağatay Çoker ♦ 20. Yüzyıl Bilim Anlayışının Psikolojiye Mirası: Ulus, Birey, Kimlik, Öznellik

 

13.30 A4 Oturumu Gündelik Siyaset ve Devlette Dönüşüm

Oturum Başkanı: Aykut Erdoğdu

Gülnur Elçik ♦ Türkiye’de Siyasal Partilerin Örgütsel Dinamiklerinin Politika Üretimindeki Etkileri

Ahmet Vedat Koçal Kapitalizmin Yeniden Üretim Aygıtı Olarak Sosyalizmin Güncel İdeolojik Tahribatı: Sol Popülizm ve Parlamentarizm – Sosyal Demokrasi’den Radikal Demokrasi’ye Liberalizmin Truva Atı Geleneği

Ali Yalçın Göymen ♦ Yabancılaşma – Müşterekleşme Diyalektiği Üzerinden Devrimi Yeniden Düşünmek

Özgür Emrah Gürel ♦ Tiranlık, Tarih ve Eleştirel Felsefe: Strauss-Kojeve Tartışmasını Yeniden Düşünmek

 

B3 Oturumu Devrimde Sanat, Sanatta Devrim

Prof. Dr. Ertan Yılmaz’ın anısına

Oturum Başkanı: Suzan Orhan

Barış Yıldırım ♦ Marx’ın İçerik ve Biçim Kategorilerinin Estetik Yorumu

Murat Dural Sessizliğin Bakışı Filmindeki Sessizliği ve Bakışları Çözümleme Denemesi: Sanatsal Kullanım ile Bilimsel Değerlendirmeyi Özdeş Algılamak Mümkün mü?

Emre Tansu Keten ♦ Sanatta Devrimci Arayışlar: Ekim Devrimi Deneyimi

Serdar Türkmen ♦ Şarkısız Devrim Olmaz

 

16.00 A5 Oturumu 150. Yılında Kapital

Oturum Başkanı: Benan Eres

Erkin Özalp Kapital ve Siyasal Mücadele

Utku Balaban Kapital’in Yeni Yüzyılı

Muammer Kaymak Kapital‘in Rusça Serüveni

Ali Cenk Gedik Kapital’de Müzik, Müzik Bilimlerinde Kapital: Kapital’i Politik ve Apolitik Olarak Okumak

 

8 Eylül, Cuma

 

10.00 A6 Oturumu Tasfiye Olan Ne? Kalan Ne? Dünyada ve Türkiye’de Üniversiteler ve Alternatifleri”: Akademide Çöküşe Karşı Umut ve Somut Ütopyalar

Oturum Başkanı: Aynur Özuğurlu

Derya Keskin ♦ Üniversite, Nereden Nereye…

Ömer Furkan Özdemir ♦ Piyasa ve Faşizmin Cenderesinde 2017 Türkiye’sinde Üniversite: Tasfiyelerden Sonra “İçerde Kalanlar”

Hakan Koçak Akademi İşçi Sınıfıyla Buluşunca: Akademisyenleri Hizaya Getirme Aracı Olarak Anti-Komünizm

Aynur Özuğurlu Akademik Kimlik ve Akademik Özgürlük Mitleri ya da “Yettiniz Gari!”

 

13.30 A7 Oturumu 100 Yılda…

Oturum Başkanı: N. Erkin Başer

Özlem Özkan ♦ Dünyada Bir İlk: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde Semaşko Sağlık Sistemi

Çetin Erer ♦ Çağdaşları Yenilirken Ekim Devrimi Neden Muzaffer Olabildi?

Dilan Canan Çelik Ekim Devrimi ve Kadın

Hülya Osmanağaoğlu Ekim Devrimi Kadınları Kurtarabilir miydi?

Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı ♦ Ekim Devrimi Tarih mi Oldu? Tarih Nedir?

