Halk İçin Yazmak: Sosyal Ağların Ekonomi Politiği ve Sosyal Medya Aktivizmi

  • Sanki Devrim: Bir Devrim Gezi’sinden Notlar, Barış Yıldırım, Notabene, Ankara: 2014: Özellikle şu bölümler: ‘Dünyada ve Gezi’de sosyal ağların direnişçi işlevleri‘ (s. 180-185, linki) ve ‘SMaktivizm: Sosyal ağlarda hegemonya kurma mücadelesi‘ (s. 185-192, linki)
  • Sosyal Bilimcinin Çalışma Disiplini Üzerine‘, Eren Buğlalılar (linki)
  • Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi: Yazımın Sosyal Organizasyonu Kuramı, Howard S. Becker, Heretik Yay., 2013: Ankara, Türkçe söyleyen: Şerife Geniş