Tam Metinler (Güncelleniyor)

Tam Metinler (Güncelleniyor)

11. KARABURUN BİLİM KONGRESİ

31 Ağustos – 4 Eylül 2016

Karaburun, İzmir

 

600. yılında, Börklüce’nin izinde…

 

BİLİMSEL PROGRAM

 

 

31 Ağustos, Çarşamba

 

10.00 A1 Oturumu Cerattepe’den Karaburun’a Doğa Mücadeleleri

Oturum Başkanı: Zuhal Okuyan

Sercan Dede ♦ Cerattepe Deneyimi  (Yeşil Artvin Derneği)

Hüsnü Dilli ♦ Karaburun’da Doğa Mücadeleleri (Karaburun Kent Konseyi)

Berrin Esin Kaya ♦ Hukukçu gözüyle…  (Egeçep, ÇHD İzmir Şubesi)

Emek Yıldırım ♦ Doğu Karadeniz’in Ekolojik Hali Pür Melali

 

13:00 Açılış Konuşması ♦ Ahmet Haşim Köse

 

13.30 A2 Oturumu KEPO I İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü

Konuşmacı: Rıza Türmen

 

15.30 A3 Oturumu Açılış Oturumu

Oturum Başkanı: Aydın Çubukçu

Aydın Çubukçu Tarihsel Kimlik İnşası: Börklüce Mustafa Bilmecesi

Erdoğan Aydın ♦ Börklüce Aynasında Osmanlı Gerçeği

Mehmet Kuyurtar ♦ Köylüler Hareketi ve Sol İlahiyat: Börklüce Olayı

Mehmet Işıktaş ♦ Börklüce Mustafa ve Tasvirü’l-Kulub (Kalplerin Tasviri)

 

1 Eylül, Perşembe

 

10.00 A4 Oturumu Sanat ve İsyan: “Her andıkça yaralarım sızılar.”

Oturum Başkanı: Barış Yıldırım

Barış Yıldırım ♦ İsyan Edebiyatı: Tarihe Sadakatle İsyana Sadakat Arasında

Burak Bakır ♦ Oyunun Kuralı

Defne Özonur ♦ “Kış Uykusu” Filminde Sınıfsal Temsiller

İnsel İnal, Şafak Erdem, Eda Çekil ve Özge Altay Çotuk ♦ Geleneksellik ve Yerellik Bağlamında Çağdaş Sanat ve Direniş

 

B1 Oturumu Doğa: “En yumuşak, en sert. En tutumlu, en cömert.”

Oturum Başkanı: Atilla Göktürk

Ferda Uzunyayla Doğa Sermayesi, Ekosistem Piyasaları: Sermayenin İktisadi bir Dil ve Araçlar Üzerinden Doğayı Birikim Alanı Haline Getirmesi

Nur Elçik ♦ Ekofeminist Mücadele’de Eko-Jin Örneği

Derman Gülmez ♦ Sultan ve Havva Ana: Yaşam Alanımızı Talan Edersen, İsyanla Hakkımızı Alırız!

 

12.30 A5 Oturumu KEPO II Kapitalizmin Kısa Toplumsal Tarihi

Katılımcılar: Alper Açık, Emek Durmuşoğlu, Gül Köksal, Latife Akyüz, Meral

Camcı, Muzaffer Kaya, Nedim Süalp, Tebessüm Yılmaz, Tül Akbal

 

 

16.30 A6 Oturumu Yeni-Türkiye’de Kapitalizm, Devlet ve Sınıflar

Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum ♦ Melehat Kutun ve Tolga Tören ♦ “Yeni Türkiye”yi Anlamak: Söylem ve Gerçeklik Arasında Bir Çerçeve Önerisi

Ferimah Yılmaz ve Derya Karakaş Gültekin ve Teşvikler  Üzerinden Yeni Türkiye ve Sınıfları Analiz Etmek

Melda Yaman ♦ İhracat Sanayilerinin Yeniden Yapılanması ve Kadın Emeği

Suat Aksoy “Yeni” Türkiye’de Demiryolları

Şebnem Oğuz ♦ “Yeni Türkiye”nin Siyasal Rejimi

Pınar Bedirhanoğlu ♦ Türkiye’de Neoliberal Devletin Modern-Öncesine Yolculuğu

M. Erman Erol ♦ AKP Döneminde İktisadi Politika Yapımının Siyaseti Süreklilik ve Kopuş Bağlamında Bir Tartışma

 

2 Eylül, Cuma

 

10.00 A7 Oturumu 10 Ekim 2015 Ankara Katliamı: Süreklilikler ve Kopuşlar

Oturum Başkanı: İlhami Şahbaz

Yücel Demirer Barış Mitingi Katılımcıları Gözünden 10 Ekim Katliamı

Onur Hamzaoğlu Öğrencilerimle 10 Ekim 2015 Ankara Katliamı’nda Olmak

Abidin Çevik Sivas’tan Ankara’ya Fıtratında Ölüm Olanlar

Murat Özveri İşçi Sınıfı ve Barışın Kazanılması

Gül Köksal Eşit, Adil, Özgür ve Barışçıl Bir Dünyayı Kamusal Alanda İnşa Etmek; Peki Nasıl?