 

16.00 A8 Oturumu Sokağın Bilgisi: Dayanışma Akademileri

Oturum Başkanları ve Çerçeve Sunuş L. Işıl Ünal ve Seçkin Özsoy ♦ Akademinin Bir Müşterek Olarak (Yeniden) İnşa Sorunu

Ahmet Kerim Gültekin ♦ Dersim Dayanışma Akademisi Deneyimi Üzerine Düşünceler

Lülüfer Körükmez İzmir Dayanışma Akademisi

Emre Tansu Keten ve Filiz Arıöz İstanbul Dayanışma Akademisi

Nuray Türkmen Ankara Dayanışma Akademisi

Z. Gizem Sayın ve Günizi Kartal Kampüssüzler

Adem Yeşilyurt Kocaeli Dayanışma Akademisi

Yasemin Özgün Eskişehir Okulu

 

20.00 Sokak Akademisi’ Oturumu OHAL’de Bir Manevra: “Sokak Akademisi(Nergis Çay Bahçesi)

Katılımcılar

Süreyya Karacabey

Hazel Başköy

Mehmet Mutlu

Yasin Durak

 

9 Eylül, Cumartesi

 

10.00 A9 Oturumu Ekim Devriminin Sınıf Kompozisyonu ve Örgütlenmesi

Oturum Başkanı: Mehmet Türkay

Nuray Sancar Ekim Devrimi ve “Proletaryanın Bir Sınıf Olarak Oluşması”

Banu Bülbül ♦ Sağaltıcı ve Özgürleştirici Bir Örgüt Deneyimi Olarak Sovyetler

Devrimci Hukukçular ♦ Bir Sınıfın Bir Başka Sınıf Üzerinde Tahakküm Kurması ya da Adalet Tesisi: 2017’den 1917 Ekim Devrimi’ne Bakmak

 

B4 Oturumu Faşizme İnat, Yaşasın Hayat

Oturum Başkanı: Kuvvet Lordoğlu

Serdar Başçetin ♦ Açlık Grevi Deneyimlerinden Hareketle İktidara ve Toplumsal Dinamiklere Eleştirel Gözle Bakmak

Eylül Deniz Yaşar ♦ Faşizme Karşı Direnmenin Yeni Bir Olanağı ve Bir Sivil İtaatsizlik Örneği Olarak Ankara Yüksel Direnişi

Emircan Saç ve Batuhan Saç ♦ Gülmenin Oluşturduğu Kitle ve Mücadele Araçları

Oktay İnce ve Nuray Türkmen ♦ Sosyalbilim ve İmaj: “Araştırmacının Araştırmasını (İmajlarından) Araştırmak…”

 

13.30 A10 Oturumu Grundrisse’den Kapital’e Marx’ın Yolu

Oturum Başkanı: Ahmet Haşim Köse

Melda Yaman ♦ Aristoteles’ten Marx’a Eşdeğer Biçim ve Değerin Tözü

Özgür Öztürk ♦ Marx’ın Yöntemleri

Özgür Narin ♦ Ekim Devriminden “Dijital Çağ”a Makineler ve İnsan: Kapital’den sonra Grundrisse

 

16.00 A11 Oturumu Bireyden İktidara Faşizmin Kurumsallaşması

Oturum Başkanı: Atilla Göktürk

Taner Özbenli Faşizmin Nörolojisi

Cihan Cinemre ♦ Faşizmin Sınıf Tabanı Olarak Küçük Burjuvazi

Şebnem Oğuz ♦ 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Türkiye: Süreklileşmiş Olağanüstü Hal mi, Olağanüstü Devlet Biçiminin Konsolidasyonu mu?

 

18.30 Halklararası Dayanışma Köprüsü Derneği’ OturumuMülteci Meselesi: Birlikte Yaşamak (Nergis Çay Bahçesi)

Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunuş Cem Terzi ♦ Göç

Ayşegül Karpuz ♦ Türkiye’de Yaşayan Mültecilerin Statüsüzlük Hali ve Yaşadıkları Hukuki Sorunlar

Burcu Şentürk ♦ Ne Yapmalı?

 

10 Eylül, Pazar

 

10.00 A12 Oturumu Kapitalizmin Toplumsal Tarih Düğümleri 20. Yüzyıldaki İki Dünya Savaşı

Oturum Başkanı: Tül Zeynep Akbal Süalp

Katılımcılar

Nedim Süalp

Emine Sevim

Aslı Takanay

Emek Durmuşoğlu

Alper Dizdar

Gizem Yılmaz

 

14.00 A13 Oturumu Kapanış Oturumu Tarihte Son Sözü Direnenler Söyler…

Oturum Başkanı: Ertuğrul Mavioğlu

Katılımcılar

İlker Küçükparlak

Melek Göregenli

Sevilay Çelenk

Cenk Yiğiter

Veli Saçılık