Türkiye’de ve Dünyada İşçi Sınıfı ve Sendikalar

Bu derste tarihsel bir bakış açısı ile Dünya’da ve Türkiye’de işçi sınıfının oluşumu ve evrimi, sendikacılığın doğuşu, gelişimi ve sorunları ele alınacaktır.

Okuma Listesi:

  1. Beverly Silver, Emeğin Gücü, Yordam Kitap, İstanbul, 2009.
  2. Yıldırım Koç. Türkiye’de İşçi Sınıfı ve Sendikacılık, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1998.
  3. Alpaslan Işıklı, Sendikacılık ve Siyaset, İmge Kitabevi, Ankara, 1990.
  4. Mesut Gülmez, Türkiye’de Çalışma İlişkileri, TODAİE Yayınları, Ankara.
  5. Ahemt Makal, Türkiye’de Çok Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1946-1963, İmge Kitabevi.