Ömer Furkan Özdemir ♦ Laborer Paribus Barış: Sınıf Mücadelesi ve Barış Mücadelesi ilişkisi Üzerine Notlar

 

B2 Oturumu Emek Piyasasının Esnekleşmesine İlişkin Düzenlemeler ve Örgütlenme Sorunu

Oturum Başkanı: Mehmet Türkay

Özgür Müftüoğlu ♦ Esnek (Güvencesiz) Çalışma Rejiminin Ekonomi Politiği ve Esnekliğe Karşı Mücadele Dinamikleri

Çağatay Edgücan Şahin Sendika(cı)ların Gözünden 2015 Metal Direnişi

Ceyhun Güler Türkiye İşçi Sınıfının Örgütlülük Ahvalini 2015 Metal Direnişi Üzerinden Okumak

Işın Ulaş Ertuğrul Yılmazer 2000 sonrası Türkiye Emek Piyasalarında Yeniden Yapılanma: Daha Esnek, Daha Güvencesiz Bir İstihdama Doğru

 

13.00 A8 Oturumu Mülteci Meselesi: En Varsılların En Yoksullara Karşı Yürüttüğü Örtük Savaş (Halkların Köprüsü Derneği)

Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum: Cem Terzi

Zeynep Altın ♦ Sağlık

Ramazan Aksoy ♦ Yaşam (Saha) – Barınma

Berfin Kart Eğitim ve Çocuk

Gülistan Sultan Kadın

Fırat Gündem ♦ Çalışma Yaşamı ve Ekonomi

Nuray Pehlivan Kültür Sanat

Metehan Ud Medya

Ayşegül Karpuz Hukuk

 

B3 Oturumu Börklüce, Evveli ve Ahiri: “Gün akşamlıdır devletlim.”

Oturum Başkanı: Alp Yücel Kaya

Erdem Çevik ♦ Erken Dönem Osmanlı Toplumsal Kuruluş Süreci Üretim/Mülkiyet

İlişkileri ve Toplumsal/Sınıfsal Çatışma Dinamikleri Üzerine Bir İnceleme

Sinan Araman Şeyh Bedrettin İsyanının İdeolojik ve Felsefi Temelleri

Hasan Ateş ♦ Osmanlı ve Türkiye Tarihyazımında Şeyh Bedrettin ve Börklüce İsyanı

İzzet Umut Çelik ♦ Tarih Boyunca İstanbul’da Tecrit Mekânları: Zindanlar

 

16.00 A9 Oturumu KEPO III

Mustafa Şener ♦ Tek Parti Döneminde Azınlık Politikaları

 

17.30 A10 Oturumu KEPO IV

Kıvanç Ersoy Mantıksal Tutarsızlık Örneği Olarak 301. Madde

 

3 Eylül, Cumartesi

 

10.00 A11 Oturumu Biz de halimizce Bedreddin’iz

Oturum Başkanı: Kemal Derin

Ahmet Vasfi Pekin Şeyh Bedreddin İsyanının Ekonomik Sosyal ve İdeolojik Temelleri

Raşit Çavaş ♦ Osmanlı Tarihçileri Şeyh Bedreddin’i Aklarken: Bütün Kabahat Börklüce’de miydi?

Özer Akdemir ♦ Börklüce’den Bergama Köylülerine İsyan ve Bitmeyen Osmanlı Oyunları

 

B4 Oturumu İsyanın Ekonomi Politiği: “Tarihsel, sosyal, ekonomik şartların neticesi”

Oturum Başkanı: N. Erkin Başer

Kuvvet Lordoğlu ♦ Bir Örnek Üzerinden Sendikal Hak İhlalleri ve Ulus Ötesi Denetim Mekanizmaları

Tolga Tören ♦ Harold Wolpe: Irkçılık Karşıtı Bir Aktivist ve Bir Azgelişmişlik Kuramcısı

K. Eser Afşar ve Mehmet Özyiğit ♦ Devrim ve İsyan Dinamiklerinin Toplumsal Faz Geçişleri Modellemesi

İrfan Mukul ♦ Sinop Gerze Yaykıl Köyü Direnişinin Öğrettikleri

 

13.30 A12 Oturumu Forum: Akademi

Yürütücü: A. Aydın Arı

Çerçeve Sunumlar:

Fikret Başkaya ♦ Üniversiteyi Nasıl Bilirsiniz?

Onur Hamzaoğlu ♦ Türkiye’de Akademi ve Akademisyen

 

16.30 A13 Oturumu Kapitalizm, Ataerki ve Kadın Emeği: Liberal ve Muhafazakâr Dönemde Kadın

Melda Yaman ♦ Türkiye’de Sanayi ve İstihdam Stratejileri Çerçevesinde Kadın İstihdamının Yönelimleri

Saniye Dedeoğlu ♦ Türkiye’de ‘Yeni Kapitalizm’ ve Kadın İstihdamı: Malatya, Şanlıurfa ve Adıyaman Örneğinde Talep Yönlü Bir Analiz

Özgün Akduran ♦ Yerel Yaşamda Cinsiyet Eşitliği ve Bütçesi – Türkiye’den Bir Örnek: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Özlem Özkan ♦ Dünden Bugüne Sağlık Hizmetlerinde Kadın Emeği

Sidar Çınar ♦ Ataerkillik Ekseninde İşgücünün Feminizasyonu: Mevsimlik Tarım İşçisi Kadınlar

Elif Karaçimen ♦ Finansallaşmayla Derinleşen Cinsiyet Eşitsizliği

Aslı Şahankaya Türkiye’de Kadın Girişimciliğinin Ahvali

Nurcan Özkaplan ve Ece Öztan ♦ AVM Mağazacılığında “Kadınsı Emek” ve Çalışma Rejimi

Çisel Ekiz Gökmen ♦ Hane İçi Ataerki, Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadın Yoksulluğu

Özge İzdeş Makro Ekonomiyi Cinsiyetlendirmek: Cinsiyete Duyarlı İstihdam Politikası

Reyhan Atasü-Topçuoğlu ♦ Devlet Baba ve Uysal Kızlar: Muhafazakâr/Liberal Refah Devleti ve Ataerkil Kültür Kıskacında Türkiye’de Bakım Emeği ve Toplumsal Cinsiyet

 

B5 Oturumu Toplum ve Mücadele: “Derya dediğin uyur uyur uyanır.”

Oturum Başkanı: Fuat Ercan

Melek Göregenli, Mehmet Karasu ve Cihan Elçi Barışa Yönelik Kolektif Eyleme Sosyal Psikolojik Bir Bakış

Deniz Tansel İliç ♦ 1968 Gençlik Hareketini Herbert Marcuse’nin Libidinal Marksist Kuramı Üzerinden Okumak

Düzgün Uğur ♦ Kolektif Eylem: İsyana Psikopolitik bir Yaklaşım

Nilgün Gürkan Pazarcı ve Mahmut Nedim Çağlar ♦ Gündelik Hayatta Direniş ve Toplumsal Bellek

 

4 Eylül, Pazar

 

10.00 A14 Oturumu İşçi Sınıfının Güncel Sorunları: “Azap Ortakları”

Oturum Başkanı: Aslı Kayhan

Kurtar Tanyılmaz ♦ Derinleşen Kriz, Yükselen Faşizm ve İşçi Sınıfı

Hakan Koçak ♦ Sermayenin Düşlediği Çalışma Hayatı Yasalarla Kurulurken İşçi Sınıfını Neler Bekliyor?

İrfan Kaygısız ♦ Suriyeli Göçmenlerin Emek Piyasasına Etkileri

 

B6 Oturumu İtaat, İsyan, İslam

Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum: Zafer Yörük

Özge Özkoç Arap Ayaklanmaları Ertesinde Siyasal İslam’ın ‘Yükselişi’ ve ‘Düşüşü’: Müslüman Kardeşler ve en-Nahda Hareketi Üzerine bir Karşılaştırma

Seda Erşar Zulümler, Katliamlar ve Adaletsizlikler Karşısındaki Sessizliğin En Köklü Nedenlerinden Biri: Sünni-İslam Siyasal Teolojisinde İtaat Kavrayışı

 

13.00 Kapanış Oturumu Faşizm: “Sapı kanlı, demiri kör bir bıçak.”

Oturum Başkanı: Ahmet Haşim Köse

Korkut Boratav ♦ Türkiye’nin Faşizmleri

Oğuz Oyan ♦ Demokrasi, Kapitalizm ve AKP

Ertuğrul Mavioğlu ♦ 12 Eylül ve Faşizm

Sezai Berber ♦ Faşizm ve Travmalar